Číslo 129SROVNÁNÍ

Věra Hejtmánková, 28. ledna 2022

Dnes jsem na ČT Sport sledovala závody smíšených družstev ve skocích na lyžích. Zaslouženě zvítězili Slovinci. Slovinsko je země s asi 2 000 000 obyvateli. Má svůj stát a jak je vidět, tak se Slovinsku daří ve všech oblastech. Nejen ve sportu, ale může se pochlubit i slušným stavem své ekonomiky.

Hned mě napadlo srovnání s naší zemí – Moravou. Krásná a slavná Morava má téměř 4 000 000 obyvatel, ale na rozdíl od Slovinska nemá svůj stát (o něj ani neusiluje), ale nemá ani žádnou formu zemské samosprávy! Podivné, a ve srovnání se Slovinskem – do očí bijící!

Že by lidé na Moravě o praktickou, rozumnou a tradiční zemskou samosprávu nestáli? Opak je pravda!

Už od vzniku Československa, kdy započal útok na do té doby pevné postavení Moravy jako jednoho ze států v soustátí Rakouska Uherska, tedy postavení korunní země, se Moravané brání. Jak se může jen tak ztratit státnost? Byť jen zemská. Když Moravu nikdo neporazil ve válce a obyvatelé Moravy se jí nikdy sami nějakým politickým aktem nevzdali! To v Praze (rozuměj ve státním mocenském centru) nám ji zašantročili! Oblíbenou a známou salámovou metodou, kterou známe i z dnešních dnů.

Po listopadových událostech v roce 1989 bylo uznáno právo Moravy o které usilovala a slíben návrat k zemskému členění státu s patřičnými pravomocemi. 

Ale poté – to byl pro nás na Moravě skutečný šok – bylo znovu ustaveno krajské zřízení! Dokonce podle Gottwaldova foršriftu z doby hrozných 50. let! A v něčem pro Moravu s horším dopadem – ještě větší část Moravy než za Gottwalda byla – od pražského stolu – nesmyslně začleněna do českých krajů!

Tyto kraje opět a ještě více Moravu zmalomocnily a proto mnohé, i moravská ekonomika, neustále upadá! O moravských daních i investicích se z největší části rozhoduje v pražském sebestředném byrokratickém centru. Moravané zapomeňte na demokratické vedení státu!

Tak to je současný rozdíl mezi sebevědomým a svobodným Slovinskem a naší, kdysi hrdou a dnes pokořenou a zašlapávanou zemí Moravou!

Moravo, co to máš dnes za obyvatele, že jim na Tobě, ale zřejmě ani na sobě nezáleží? Proč nebrání Tvé i své zájmy?

Proč politici z Moravy na Tebe v Praze tak rádi a rychle zapomínají?

Proč se média ve svém vyjadřování vyhýbají Tebe, Moravo, i jen pojmenovat?

Je to trvalý, i když otevřeně nikdy nepřiznaný protimoravský mocenský tlak z pražského centra?

Jistě! Jinak by se tyto nespravedlnosti vůči Tobě, Moravo, a vůči tvému lidu, nemohly vůbec dít…!

/K článku mě přivedl příspěvek Stanislava Blažka na facebooku./PROHLÁŠENÍ STRANY MORAVANÉ K VÝROKU PŘEDSEDKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY ADAMOVÉ

Výrok předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Markéty Pekarové Adamové na adresu maďarského premiéra Viktora Orbána hrubě poškozuje zahraniční politiku České republiky. Pekarová v lednu 2022 vyzvala Maďary, aby vyhnali premiéra Viktora Orbána. Pekarová tím podkopává vztahy uvnitř visegrádské čtyřky.

My, Moravané, jsme si plně vědomi pevných historických vazeb Moravy s Uherským královstvím. Spojení vojenských sil Svatopluka Velikého a maďarského knížete Arpáda uchránilo středoevropský prostor před pohlcením ze strany Franské říše. Dobytí Moravy Čechy v 11. století znamenalo pro Moravu pohromu. V 15. století moravští stavové žádali uherského krále Matyáše Korvína o připojení Moravy k širší federaci zemí svatoštěpánské koruny. Díky tomu se Morava vzpamatovala z následků husitských válek dříve, než Čechy. Morava díky Uhrám v 15. století poznala renesanci. V roce 1537 Moravský zemský sněm spolu s uherskými a rakouskými stavy navrhl vytvoření společného, středoevropského sněmu. Na počátku 17. století moravský zemský hejtman Karel starší ze Žerotína Moravu opět diplomaticky propojil s Uhrami, protože tehdejší česká politika ohrožovala bezpečnost celého evropského prostoru. Oprávněnost obav z české politiky ukázala následující třicetiletá válka, která byla důsledkem této politiky. Morální legitimitu přiklonění k Uhrám poskytovaly v té době i takové autority, jako byl Jan Amos Komenský, křtěný jako Szeges János. Jeho tehdejší politická činnost je i dnes po 400 letech v České republice předmětem cenzury.

My, Moravané, odsuzujeme výroky vrcholné představitelky české státní moci Markéty Pekarové Adamové na adresu maďarského premiéra Viktora Orbána. My, Moravané, vyjadřujeme plnou podporu maďarským občanům v nastávajících parlamentních volbách a přejeme jim, aby volili vedení své země bez nátlaku ze zahraničí. Nově zvolené vedení Maďarska musí hájit zájmy maďarského státu. Je to i v zájmu dalších středoevropských zemí, protože jen zdravé středoevropské prostředí nám dává záruku, že nebudeme muset poníženě sloužit cizím mocnostem. Zda suverénní Maďarsko povede Viktor Orbán, musí rozhodnout svobodně pouze voliči Maďarské republiky. Předsedkyně poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Markéta Pekarová Adamová je typickou představitelkou české kolaborace s agresivními mocnostmi a její slovní útok na vrcholného představitele Maďarska je ostudou České republiky.