LOUČKA 1945

Věra Hejtmánková, 9. května 2022

V zimě na konci ledna 1945 přichází do Loučky, malé valašské dědiny u slovenských hranic, skupina německých vojáků s úkolem kontrolovat a potlačit partyzánský odboj v oblasti Vizovických vrchů. Loučka totiž leží na křižovatce, přes kterou se přesouvaly armádní konvoje. Ani jedno se nedaří a tak jsou vojáci z Loučky odvolaní. Vizovické a zlínské gestapo začíná partyzánskou otázku řešit radikálně.

19. dubna 1945 je vypálena osada Ploština a o tři dny později má stejný osud postihnout Loučku…

Dlužno říct, že podle obecného názoru místních bylo mezi partyzány snad více než 50 % zlodějů, lumpů a flákačů. Ti podle toho také jednali a mnoho lidí za ně trpělo. Výjimkou nebyla ani Ploština, kde bylo umučeno 23 mužů a jedna žena. O Ploštině se toho mnoho napsalo, především s dobově tendenčním záměrem. Jak to bylo po pravdě napsal pouze tehdejší újezdský farář Růžička – za což byl později obviněn…!

Ale vraťme se k Loučce, kde k úplnému vypálení nakonec nedošlo (částečně vypálena už byla dříve, ovšem bez zabíjení lidí) a zabránil tomu především rychlý postup zubožené Rumunské armády a Rudé armády v těsném závěsu za ní. Stalo se to tak, že oddíl gestapa, určený k likvidaci obce už byl na cestě, ale kvůli ostřelování silnice osvobozujícími jednotkami se už do Loučky nedostal.

Záchrana Loučky je považovaná za zázrak, při kterém podle některých sehrála výjimečně dobrou roli i tolik na Valašsku vyzdvihovaná slivovice. Rumunští vojáci, zdecimovaní na těle i na duchu už jen hledali únik před tím co je potkalo a co stále nekončí – a to ve slivovici, kterou našli v hospodě v nemalém množství. A snad i proto Loučkou jen neprošli, ale zdrželi se v ní…

Různá podání vznikají snadno. Ale názor, že se jednalo o skutečný zázrak v obci převažuje. I to byl důvod, proč se místní, kde je většina věřících, rozhodli po 80. letech od události postavit na návsi obce kapličku jako poděkování Pánu Bohu za záchranu a učinit z ní skutečný střed obce. A to přesto, že v tamějším domově seniorů kapličku mají. Oživení vzpomínek na válečná léta, která byla na našem moravském Valašku skutečně těžká, jistě způsobil i Českou televizí natočený dokument o událostech v Loučce, ve kterém místní lidé také vystupují. Dokument se jmenuje ´Loučka 1945 – místo, kde se lidé znovu narodili´.

Zpracováno z materiálů dostupných na internetu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *