Vážení přátelé,

sto dvacáté osmé číslo občasníku “Hlas Moravy” se poněkud liší vzhledem od čísel
předchozích. Změna je způsobena novým rozdělením úkolů v redakční radě. Po dobu šesti
let měl na starosti sazbu a finální podobu každého čísla pan Arnošt Juránek. Na profesionální
úrovni odváděl bez nároků na odměnu svou práci od čísla 99 (vydáno v červnu 2016) až po
předchozí Hlas Moravy číslo 127. Za jeho obětavou dlouholetou práci mu patří velké uznání
a poděkování. Pan Juránek zůstává členem redakce, samotnou finální práci na realizaci
občasníku postupně přebírají další spolupracovníci.
Obsah Hlasu Moravy zůstává neměnný – příspěvky se v naprosté většině týkají
moravské problematiky. Redakce by uvítala, kdyby se Hlas Moravy stal více polemickou
tiskovinou. Polemickou ve smyslu slušně vedené výměny názorů, respektující rozdíly v
náhledu přispěvatelů bez urážek, vulgarit a výmyslů. V žádném případě se redakční rada
nechce přizpůsobit současným trendům v mediální sféře, kde se v posledních desetiletých
stávají uvedená morální pochybení normou.

Za redakci Hlasu Moravy Milan Trnka, 15. ledna 2022

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *