PODLE PŘEDBĚŽNÝCH VÝSLEDKŮ SČÍTÁNÍ 2021 SE K MORAVSKÉ NÁRODNOSTI PŘIHLÁSILO 539.342 OBČANŮ ČR

13. ledna 2022

Předběžné výsledky sčítání lidu jsou chudé a vyvstává z nich více otázek než odpovědí. Celkový počet deklarantů moravské národnosti je 539.342, přičemž 359.621 zvolilo tuto národnost jako jedinou a dalších 179.721 v kombinaci s českou. Doufali jsme v nárůst, ale jde o pokles oproti roku 2011, což je ve světle některých ukazatelů podivné. Příznačné je, že navzdory dlouholeté hysterické čechizaci dále poklesl počet deklarantů české národnosti – osob hlásících se výhradně k češství je již pouze 6 milionů z více než 10,5 mil. obyvatel státu. A stejně tak příznačné je, že i tento hubený výsledek umí ČSÚ „prodat“ pozitivně – jak čteme na webu sčítání: „K české národnosti se přihlásilo 83,8 % z těch, kteří otázku na národnost vyplnili, k moravské národnosti pak 5,0 % a k národnosti slezské 0,2 %.“ Kdo umí číst a počítat, může se i hluboce zamyslet nad interpretací a důvěryhodností předkládaných dat. Pro celé moravské hnutí jde každopádně o impuls k zamyšlení a analýze. Čemuž má napomoci konference věnovaná sčítání lidu, jejíž termín bude oznámen po dnešní poradě přípravného výboru Morava 1918. Velmi předběžný závěr zní: přes veškerou všudypřítomnou čechizaci, kterou předvádí tento stát už desítky let, jsme stále zde. Jestli někomu český šovinismus evidentně škodí, tak je to v prvé řadě samotné češství.

Jiří Novotný

x x x

Tématicky související pozvánka:

Vážení přátelé,

zveme Vás na mimořádnou (mimoročníkovou) akademickou konferenci “MORAVA 1918”. Tématem přednášek bude problematika Sčítání lidu 2021. Jak již dříve upozorňovali organizátoři konferencí z iniciativy M 1918 a Moravského kulatého stolu, čekalo se na zveřejnění výsledků Sčítání od Českého statistického úřadu. Teprve pak bylo možno jednat o termínu mimořádné Konference. Částečné výsledky byly oznámeny v dopoledních hodinách 13.1.2022. Na společném jednání zástupců iniciativy M 1918, MKS za spolupráce s pracovníkem Moravského zemského muzea v Brně byl dohodnut termín konání v pořadí páté Konference “MORAVA 1918” na sobotu 2. dubna 2022 v prostorách Moravského zemského muzea. Účast v přednáškovém sále je otevřená všem zájemcům a je bezplatná. Organizátoři budou však vyžadovat dodržování aktuálních zdravotních opatření.

Pozván bude zástupce ČSÚ, aby okomentoval hrubé výkyvy předchozích censů, jež zřejmě nemohou být způsobeny demografickými činiteli, nýbrž metodikou sběru dat a jejich zpracováním. Pozváni budou také zástupci parlamentních stran a to jak ze současné vládní koalice, tak z opozice. Důležité místo v programu budou mít i odborníci relevantních vědeckých disciplín. Samozřejmostí bude také poskytnutí prostoru pro vyjádření zástupců promoravských politických stran a občanských spolků.

Předem děkujeme za sdílení této pozvánky. Záměrem je seznámit s problematikou toho, co nás všechny zájmem spojuje, co nejširší veřejnost. Časový harmonogram a seznam přednášejících bude zveřejněn nejpozději dva týdny před konáním Konference.

Organizační výbor Akademických konferencí MORAVA 1918

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *