VOLBY DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 2021 A MORAVA

Máme v naší republice 2 oficiální politické strany, které mají jako hlavní cíl obnovení moravských práv, jinak také práv Moravy jako země. Ale k nim se vrátíme až později.

Jaké byly příčiny útlaku a tím i úpadku Moravy? Co najdeme? Pomineme Moravskou říši, která byla svou velikostí i významem zcela odlišná od dalších osudů Moravy. Ale která vytvořila prostor pro mnohé současné středoevropské státy.

Moravská zemská práva tu byla po více než tisíc let, i když se míra samostatnosti Moravy v čase měnila, někdy k větší, jindy menší samostatnosti. Až do vzniku Československa se zemská práva zdála být neotřesitelná. Poté „Praha“, jako centrum moci nového státu, začala usilovat o co největší centralizaci. Snad i po vzoru Francie, ke které tehdy Československo vzhlíželo jako ke svému vzoru a kde centralismus a sociální inženýrství, které se časem ukázaly jako cesta do pekel, byly ve velké oblibě. Dá se říct dokonce „v módě“, která se ani politice nevyhýbá. A oklešťování moravských práv začalo. Až už dnes nemá Morava ani právní subjektivitu. Snad se má spokojit se zmínkou v ústavě, i když ani ta zmínka vlastně není jistá? Po tom hloupém Česku a Čechii a mnohém dalším?

Útlak Moravy byl nejvíce viditelný na financích. Napřed zemských, postupně se promítal stále více i do životní úrovně obyvatel samých a tento trend tu máme dodnes. Jako ozvěna z I. republiky k nám doléhají kritická slova Leoše Janáčka na adresu „Prahy“ nebo slova poslance Pastyříka. Více mohou vědět ti, co toto období studují v rámci profese či zájmu, ale povětšinou mlčí. Proč si dělat problémy…?

Další úsilí obyvatel Moravy o nápravu, tedy po II. světové válce, si již mnozí pamatují. Bylo to i Moravské jaro, plné naděje pro Moravu – nejen tzv. Pražské. Jenže naděje v případě Moravy nezmařila vojska Varšavské smlouvy. Ale naši nejbližší, Češi z Čech a Slováci. Abychom byli spravedliví – ti z nich, kteří drželi v rukou státní moc. A ti, kteří vždycky přisluhují, aby se zalíbili.

Ještě více je těch, kteří si pamatují zmaření obnovy moravských práv po listopadu 1989. Nepomohla ani statisícová demonstrace v Brně, stejně jako petice, která počtem podepsaných nemá od vzniku Československa dosud konkurenci.

A dnes se nám blíží volby. Morava a Moravané ještě ani po více než 100 letech od vzniku Československa nevzdávají svou spravedlivou věc. Politický prapor Moravy drží dnes 2 politické strany. Moravané a Moravské zemské hnutí. Po nedávném sčítání lidu, kdy si mnozí na Moravě, ale i Moravané mimo ni zapsali moravskou národnost, zase zájem o záležitost Moravy v celé společnosti vzrostl.

A to se odrazilo v oslovování Moravy a Moravanů i jinými, než výše uvedenými stranami ve volební kampani, která začíná.

Z některých plakátů a bilboardů máme pocit, že jsou to jen stále ty stejné naučené „úsměvy“, a „planá slova“,kterými je Morava obšťastnována už tak dlouho. Známe to přece i odjinud. Podtitul je stále týž. Co ti Moravané chtějí, vždyť my přece „máme tu Moravu tak rádi“! Ale u jiných to vypadá, že to myslí i vážně. Alespoň určitě část jejich členské základny, včetně osobností.

Příští volební období oddělí zrno od plev a my uvidíme, kdo s moravskou kartou zase jen hrál o voliče a kdo má skutečný zájem o Moravu a Moravany – a tím i o důležitý rovnoměrný rozvoj celé republiky.

redakce

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *