WOLFGAND AMADEUS MOZART A MORAVA

Bohumila Jandourková, 13. září 2021

 

Nesmrtelný Mozart k nám dnes už nemůže promlouvat jako úžasný virtuos, kterým byl už v dětském věku, ale promlouvá k nám jako skladatel. Jeho první návštěva u nás se váže k Moravě. Tedy k nejvýznamnějším moravským městům Brnu a Olomouci.

Jak k tomu došlo? Na podzim roku 1767 měl jedenáctiletý Wolfgang vystupovat u vídeňského dvora na svatbě arcivévodkyně Marie Josefy a neapolského krále. Ale už předtím okouzlil Vídeň, když se svou starší sestrou Annou Marií vystupoval před císařovnou Marií Terezií a její rodinou v roce 1762. Ve Vídni ale začala řádit epidemie neštovic, které podlehla i sama nevěsta. Otec, Leopold Mozart, se rozhodl z Vídně ihned odcestovat. Jako útočiště zvolil moravskou metropoli Brno. Po odjezdu z Vídně 23. října a po příjezdu do Brna byli přijati moravským zemským hejtmanem, hrabětem Franzem Antonem Schrattenbachem. Otec mladého Mozarta přitom dojednal v Brně synovo vystoupení. To bylo odloženo – u Wolfganga propukly neštovice! Uchýlili se do Olomouce, kde otec Leopold využil pozvání svého přítele, kapitulního děkana hraběte Leopolda Antonína Podštatského z Prusinovic a ten zařídil nemocnému chlapci lékařskou péči. V Olomouci složil Mozart svou 6. symfonii F dur KV 43, nazvanou Olomoucká. Zpět do Brna se rodina vydala 23. prosince. Přijeli na Štědrý den a ubytovali se u hraběte Schrattenbacha na dnešní Kobližné ulici. Dne 30. prosince 1767 se uskutečnil i dohodnutý koncert, na němž vystoupil Mozart i jeho sestra. Koncert se uskutečnil v Městském domě Taverna, dnes známém jako divadlo Reduta, na brněnském Zelném trhu. Tato budova je pravděpodobně nejstarší divadelní budovou ve střední Evropě. Děti doprovázel se svým orchestrem kapelník Johann Abraham Fischer.

Mozartova hudba je dnes nejen jako velmi oblíbená a nestárnoucí stále hrána, ale podle odborníků má zároveň pozitivní účinek na naši psychiku.

Při poslechu dokonce dokáže utlumit i epileptické výboje u epileptických pacientů. A to nás opět vede na Moravu. Tento výzkum totiž provedl spojený tým z lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT tamtéž. Výsledky vědecké studie byly publikovány v prestižním odborném časopise European Journal of Neurology.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *