III. ROČNÍK KONFERENCE MORAVA 1918

Milan Trnka, 4. července 2021

 

V sobotu 26. června 2021 se v odpoledních hodinách uskutečnil několikrát odložený termín třetího ročníku akademické konference „MORAVA 1918“. Konferenci pořádá Moravský kulatý stůl ve spolupráci s iniciativou Morava 1918. Dějištěm konference byl tradičně Dietrichsteinský palác v Brně, známý spíše pod názvem Moravské zemské muzeum.

Pořadatelé upustili od původního záměru pokračovat v akademických přednáškách na téma moravských symbolů. Vzhledem k poměrně masivní kampani před Sčítáním lidu 2021, kterou zahájila iniciativa Morava 1918 a ke které se postupně přidaly téměř všechny moravské občanské i politické iniciativy, a vzhledem k blížícím se parlamentním volbám v říjnu 2021, bylo rozhodnuto poskytnout prostor především moravským politickým uskupením k představení náhledů na spolupráci všech Moravanů jak ve zmíněných volbách, tak v budoucnu. Tomuto rozhodnutí předcházelo setkání delegací Politické strany Moravané (PSM), Moravského zemského hnutí (MZH) a přípravného výboru nové strany Morava 1918 v dubnu letošního roku, tak Výzva PSM ke spolupráci při parlamentních volbách.

Konference tak byla rozdělena na dva bloky – první byl vyhrazen politickým uskupením k představení stranických cílů a programů, druhý občanským iniciativám, které svou prací chtějí přispět ke spolupráci všech moravských iniciativ. Pořadatelé se omlouvají za poněkud málo důrazné vysvětlení popsaného záměru třetího ročníku konference. Někteří účastníci se totiž domnívali, že po konferenci bude slavnostně vyhlášena jednotná kandidátka všech tří politických stran do podzimních voleb.

V prvním bloku vystoupili postupně Jiří Novotný (iniciativa Morava 1918) s přednáškou „Kooperace v moravských politických uskupeních“, Ctirad Musil (předseda Politické strany Moravané) s příspěvkem „Obnovení moravské státnosti je možné jen s respektem k potřebám Moravanů“, dále Ondřej Hýsek s přednáškou „Moravské zemské hnutí – ideje a cíle“ a Milan Trnka (iniciativa Morava 1918) na téma „Moravský konzervatismus“.

V druhém bloku představil práci Moravského kulatého stolu Bohumil Brabec („Spolupráce u Moravského kulatého stolu“), Jaroslav Krábek (Moravská národní obec) s přednáškou „Vize pro prosperitu“ a Ondřej Mlejnek (Společnost pro Moravu a Slezsko) s příspěvkem „Společnost pro Moravu a Slezsko – historie, současnost a plány do budoucna“.

Plánovaná závěrečná přednáška zástupce Moravského národního kongresu pro omluvenou nepřítomnost lektora odpadla.

Každý příspěvek měl mít délku 20 až 25 minut. Jen výjimečně byla tato doba přednášejícími dodržena, některé z přednášek se protáhly na dvojnásobnou dobu. Pořadatelé ale projev lektorů nepřerušovali. Vždyť tolik zajímavých informací nelze nevyposlechnout. A to bez ohledu, zda s jejich obsahem souhlasíme nebo nesouhlasíme. A tak se čas, původně vymezený pro přednášky na čtyři hodiny protáhl na téměř šest hodin.

Součástí konference pak bylo malé občerstvení pro přednášející , pořadatele i pro ty z účastníků, kteří měli chuť a potřebu diskutovat.

Moravský kulatý stůl ve spolupráci s iniciativou Morava 1918 plánuje IV. ročník konference na začátek října letošního roku. Po zkušenostech s mnohdy zmatečnými opatřeními vlády České republiky ve zdravotnické oblasti však není možné zaručit, že se v pořadí čtvrtá konference uskuteční. Doufejme, že i za cenu nezbytných opatření ano!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *