VYJÁDŘENÍ OMBUDSMANA ČESKÉHO ROZHLASU

Vážený pane Solaři,

děkuji Vám za kritickou připomínku. Dovoluji si k ní připojit několik svých poznámek. Jako šéfredaktor Týdeníku Rozhlas i redaktor mnoha knižních publikací jsem nejednou opravoval chybnou záměnu pojmu Čechy a Česko. Takovou záměnu je třeba jednoznačně odmítnout. Název Čechy je vyhrazen pouze pro jednu z historických zemí Koruny české, jež dnes spolu s Moravou a částí Slezska tvoří Českou republiku. K tomu připomínám, že již v roce 1993 Český úřad zeměměřický a katastrální na základě pověření vlády České republiky určil jako jednoslovné označení České republiky název Česko. Užití názvu Čechy v tomto významu je tedy nepřípustné.

Ovšem chápu, že v jazykovém vyjádření je třeba brát zřetel k funkci sdělení a ta u naprosté většiny českých mluvčích není záměrně diferenciační (tedy s cílem marginalizace moravské identity), nýbrž integrační (tedy souhrnné označení jevu s působností na území ztotožněném s názvem státu). Českému království nadřadil pojem Země Koruny české Karel IV. roku 1348. „České země“ jako ekvivalent pojmu Země Koruny české je pak pomocný historicko-geografický termín v zásadě totožný s termínem Země Koruny české, zejména v historických souvislostech. Jak dokládá rešerše, kterou jsem si provedl, tento pojem se běžně užívá v odborném i publicistickém stylu, aniž by byl významově příznakový. Tato významová neutralita umožňuje jeho užívání, protože je krátký a obecně srozumitelný. Nejde zde o rozšíření teritoria Čech na další území, ale o výraz vědomí jisté jednoty – jazykové a státoprávní.

Nicméně Váš podnět vznesu ve své zprávě pro Oddělení vzdělávání Českého rozhlasu.

S pozdravem

Převzato z facebookové stránky Utajovaná Morava, kde to zveřejnil Filip Solar (Solař ?)

 

Redakce Hlasu Moravy: Text kritické připomínky, která směřovala k Ombudsmanovi ČRo se nám nepodařilo získat. Z dopisu Ombudsmana se však dá předpokládat, že se týkala tak častého nesprávného označování celé republiky názvem Čechy. Možná i podobných nesprávných označení. I když je odpověď slušná, těžko z ní můžeme mít radost. Už víme, že i při uznání výtky zpravidla žádné pozorovatelné zlepšení nenastává. Také to, že byl přijat název Česko, v minulosti vždy označující pouze Čechy, za zkrácený název celého státu je akt, který má nepopiratelně i podprahově působit na počešťování obyvatel Moravy. Nemůže se nám líbit ani název České země, který v minulosti Moravský sněm hlasováním odmítl jako umělý Palackého novotvar. Protože Moravský sněm byl zákonodárný orgán Moravy, mělo by jeho rozhodnutí platit i dnes. Česká zem jsou pouze Čechy a Morava je Moravská zem. Je falešné odvolávat se na země Koruny české, které ztratily praktického významu už před staletími. Naopak je třeba zdůraznit existenci Moravského markrabství, které existovalo až do roku 1918, kdy vzniklo Československo.

Z druhého odstavce dopisu už mrazí. Tím, že Morava po vzniku Československa nedosáhla zákazu majorizace v záležitostech týkající se jen jí samotné bylo umožněno, aby nás „Praha“, mající za sebou početnější Čechy, omotala pavučinou nesprávných čechizujících názvů, díky kterým se můžeme čechizaci velmi obtížně bránit. I samotný název státu Česká republika je od počátku špatně! Slušná forma je málo, když podstata nemá se slušností nic společného!

Přesto je důležité se ozývat a bránit se a panu Solarovi (Solařovi?) patří uznání a poděkování.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *