31. SNĚM MORAVSKÉHO KULATÉHO STOLU

 

se uskuteční v Brně v sobotu 26. června 2021.

Místo konání: Brno, Moravské zemské muzeum, Zelný trh č. 8, malá zasedací místnost

v prvním poschodí.

Vážení přátelé,

na úvod několik poznámek:

1) Tuto pozvánku považujte za předběžnou. V souvislosti s vyhlašovanými pandemickými zdravotními opatřeními máme už zkušenosti s chaotickými změnami v nařízeních vlády ČR . Může nastat situace, ve které budeme nuceni opět uspořádání Sněmu odvolat. Tuto předběžnou pozvánku bude možno pokládat za definitivní, předpokládáme, cca deset dní před uvedeným termínem.

2) Zasedací místnost pro Sněm Kulatého stolu má kapacitu cca 20 lidí pohodlně usazených lidí. Vzhledem k průměrné účasti na předchozích Sněmech je to kapacita dostatečná. Přes to si dovoluji požádat zástupce všech organizací u MKS o sdělení záměru, kolik delegátů Vaše organizace předpokládá na 31. Sněm vyslat.

3) Ze stejných důvodů, jaké jsou uvedeny v poznámce ad 1) není zřejmé, zda bude reálné odkázat delegáty Sněmu na možnost oběda v některé z restaurací v okolí Moravského muzea nebo přímo v jeho areálu. Nabízí se možnost zajištění studeného občerstvení za provizorních podmínek přímo v prostorách kolem zasedací místnosti. Máte-li zájem o tento způsob poobědvání, připojte prosím k počtu delegátů také poznámku „ano“ nebo „ne“. Děkuji!

4) Na jednání Sněmu bude po přibližně hodinové přestávce navazovat Konference Morava 1918. Kapacita přednáškového sálu je cca 100 posluchačů. Pozvánku na Konferenci posílám současně s pozvánkou na 31. Sněm.

5) Pro zájemce je možnost zakoupit si přímo v sále učebnici „Dějiny Moravy do roku 1860“ pro gymnázia, střední a základní školy (autor O. Hýsek) a „Sborník z druhé akademické konference Morava 1918“.

NÁVRH PROGRAMU 31. SNĚMU :

10:00 hod. – zápis delegátů a hostů

10.10 hod. – zahájení, úvod, organizační pokyny k jednání, doplnění a schválení programu

10:20 hod. – zpráva předsedy Sněmu MKS

10:35 hod. – zpráva Rady MKS

10:45 hod – rozprava

11:00 hod – volby předsedy, místopředsedy a členů Rady MKS.

11:30 hod – příspěvky delegátů jednotlivých organizací

12:10 hod. – rozprava

12:40 hod. – určení termínu a místa jednání 32. sněmu MKS

12:45 hod. – usnesení, předpokládané zakončení jednání

______________________________________________________________________

předseda Sněmu MKS M. Trnka. mtrnkam@seznam.cz , 723 750 745

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *