3. ROČNÍK KONFERENCE MORAVA 1918

 

26.6.2021 Moravské zemské muzeum, Zelný trh 8, Brno, od 13. hod.

Pořádají: iniciativa „MORAVA 1918“ a moravské organizace spolupracující ve volném sdružení „Moravský kulatý stůl“. ( www.morava1918.cz , www.moravskykulatystul.cz)

______________________________________________________________________

Od 12:45 hodin je umožněn přístup do velkého přednáškového sálu, zahájení ve 13:00 hodin.

Vážení přátelé, na úvod několik poznámek:

1) Tuto pozvánku považujte za předběžnou. V souvislosti s vyhlašovanými pandemickými zdravotními opatřeními máme už jisté zkušenosti s chaotickými změnami v nařízeních vlády ČR. Může nastat situace, ve které budeme nuceni opět uspořádání Konference odvolat. Tuto předběžnou pozvánku bude možno pokládat za definitivní, předpokládáme, cca deset dní před uvedeným termínem.

2) Pro zájemce je možnost zakoupit si přímo v sále učebnici „Dějiny Moravy do roku 1860“ pro gymnázia, střední a základní školy (autor O. Hýsek) a „Sborník z druhé akademické konference Morava 1918“.

3) Obsahem přednášek (již dvakrát odložené konference kvůli opatřením vlády České republiky s ohledem na zdravotnickou situaci) nebude původně plánované pokračování odborné problematiky moravských symbolů z programu II. ročníku. Vzhledem ke vzrůstajícímu zájmu o moravskou problematiku, který byl bezesporu podnícen kampaní na podporu zapisování moravské národnosti a moravského jazyka při Sčítání lidu 2021, rozhodl přípravný výbor věnovat obsah Konference představám politických a spolkových iniciativ o dalším postupu při prosazování moravské autonomie. Níže uvedený návrh programu nepovažujte za definitivní – pořadí a názvy příspěvků mohou doznat změn, stejně tak i jména přednášejících.

OBSAH KONFERENCE :

  1. J. Novotný : Kooperace v moravských politických uskupeních.
  2. C. Musil : Příspěvek za politickou stranu Moravané.
  3. O. Hýsek : Příspěvek za Moravské zemské hnutí.
  4. Zástupce připravované politické strany M 1918 : Příspěvek za Morava 1918.
  5. J. Krábek : Vize pro prosperitu.
  6. M. Trnka : Historie a budoucnost spolupráce u MKS.
  7. M. Smutný : Nadační fond Moravského kulatého stolu.

Každý příspěvek v délce 20 až 25 minut. Ukončení konference je předpokládáno v 16:45 hodin. Z konference bude pořízen Sborník příspěvků. Během konference pořizujeme zvukový videozáznam. Vstup volný! Prosím, sledujte vývoj zdravotnických opatření v souvislosti s epidemickou situací a případné nařízení vlády ČR respektujte. Přednáškový sál má průměrnou kapacitu 100 míst.

Za přípravný výbor : Milan Trnka

P.S. K připravovanému třetímu ročníku Akademické konference „MORAVA 1918“ 26. června 2021:

Program konference je uzpůsoben vývoji v moravském hnutí, které, zdá se, zažilo nové podněty díky spolupráci velké části moravských aktivistů při propagaci přihlášení se k moravské národnosti a moravskému mateřskému jazyku. Iniciativa Morava 1918 zveřejnila na sociálních sítích oznámení, se kterým budou organizace Moravského kulatého stolu jistě souhlasit. Vždyť i MKS byl zakládán za účelem spolupráce moravských subjektů různého zaměření:

„Iniciativa Morava 1918 deklarovala, že je iniciativou konzervativní. Jako konzervativní takovou stranu buduje. Kromě konzervatizmu ovšem existují další relevantní ideologie, a to liberalizmus a socializmus. Každý člověk se řadí k některému z těchto směrů nebo jejich kombinaci v určitém poměru.

Zastáváme tezi, že pro všechny je místa pod sluncem dost. Je správné a žádoucí, aby jednotlivé moravské strany konzistentně hájily programy založené na těchto okruzích. A je správné, aby takto vyhraněné strany kooperovaly při vzájemném respektu – pro společný zájem, jímž je emancipace Moravy.

V tomto duchu jsme oslovili Moravské zemské hnutí a stranu Moravané. Přejeme si, aby byla obnovena komunikace napříč politickým spektrem moravského hnutí. Přejeme si diskusi o společném postupu při koordinaci akcí a při přípravě účasti ve volbách.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *