REDAKCE HLASU MORAVY K AKTIVITÁM KE SČÍTÁNÍ LIDU

Moravský kulatý stůl na posledním uskutečněném zasedání rozhodl přijmout základní návrh na podobu letáku ke Sčítání, který předložil výtvarník J. Jankůj, člen MNK. Definitivní podoba letáku měla být schválena na 31. Sněmu. Návrh předpokládal anonymitu, neměl obsahovat název žádné z promoravských organizací. Měl být univerzální pro všechna uskupení sdružující se u Kulatého stolu. Další sněm se už kvůli další vlně koronavirové epidemie, přesto, že byl opakovaně nachystán, nemohl uskutečnit. Schválení konečné podoby letáku nebylo provedeno. Ing. Milan Trnka za MKS proto rozeslal v průběhu letošního roku dva texty adresované představitelům organizací u MKS.

Prvním byla žádost o sdělení možností zajištění roznosu či výlepu letáků členy a příznivci dané organizace v okolí její působnosti, aby spoluprací bylo zajištěno optimální pokrytí území.

Výsledek? Všechny organizace mlčely.

Následovala výzva se žádostí, aby zástupci členských organizací MKS nahlásili kam a v jakém množství doručit letáky dle návrhu ze 30. sněmu a to zdarma. Reagovalo Království Králického Sněžníku, Moravský národní kongres, Sdružení monarchistů a Moravská krajina. Tyto iniciativy sice nenahlásily konkrétní údaje, ale alespoň projevily zájem. Na tom základě ale nebylo možné tisk objednat.

V posledních týdnech ing. Milan Trnka (dle jím zaslaného mailu redakci HM) obdržel informace od některých organizací, že si navrhují letáky svoje a sami si zajistí jejich šíření. Samozřejmě, že letáky jsou opatřovány logem autorské organizace a případným reklamním textem s určením k šíření na sociálních sítích. O tom, zda alespoň některé i k tisku, rozvozu a vylepování či roznášení po obcích, informace mlčely.

Vyjádření ing. Milana Trnky k této situaci:

Přátelé!

Nic proti tomu! Je to záslužná práce a nepochybně splní svůj účel upozornit, jak je možno vyplňovat údaj o národnosti ve sčítacím archu. Současně plní i druhý účel – zviditelnění jedné z organizací. Neboli přesný opak toho, co jsme na 30. Sněmu MKS odhlasovali.

Jistě chápete, že se proto necítím usnesením 30. Sněmu vázaný. Ke stejnému závěru dospěla i Rada MKS, která 12.11. jednala. I přes komplikovanou vnější situaci svědčí výše uvedené skutečnosti o další nepovedené společné akci Moravského kulatého stolu. Ale takový je život! Pokud si vystačíte s vlastními letáky za svoje náklady, je to jen dobře a všem, kteří se na jejich zhotovení a rozšíření podílejí, patří velký dík.

Milan Trnka, předseda Sněmu MKS”

– – –

Nezávislé doplnění k témuž:

Nepochybně je Vám známo, že k 28. říjnu 2020 byl vyhlášen záměr ustavení nové politické moravské strany pod názvem MORAVA 1918. Za uplynulých čtrnáct dnů registruje přípravný výbor několik desítek aktivistů a také několik mecenášů, kteří žádají uskutečnit celoplošnou akci pro propagaci možnosti zapisovat do sčítacích archů při Sčítání lidu moravskou národnost a moravský mateřský jazyk (moravský jazyk má přidělen Statistickým úřadem svůj samostatný kód.) Tato iniciativa bude přípravným výborem pro vznik nové strany zveřejněna ještě tento týden.

Jedná se mimo jiné o tisk plakátků formátu A2 k vylepování. Dosud zajištěné prostředky (personální i finanční) na jejich pořízení, rozvoz a výlep v různých obcích několika okresů Moravy stačí na pořízení 20 000 kusů. Na plakátu je kromě loga Sčítání lidu 2021 jen moravská orlice a jednoduchý text “při sčítání zapisuji moravskou národnost a moravský jazyk”. Žádné stranické logo ani název (logicky před registrací ani nemůže být) na plakátku není, jen při dolním okraji odkaz na stránky www.morava1918.cz.

Domnívám se, že rozbíhající se akce s takovým plakátem není natolik “okatou” propagandou zájmů jedné iniciativy, ale že více slouží především zájmu celé naší Moravy. Proto si dovoluji doporučit Vašim členům podílení se na výlepu alespoň po obcích, ve kterých bydlí, případně v okolí. Prosím, seznamte je s touto žádostí. Samozřejmě je nezbytná zpětná Vaše reakce – sdělení kolik plakátků požadujete k dodání, na jakou adresu a také, které obce hodláte takto “ošetřit”. Sil i peněz je stále málo a je snahou zabránit tomu, aby v jedné dědině vylepovali dva – tři dobrovolníci a jiná dědina zůstala bez propagace.

Děkuji Vám za pochopení. Milan Trnka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *