MORAVSKOU NÁRODNOST A JAZYK UZNÁME, POTVRDIL ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

Sčítání lidu se blíží. Proběhne na jaře příštího roku a hlavně online. Kdo nevyplní sčítací formulář přes internet, dostane možnost vyplnit jej klasicky papírově. Přesun do virtuálního prostoru uspíšila koronavirová epidemie. Moravskou národnost a jazyk bude Český statistický úřad evidovat samostatně.

Sčítání začne o půlnoci z pátku 26. na sobotu 27. března 2021 a bude ukončeno 11. května 2021. Přes internet, bez kontaktu se sčítacím komisařem, se bude možné sečíst od 27. března do 9. dubna. Kdo možnost online nevyužije, vyplní listinný formulář. Tuto možnost bude mít od 17. dubna do 11. května.

Neví se, jak koronavirová epidemie ovlivní sčítání. Bude kladen důraz na online sčítání – je rychlé, bezpečné a bezkontaktní.

Očekává se, že si i příští rok na jaře zapíše mnoho lidí na Moravě moravskou národnost. Řada z nich také připojí moravský jazyk. Před deseti lety se k moravské národnosti přihlásilo přes 630 tisíc lidí, k moravskému jazyku přes sto tisíc.

V případě otázky na národnost nebude uvedena žádná konkrétní možnost odpovědi, k otázce o mateřském jazyce bude připojeno několik konkrétních možností.

V případě národnosti by měla být ve formuláři otázka formulována následovně: ‘Uveďte Vaši národnost (příslušnost k národu, národnostní nebo etnické menšině, ke které se hlásíte). Lze uvést dvě národnosti.

V případě mateřského jazyka: ‘Jaký je Váš mateřský jazyk? Lze uvést dva mateřské jazyky.’ Jako možnosti pak: Český, Polský, Ukrajinský, Slovenský, Německý, Vietnamský, Romský, Ruský, Znakový jazyk, Jiný (uveďte jaký).’ Pod kolonkou ‘jiný’ bude možné uvést i jazyk moravský,

Český statistický úřad bude jako dosud moravskou národnost a jazyk ve výsledcích uvádět samostatně.


Poznámka redakce: Ve druhém odstavci se několikrát mluví o možnosti, nikoli povinnosti účastnit se sčítání. Nemůže v tom být zakopán pes?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *