MARKRABSTVÍ MORAVSKÉ JEST ZEMĚ SVOBODNÁ

Bohumila Jandourková, 25. července 2020

Na zemském sněmu Moravského markrabství konaného roku 1550 v Brně za přítomnosti Ferdinanda I. krále Uher, Čech, markrabího Moravy upozornil moravský zemský hejtman VÁCLAV Z LUDANIC v závěru své řeči na skutečnost, že Markrabství moravské jest země svobodná, má vlastní politická práva a svobody a nedá se o ně připravit – „… Dříve Morava v ohni a popelu zahyne, než aby trpěla nějakého u víře nucení!“

Zdroj: Dějiny Moravy v datech – František Čapka, převzato z webu moravský národ

Dovětek:

Možná si někteří řeknou – proč se Moravané odkazují na tak vzdálenou minulost? Rok 1550? Tato naše práva však přetrvala až do vzniku Československa v roce 1918. Rakousko-Uhersko práva Moravy uznávalo po celou dobu svého trvání.

Stejná práva jako Markrabství moravské požívaly i Čechy. Tedy České království. Přesto se v Čechách a především v Praze na R-U ještě i dnes pohlíží jako na „žalář národů“. I když i tam jsou dnes mnozí lidé, kteří se nebojí podívat na dobu, kdy naše země byly součástí R-U objektivně. Ze studia původních pramenů je zřejmé, že o nějaký „žalář“, určitě v rakouské části soustátí, nešlo. Rakousko-Uhersko bylo na svoji dobu velmi moderní a svým způsobem i demokratické soustátí.

Morava a Moravané právem na toto období vzpomínají s nostalgií. Československo už od svého vzniku v roce 1918 umenšovalo práva Moravy. Dnes už Morava žádná práva nemá. Nedemokraticky zcentralizovaná moc ji o ně připravila. Nezbyl ani stín z práv Moravy, která nám Rakousko-Uhersko zaručovalo po celou dobu svého trvání.

Tehdejší Československo až příliš vzhlíželo k Francii, kde technokratická řešení byla tehdy módně považovaná za pokrok. I Francie centralizovala a Československu soužila za vzor. My dnes víme, že radikálně bourat něco, co dobře funguje, může způsobit velké a nenahraditelné škody. A že náprava může trvat dlouho a může vyžadovat velké úsilí. A na tuto cestu ve věci obnovy moravských práv jsme se vydali. Když vytrváme – dosáhneme svého cíle!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *