KAM PŘIŠLI VĚROZVĚSTOVÉ KONSTANTIN (CYRIL) A METODĚJ?

Bohumila Jandourková, 20. května 2020

Kde kdo se při cyrilometodějských oslavách vyhýbá slovu Morava jak může. Prý sv. Cyril a Metoděj přišli ke „slovanským národům“. Já říkám, že to nemuseli nikam chodit, Slované přece žili i v jejich rodném městě Soluni, tak mohli klidně zůstat doma. Oni ale přece přišli NA MORAVU !

JE MORAVA SPROSTÉ SLOVO ?

Dnes se mnozí vše moravské snaží schovat pod název slovanské, nebo ještě hloupěji pod označení české. Takhle nesmyslně je označováno i hradiště Mikulčice. Jako slovanské. Když přece každý ví, že je to především MORAVSKÉ hradiště Mikulčice. A že se snad dokonce jmenovalo Morava a možná bylo svého času centrem moravského státu.

Pojmenování Morava a příbuzná slova jsou skutečně tak okatě opomíjena, jakoby se jednalo o sprosté slovo. Tak mnozí se jim vyhýbají! A to i tam, kam toto označení zcela přirozeně patří a každé jiné tam použité působí falešně.

Stále se využívá toho, že Moravě byla už od vzniku Československa výrazně umenšována práva, aniž by se Moravy a Moravanů někdo ptal na souhlas, Nakonec, díky komunistům za totalitního režimu, ztratila Morava dokonce zemský status a nemá tak žádný zastupitelský orgán, který by ji hájil.

Zřejmě se někteří cítí nadřazení nad touto prastarou kulturní zemí a mají pocit, že jejím okatým přehlížením sami nějak „vyrostli“. Přinejmenším v očích těch, kteří společně s nimi mají ze zcela bezprávného postavení Moravy, v její historii bezprecedentního, radost.

To vše není důvod, abychom my, Moravané, ztráceli svou hrdost a sebevědomí. Jen bychom si měli uvědomit, co jsme – své rodné zemi a vlasti Moravě – dlužni. Vydobýt jí zpět její práva není nad naše síly! Morava je dodnes velká svým kulturním odkazem a Moravané ve střední Evropě jsou v pravém smyslu toho slova státotvorným národem jako žádný jiný!

Připomeňme si, že na základech státnosti Velké Moravy stojí státnost více dnešních evropských států a zemí. České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska, Dolního Rakouska a některých německých spolkových zemí. Bez toho, že Morava kdysi uhájila tato území proti Franské říši, by na nich tyto státy a země nikdy nevznikly!

Připomeňme si, že Morava je země, která dala Slovanům písmo, které je dodnes používané v odvozených formách stovkami milionů lidí na světě ve státech slovanských a dokonce i některých neslovanských. Tím dala těmto lidem i vzdělanost. A to jak v Evropě, tak v menší míře i v Asii!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *