Rozpaky

Po poměrně dlouhou dobu jsme u autorů článků uváděli pouze jméno a datum, kdy redakce příspěvek obdržela. Ale v současné době, kdy jsme začali materiály přebírat i z dostupných veřejných zdrojů, abychom udrželi pravidelnou periodicitu časopisu při občasném nedostatku autorských textů, už toto pravidlo dodržovat nebudeme. Měli bychom u textů, pokud nevycházejí z obecně známé informace, uvádět pramen. Také bychom měli uvážit, že určitý text byl napsán právě pro propagaci uskupení, které text zveřejnilo. Byla by tedy slušnost při převzetí uvést i toto uskupení. U autorských textů, které jsou určeny přímo redakci Hlasu Moravy k otištění, bývá někdy uveden autor i s tituly. Zřejmě si autor přeje být takto uveden a má k tomu důvod. Třeba ten, abychom věděli, že je to odborník pro danou oblast. I v tomto se tedy budou měnit zvyklosti dosud v našem časopisu zavedené. Je pravda, že to bude nejednotný způsob. Protože někdy budou autoři uváděni jen prostým jménem, případně pseudonymem, který si pro uveřejňování svých textů zvolili, (a to i v případě, kdy titul, či tituly, mají) jindy šířeji. Máme už čtenářskou odezvu, která tuto nejednotnost kritizuje. Ale nelze to jednoduše rozseknout. Vážíme si autorských textů pro Hlas Moravy a předpokládáme, že když autor článek podepsal celým svým jménem i s tituly, případně i přidal uskupení, kterého je členem, případně ještě další specifikaci, měl k tomu zřejmě důvod a tak jsme se rozhodli to akceptovat. U převzatých textů zvážíme podle okolností, co budeme uvádět. Pokud je autor členem více uskupení, uvedeme kromě autora jen to, které text zveřejnilo. Na našem webu hlasmoravy.eu budeme pod nadpisem textu uvádět autora a datum podle dřívějšího způsobu. Pokud bude uváděno širší označení, bude pod textem příspěvku.

Redakce

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *