VRACÍME MORAVU DO ŠKOL !

VRACÍME MORAVU DO ŠKOL – Podnět k řešení neuspokojivé situace ve výuce na základních školách. Ano, to je další z aktivit Moravské národní obce, za níž stojí především její člen Stanislav Blažek.

Většině našich čtenářů je známo, že Moravská národní obec je nejpočetnější promoravské uskupení. Je nepolitického charakteru. Že její aktivity jsou významné, ať už se jedná o dlouhodobou akci Vyvěšování moravských vlajek či pořádání Dne za Moravu v Brně a Moravského dne v Olomouci. Také akce Osobnost Moravy se již stala tradicí. Není to samozřejmě vše, v čem se Moravská národní obec angažuje. Jako ve většině spolků i politických uskupení, mnohé stojí na aktivních jedincích. V případě Moravské národní obce je to především její předseda Ing. Jaroslav Krábek a nemalou zásluhu na úspěších Moravské národní obce má i místopředsedkyně, paní Lenka Holaňová. Nepřehlédnutelně aktivních členů by se našlo víc. Pokud se jim podaří kolem sebe shromáždit více nadšenců, kteří jim pomáhají, je to dobrá konstelace, ale ne vždy se to daří.

Pokud se jedná o aktivitu Vracíme Moravu do škol, na stránce MNO se v závěru prosince 2019 objevilo už 6. pokračování, z nichž každé informovalo o krocích podniknutých v této důležité sféře života naší společnosti – výuce dětí na školách. O úsilí vrátit do učebnic pro děti objektivní, nezkreslené informace o všech třech zemských celcích, ze kterých se naše republika skládá, ale především o Moravě, protože na Moravě žijeme. Čechy a Slezsko mají beze sporu zase své patrioty, kterým na dobrém a objektivním vzdělání dětí, i co se zemské problematiky týče, záleží.

/autenticky na: http://zamoravu.eu/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *