AKADEMICKÁ KONFERENCE MORAVA 1918 – SYMBOLY ZEMĚ 

Milan Trnka, 4. prosince 2019

 

V loňském roce 3. října zorganizoval Moravský kulatý stůl akademickou konferenci s názvem Morava 1918. Přednášky a příspěvky do sborníku z konference se týkaly událostí, které vedly 28. října 1918 k vyhlášení Republiky Československé a předznamenaly úsilí postupného rozkladu moravské samosprávy ze strany vládnoucí moci. Sborník je k dispozici na internetovém obchodu ostravského vydavatelství Key Publishing s.r.o., prodejní kód P1903, www. keypublishing.cz.

V závěru sborníku je zveřejněn úmysl uspořádat II. ročník konference pod shodným názvem. Rok 1918 byl pro Moravu a moravský národ skutečně zlomový. Během sta let se ze samosprávné země stala“východní část našeho (t.j. českého) území“, moravský národ není uznáván, moravské tradice, kultura, historie, atd. jsou označovány za české. Jestliže je Morava nadále naší vlastí, je třeba připomínat jejím obyvatelům symboly, charakterizující tuto zemi nejen vlajkou nebo znakem, ale i symboly neustavenými, jako je posvátná hora, národní strom, zvyky, gastronomie, umění, atd. II. ročník konference tedy dostal titul „symboly Země“

Uskutečnil se v sobotu 19.10.2019 opět v brněnském Moravském zemském muzeu, pořádaný členskými organizacemi Moravského kulatého stolu s finanční podporou společnosti Moravská krajina, s.r.o. Obsahem šesti odborných přednášek byly symboly naší země Moravy. ThDr. V. Pavlosek podal přehled osobností – duchovních pilířů, působících od dob Velké Moravy do novověku. Doc. Z. Koudelka promluvil o pěstování vína a patronech vinařů na Moravě i v sousedních Čechách. Doc. J. Bílý seznámil posluchače s pokusy včlenění moravské orlice do znaku Československé socialistické republiky. PhDr. J. Kvapil objasnil vznik, záměr a význam Glagolské mše L. Janáčka. RSDr. L. Šubert zpracoval přehled střídání kultur a vojenských střetů na Moravě s vlivem na celoevropské dění. J. Novotný v závěrečné přednášce informoval o možnosti realizace lokální moravské měny.

I z druhého ročníku akademické konference Morava 1918 – symboly Země bude vydán Sborník přednášek a příspěvků.

Pořadatelé oznámili pravděpodobné datum III. ročníku konference – po dohodě s Moravským zemským muzeem by to měla být sobota 24. října 2020. Akce tak má šanci stát se tradiční.

Závěrečné posezení u malého občerstvení vyústilo, kromě sdělování připomínek k organizaci akce a námětů k dalšímu ročníku, i k rozpravě zástupců různých organizací, zúčastňujících se jednání kolem Kulatého stolu o nezbytnosti společných postupů všech moravských patriotů. Organizace a uskutečňování konference je ke stmelení promoravských sil jednou z vhodných příležitostí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *