POLITICKÉ NEZISKOVKY, POZOR! V HNUTÍ TRIKOLÓRA VÁS MAJÍ NA MUŠCE. PROMLUVIL ZDENĚK KOUDELKA

Zdeněk Koudelka, 28.9.2019

 

Chceme méně regulací a bojovat proti politickým neziskovkám a nátlakovým skupinám, které se snaží do našeho právního řádu dostat své zájmy, prohlašuje právník Zdeněk Koudelka, který na ustavujícím sněmu hnutí Trikolóra v Brně představil legislativní část programu.

Chceme snížení počtu regulací. Při přijímání nových regulací by byla zásada, aby se zavedením nových předpisů bylo zrušeno nějaké existující omezení nebo zákaz. A to nejen dané zákony, ale i mezinárodními smlouvami i za cenu, že by se od některých mezinárodních smluv, které nedůvodně vedou k omezení lidí, odstoupilo. Možná by to některá ministerstva vedlo k omezení požadavků na nové zákony.

Moc vychází podle Ústavy z lidu. To není prázdné heslo, ale skutečný princip demokracie. Budeme bojovat proti vlivu politických neziskovek a jiných nátlakových skupin, které pod jakobínskými hesly o obecném blahu prosazují do právního řádu své zájmy. Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci a je nadřazena státním úředníkům. Co se bude na ministerstvu dělat a jaké právní předpisy se budou tvořit, rozhoduje vláda vzešlá z demokratických voleb, protože je jmenována voleným prezidentem a odpovědná volené Poslanecké sněmovně. Ministr se nesmí stát loutkou ministerských úředníků, kteří nesledují zájem státu jako celku, ale jen svého resortu. Nechceme vládu byrokratů, jak ji ukázal britský seriál Jistě, pane ministře.

Demokracie není samozřejmost. V naší době se objevuje faktické popírání výsledků Listopadu 1989. Sem patří i volání po nezávislé policii a státním zastupitelství. Nezávislá policie a prokuratura u nás byla v době stalinských procesů, kdy se lidé báli, kdo je odposlouchává a zda zítra nebudou zatčeni. Nezávislá policie byla v jihoamerických diktaturách. V demokracii je normální, že represivní a mocenské složky státu jsou pod kontrolou demokraticky volených civilních orgánů. Policejní plukovníci a ambiciózní státní zástupci nemohou rozhodovat, kdo bude v této zemi vládnout. To přísluší voličům. Státní zástupci musí být odpovědni za zneužívání moci.

Zaznamenal jsem na sociálních sítích námitky na váš programový projev, aby se právě toto nezvrtlo na totalitní diktaturu politiků. Že by tyto procedury byly nahrazeny příliš osobním vlivem lidí s mandátem. Jak chcete toto riziko řešit?

Volené orgány mají časově omezený mandát a voliči zpravidla každé čtyři roky mohou posoudit, zda to, co dělají, dělají dobře. A pokud ne, pak zvolí jinou reprezentaci. Navíc parlament jedná veřejně, i to je kontrola jeho rozhodnutí. Proto odmítáme neodpovědnost státního zastupitelství, ale chceme plné naplnění jeho ústavního zakotvení v rámci výkonné moci.

Kromě legislativní části byla taktéž představována ekonomická část programu, v níž pan Mach prezentoval jako hlavní postulát heslo, že „bohatství vzniká ze svobody“, z něhož se potom vše odvíjí.

Svoboda je dlouhodobě statkem s vysokou hodnotou, po které lidé v Evropě touží a bez níž si těžko představí svůj život.

Když ráno procházel průvod ulicemi Brna, tak jsem si všiml, že jste tam šel s vlajkou s moravskou orlicí. Znamená pro vás v hnutí Trikolóra moravská orlice v otázce regionální samosprávy cosi jakožto symbol?

Jsem Moravan a považuji za přirozené, že se na Moravě při slavnostní politické akci nosí moravská vlajka. Souhlasím s Václavem Klausem mladším, že současné krajské zřízení není dobré. Konečně Trikolóra má tři barvy, které jsou i na moravském znaku – bílou, červenou a modrou. Hnutí, které se hlásí k tradicím a respektuje dějiny vlastní země, uznává i to, že současný stát vznikl z Čech, Moravy a Slezska a že české, moravské a slezské cítění je pro řadu lidí důležité a citově významné.

 

Převzato z internetového média Parlamentní Listy

 

Poznámka redakce Hlasu Moravy: V hnutí Trikolóra je Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka zastáncem zemského (spolkového) státoprávního uspořádání. V tomtéž hnutí jsou však i osobnosti, které vůbec nepřipouštějí existenci moravského národa a naopak staví výlučně na češství a české národní jednotě. Zda tito lidé budou schopni akceptovat alespoň návrat k zemskému uspořádání je velká otázka. Ale není to moc pravděpodobné. Nicméně v dalších záležitostech je zřejmě hnutí Trikolóra pro naši politickou scénu přínosem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *