29. ZASEDÁNÍ SNĚMU MKS A SHROMÁŽDĚNÍ U ZEMSKÉHO STROMU DNE 6. ZÁŘÍ 2019

Milan Trnka, 7. září 2019

Dne 31. srpna 2018 zasadili členové spolku Království Kralického Sněžníku na pozemku v katastru obce Malá Morava při silniční křižovatce na Zlatý Potok moravský zemský strom.

Už před staletími se stalo zvykem vysazovat při nejrůznějších příležitostech stromy na připomenutí kde čeho: konce starého režimu, začátku režimu jiného, na bratrství, připomenutí významné návštěvy. Jsou to památníky, které také mnohdy připomínají událost, na kterou bychom časem raději zapomněli.

Vysazení zemského stromu na Malé Moravě bylo uskutečněno s jinou myšlenkou: zasaďme strom, který nám bude připomínat naše vlastní kořeny, místa kde jsme se narodili, odkud pocházíme, symbol naší příslušnosti k určitému kraji, k určité zemi. Naší rodnou zemí je Morava. Země s téměř tisíc pět set let starou historií a tradicí, země, která měla přestat existovat už po roce 1918 a nemá existovat ani v představách současných vládců České republiky. Zemský strom bude připomínkou, že tak, jako strom zapustí kořeny do půdy, tak Morava měla, má a bude mít své kořeny v Evropě. Tak Moravané měli, mají a budou mít své kořeny ve své moravské zemi.

V pátek 6. září 2019 odpoledne zorganizoval spolek Království Králického Sněžníku druhý ročník setkání u zemského stromu na Malé Moravě.

Dostavili se zástupci několika organizací spolupracujících u Moravského kulatého stolu. I když zazpívali moravskou hymnu „Moravo, Moravo“ a hymnu slovanskou, žádné okázalé ceremonie se neplánovaly a také nekonaly. Šlo o setkání přátel se stejnými cíly a s podobnými názory, o sdílení zkušeností z rozšiřování těchto názorů, o družné rozhovory mezi lidmi, kteří pochopili, že pro úspěšné prosazování myšlenek na obnovení moravské samosprávy je spolupráce nezbytná

 

V podvečer 6. září 2019 se ve Starém Městě pod Sněžníkem, v sále Kulturního domu, konalo 29. zasedání Sněmu Moravského kulatého stolu.

Zajištění průběhu jednání Sněmu se ujal opět spolek Království Králického Sněžníku ve spolupráci s vedením města, významnou měrou se podíleli také členové politické strany Moravané. Účast delegátů členských i hostujících organizací, které Moravský kulatý stůl sdružuje, byla nad očekávání početná.

V úvodu jednání představil Staré Město pod Sněžníkem starosta obce, s organizačními záležitostmi 30. ročníku Pochodu k prameni Moravy, který se konal následujícího dne – v sobotu 7. září. Starosta seznámil zástupce pořadatelského spolku „Moravané Šumperska“ se souběžně pořádaným 10. ročníkem Mezinárodního výstupu na Králický Sněžník, společně se zástupkyní organizačního výboru.

Při vlastním jednání 29. Sněmu MKS byla projednána přítomnými delegáty řada záležitostí, týkající se chodu a spolupráce členských organizací, z jednání také vzešlo několik usnesení. V prvé řadě je to opakování výzvy k součinnosti všech promoravských spolků při přípravě na Sčítání lidu v roce 2021.

Při sčítání lidu v roce 2021 se naskýtá všem Moravanům příležitost dokázat, že zachování úcty k našim předkům, zachování historie a tradic, ani budoucnost naší vlasti Moravy pro nás nejsou záležitosti lhostejné. Přihlasme se tedy k příslušnosti k zemi Moravské, ať ji vnímáme občansky nebo národnostně tím, že do kolonky „národnost“ na sčítacím archu dopíšeme slovo „moravská“. K zajištění vysvětlení a alespoň částečného rozšíření povědomí o důležitosti tohoto aktu je, podle názoru účastníků Sněmu Moravského kulatého stolu, nutnost spojit síly všech organizací a jednotlivců, kteří se nedokáží smířit se současnou situací v České republice, kdy je vytrvale oficiálními místy existence Moravanů a země Moravy popírána.

Členské i hostující organizace Moravského kulatého stolu jsou vyzývány k zajištění dostatečného počtu účastníků besed a přednášek a vhodného prostoru k uskutečnění těchto besed na různých místech Moravy a Slezska. Témata z různých oblastí společenského rozvoje na Moravě jsou připraveni přednášet odborníci z řad historiků, právníků a vysokoškolských pracovníků.

Sněm vzal na vědomí informaci o konání druhého ročníku akademické konference „Morava 1918“ s podtitulem „Symboly země“, která se pod záštitou Moravského kulatého stolu uskuteční v sobotu 19. října od 14 hodin v prostorách Moravského zemského muzea na Zelném rynku v Brně. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Třicáté jednání Sněmu MKS se uskuteční na přelomu listopadu a prosince tohoto roku v Brně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *