MORAVAN MIROSLAV MUŽÍK A LEONARDO DA VINCI

Bohumila Jandourková, 5. července 2019

 

Miroslava Mužíka z Blanska známe jako autora výstavy Moravská vesnička. Geniálního Leonarda da Vinci zná celý svět. Letos v květnu uplynulo právě 500 let od jeho smrti.

Co může mít společného Moravan dneška s Italem z 15. století? Je to zaujatost. Zaujatost pro něco. Dokázat sám sobě i jiným, co dovedu. A zároveň se těšit tím, co mě baví a co mně jde. Šíře Leonardovy působnosti bere dech a zřejmě i v budoucnu brát bude. Ale obdiv a zájem si zaslouží i pan Mužík. Měl nápad uvést v život Leonardovy náčrty strojů a zařízení. Ne tak zcela kvůli sobě, i když určitě i kvůli sobě. Chtěl by v příštím roce z těchto funkčních, tedy pohyblivých modelů Leonardových strojů, kterých již vyrobil v prostorách Kapucínského kláštera v Brně téměř padesát, uspořádat ke svým šedesátinám výstavu. Ale protože Leonardovo výročí je už letos, rád by menší výstavu uspořádat ještě i letos a to u nich, v Blansku. Musel uvažovat i o velikosti modelů tak, aby se na výstavu, i do dílny kde pracuje, vešly. A tak jeho modely jsou ve velkosti do metru až metru a půl.

Pan Mužík není sám, kdo se někdy do něčeho podobného pustil. Takových pokusů je a bylo ve světě víc. Ale pan Mužík si předsevzal něco nevídaného. Pokud mu to zdraví dovolí, chtěl by postupně uvést v život všechny Leonardovy nápady zachycené obrázky a náčrty. A těch, co se dochovaly, je asi 350. A to se ještě nikomu na světě nepodařilo. Nejsou to dokonalé plány nebo plánky. Navíc tyto kresby obsahují i „chyby“. Snad Leonardo nechtěl, aby je mohl okopírovat kde kdo, nebo se tím jen bavil. Kdo ví. Ale určité „zašifrování“ obsahují. A tak práce není jednoduchá. Je třeba leccos domyslet. Ovšem Leonardův princip je vždy zachován. Pan Mužík má rozděláno vždy několik modelů najednou a ještě je dělá vždy ve dvojím provedení. Když je unaven prací na složitějším modelu a už mu práce nejde tak od ruky, přejde k jednoduššímu a naopak. Nářadí mnoho nepoužívá. Je to převážně ruční práce, kde se musí obejít bez mnoha současných běžných věcí. Třeba i hřebíků. Používá vrtačku, lupenkovou pilku, šroubováky. Musel se naučit číst i Leonardovo „obrácené“ písmo. A kde vzal předlohy? Něco z internetu, něco z knížek. Objem práce si můžete představit i z toho, že jeden jediný model od započetí práce do jeho dokončení trvá dva až tři měsíce.

Můžeme některé Leonardovy „nápady“, uváděné panem Miroslavem Mužíkem v život, i vyjmenovat. Je to například: ochrana hradeb, bruska, perpetuum, systém zrcadel, přenosný most, různá kladiva, posuvné mosty, cestoměr, pístové pohyby, kolesová loď, vodní bagr, tanky, vrtulník, automobil …

volně sestaveno z audia, téma začíná od hodnoty časovače 15.13 https://plus.rozhlas.cz/zemi-hrozi-velke-vymirani-7933692?player=on#player

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *