MORAVSKÉ DROBNOSTI

Bohumila Jandourková, 10. března 2019

KDYŽ PTÁČKY LAPALI – PĚKNĚ JIM ZPÍVALI

Píše se revoluční rok 1848 a František Ladislav Rieger láká slovansky hovořící Moravany k politické jednotě se slovanskými Čechy. Mimo jiné v jeho pamfletu, který nechal pro účely své propagace vytisknout a šířil jej mezi lidmi na Moravě, bylo napsáno: „Pravili vám falešní přátelé a zlomyslní rádcové vaši, že chceme jméno země Moravské zrušiti, že žádáme, aby žádné gubernium a žádný apelační soud na Moravě nebyl. Kdo vám to praví, v hrdlo lže…“ 

No, inu, uplynulo pouhých sto let (1948) a země moravská i slezská byly komunisty vymazány z map a jejich v tomto ohledu ´političtí dědicové´ i v demokratických poměrech po roce 1989 razí cestu tuhé centralizace, ale i čechizace všeho ve státě. Česká televize v těchto dnech zcela záměrně v reklamním spotu hlásá: „Jedna země, 14 krajů…“ Přitom hned na počátku naší ústavy, v její preambuli je psáno, že se naše republika skládá ze tří zemí !

Pramen: Jiří Kacetl, facebook

„ČESKÉ ZEMĚ“ ?

S pojmenováním České země přišel v 19. století Franz Palatzki. (U nás bývá jeho jméno zpravidla uváděno v českém překladu jako František Palacký.) Toto nesprávné označení bylo Moravským zemským sněmem rozhodně odmítnuto a dostalo pejorativní označení „Palackého novotvar“.

Toto označení zřejmě nepřipadalo správné ani T.G. Masarykovi. Alespoň mně to tak přišlo, když jsem četla knihu Karla Čapka Hovory s T.G. Masarykem. Tam Masaryk, když toto označení použil, dával před ně vždy ještě slovo ´takzvané´. Tedy takzvané České země.

Má to svou logiku.
Česká zem jsou přece pouze Čechy a Morava je MORAVSKÁ ZEM !

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *