STÍŽNOST NA VYJADŘOVÁNÍ SLOVENSKÉHO VELVYSLANCE V ČESKÉ REPUBLICE

Jiří Kvapil, 31. října 2017

J.E. p. Peter Weiss, vylvyslanec Slovenské republiky v České republice

 

Vážený pane velvyslanče,

domnívám se, že zastupuje-li někdo v České republice kterýkoliv cizí stát, měl by vědět, jaký je správný název našeho státu a patrně by měl také znát i základní údaje z jeho historie. Dovolte tedy, abych Vás poučil: Česká republika má ve velkém státním znaku vedle českého lva i moravskou orlici a slezskou orlici a Ústava České republiky začíná slovy „My, občané České republiky v Čechách na Moravě a ve Slezsku… “  Pokud člověk v postavení velvyslance cizího, a v tomto případě dokonce sousedního spřáteleného státu tato fakta nezná a při veřejných vystoupeních namísto občanů celé České republiky oslovuje občany pouze jedné jeho části, v tomto případě Čech, zatímco občany Moravy a Slezska ignoruje, je to od něj velmi nezdvořilé a nesvědčí to ani o vědomostech, jimiž by měl pro solidní výkon své funkce disponovat. 

Pokud byste nevěděl, pane velvyslanče, co mám na mysli, reaguji tímto na Vaše vystoupení na Slavnostním shromáždění na Vítkově v Praze v sobotu 28. října t.r., jak bylo odvysíláno Českou televizí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *