IMIGRANTI A EU

Mgr. Petr Michek, 26. září 2016

 

Evropa má řadu zkušeností s imigranty a jako taková je známá svou vstřícností a pomocí. V roce 1915 uskutečnili Turci genocidu Arménů a zabrali jejich území. Arméni se rozutekli nejen do západní Evropy, ale i do zemí středního východu, USA i Kanady.

Po roce 1918 utíkali z Ruska před bolševiky do střední a západní Evropy nejen Rusové a Ukrajinci, ale i Bělorusové a tehdejší Československo bylo vítanou destinací při jejich cestě na západ.

V roce 1938 a  1939 utíkali před sudetskými Němci z československého pohraničí a později  z obsazeného zbytku Československa (přejmenovaného na Protektorát Čechy a Morava) nejen Židé, ale také Češi, Moravané a nacismus odmítající Němci.

V roce 1945 byli na základě dohody vítězných mocností v Postupimi z Československa odsunuti obyvatelé německé národnosti, kteří našli nové domovy v Rakousku, ve Spolkové republice Německo a také v Německé demokratické republice (tehdejším východním Německu), která byla pod okupační správou SSSR.

V padesátých letech Československo přijalo uprchlíky z Řecka. V roce 1956, po potlačení maďarského povstání, přijaly země západní Evropy tisíce maďarských uprchlíků. V roce 1968, po potlačení tzv. „Pražského jara“ vojsky Varšavské smlouvy, emigrovaly z Československa na západ i do USA a Kanady desítky tisíc obyvatel.

V devadesátých letech dvacátého století, při rozpadu Jugoslávie a následné občanské válce a zejména po napadení Srbska letadly NATO, zažila Evropa imigrantskou vlnu z bývalých zemí Jugoslávie. Ale vždy se podařilo uprchlíky integrovat a zapojit je do většinové společnosti, kde se většinou dobře uplatnili, neboť pocházeli z příbuzného civilizačního okruhu.

V letech 2005 – 2015 se do České republiky postupně přistěhovalo cca 540 tisíc imigrantů. Mezi přistěhovalci dominovali zejména Ukrajinci (149 tis.), Slováci (78 tis.), Vietnamci (47 tis.) a Rusové (44 tis.). Za stejné období 2005 – 2015 se z České republiky vystěhovalo cca 206 tisíc osob, z nichž více jak polovinu tvořili Ukrajinci a Slováci.

Ovšem během posledních dvou let zažívá Evropa doslova expanzi různých etnik z Asie a z Afriky, které se snaží přes Řecko, Itálii a Francii dostat do Německa, Švédska a dalších vyspělých západoevropských států. Většina z nich vyznává islám a domnívá se, že Evropané jsou povinni je přijmout a poskytnout jim štědré sociální dávky, byty a plné zaopatření. Že by se měli začít učit jazyk hostitelské země a zajímat se o práci, tak to je nezajímá. Pouze usilují, aby co nejdříve dostali azyl a v rámci scelování rodin si mohli do Evropy pozvat svou široce rozvětvenou rodinu. Že podle evropského práva je žena v Evropě postavena na roveň muži, a že zde neexistuje mnohoženství a neuplatňuje se zde „právo šaria“, je vůbec nezajímá!

Bývalé koloniální velmoci jako je např. Francie, Velká Británie a Holandsko mají na svém území, díky své koloniální politice, miliónové populace muslimů, z nichž první i druhá generace byly vděčny, že se mohly v Evropě usadit, založit rodiny a zde pracovat a žít. Ovšem třetí generace, pod vlivem zfanatizovaných imámů, se často radikalizuje a snaží se pomocí teroru změnit Evropu k obrazu svému.

Nešťastná expanzivní zahraniční politika USA, Velké Británie i Francie způsobila, že celé oblasti středního Východu a zejména státy severní Afriky byly rozvráceny pod vlajkou vývozu demokracie západního stylu. V pozadí vyvolaných válek je ovšem boj o naftová pole, která se v těchto státech nacházejí.

Irák a Libye, státy, kde v minulosti vládli autokratičtí diktátoři a rovněž tak Sýrie, jsou dnes rozvrácené země, zmítající se v občanské válce a utíkají z nich sta tisíce imigrantů, kteří směřují do Evropy. Vrcholem politické „naivity“ bylo pozvání pro imigranty od německé kancléřky A. Merkelové, které způsobilo, že během jednoho a půl roku přišlo do Německa cca 1,5 milionů imigrantů z Asie i z Afriky, kteří přišli za vidinou vysokých sociálních dávek a plného zabezpečení svých životních potřeb. Dnes jsou rozčarováni skutečností, že ani v Německu nepadají do úst „pečení holubi“! A samotní Němci to kancléřce vracejí v zemských volbách, kde její stranu odsouvají na okraj své přízně.

Konspirativní teorie říkají, že vše co se v těchto zemích děje, bylo učiněno ve prospěch USA a naopak pro oslabení Evropské unie, neboť ta je velkým hospodářským konkurentem USA, které se ji dnes snaží spoutat dohodou o volném obchodu (TTIP), jenž by měla USA přinést velké výhody. A problémy Evropy s imigranty by měly v zásadě odvést pozornost od TTIP.

A tak se nelze divit, že některé státy odmítají akceptovat diktát USA, Bruselu i bývalé „soudružky“ Merkelové na přerozdělování imigrantů po celé Evropě, o které si již dnes štěbetají vrabci po střechách, že byla aktivní agentkou východoněmecké STASI. Vždyť také studovala na Ukrajině v Doněcku! USA ji dlouhodobě odposlouchávaly, a tak panuje podezření, že na ní něco mají, a ona musí „skákat, jak strýček Sam píská“.

A do toho všeho zazněl rozhořčený hlas vysokého komisaře OSN pro lidská práva Zaida Raada Husajna, který kritizoval představitele řady států, včetně prezidenta České republiky Miloše Zemana, že odmítají vstup uprchlíků na svá území, schvalují jejich zadržování v záchytných zařízeních či souhlasí s jejich vracením do sousedních zemí a jejich vystupování nazval populistickým, demagogickým a přirovnal  je k praktikám propagandy Islámského státu!?!

Úplně opomenul, že suverénní státy se řídí vlastními zákony, a že jejich prioritou musí být ochrana vlastních hranic a vlastních obyvatel. Ostatně dnešní situace v Německu, ve Francii, v Holandsku či Švédsku, kde přehnali tzv. „politickou korektnost“ a opomněli hájit zájmy svého vlastního obyvatelstva, názorně ukazuje, kam může vést nesmírná vstřícnost k cizímu etniku, které odmítá dodržovat zákony hostitelské země, odmítá se integrovat do většinové společnosti a pouze požaduje vysoké sociální dávky a plné zaopatření.

Zajímavé ovšem je, že Zaíd Raad Husajn nekritizoval bohaté arabské země jako jsou Saudská Arábie či Katar nebo další státy z Perského zálivu, že odmítají na svá území přijmou své náboženské soukmenovce z Iráku či Sýrie.

Saudská Arábie, místo aby uprchlíkům nabídla dočasné ubytování v klimatizovaných stanech, které běžně používá pro poutníky, kteří putují do Mekky, tak Evropské unii nabídla finanční zajištění výstavby stovek mešit!!!

Jak  je známo, mešity v evropských státech v mnoha případech sloužily a slouží jako logistická centra islamizace v daném státě. Například Francie již vypověděla desítky fanatických imánů, kteří od francouzského státu brali podporu, ale v mešitách hlásali „džihád“ proti nevěřícím a vyslovovali podporu Islámskému státu.

Státy střední Evropy, Polsko, Slovensko, Maďarsko a Česká republika, sdružené v tzv. „Vyšehrádské čtyřce“, důrazně odmítly požadavky německé kancléřky A. Merkelové na přerozdělení imigrantů z Německa do dalších států EU. Nárůst zločinnosti ve Švédsku, Holandsku, Francii i Německu je dostatečným varováním pro další státy EU, aby odmítly přijmout převážně muslimské imigranty na svá území. Výstižně to vystihl prezident České republiky Miloš Zeman, když prohlásil: „Není pravdou, že každý muslim je terorista, ovšem pravdou je, že každý  terorista byl doposud vždy muslim!“

V Maďarsku se 2. října 2016 uskuteční referendum o přerozdělování imigrantů mezi členské země EU na základě povinných (bruselských) kvót a lze očekávat, že je Maďaři naprostou většinou odmítnou. Tato iniciativa maďarského premiéra V. Orbána namíchla lucemburského ministra zahraničí Jeana Asselborna, který dne 13. září 2016 v německém listě Die Welt žádal vyloučení Maďarska z EU!?! Na jeho slova neprodleně reagoval maďarský ministr zahraničí Péter Szijártó, který odmítl hrubé zasahování Jeana Asselborna do vnitřních záležitostí Maďarka, když prohlásil, že Maďaři mají právo svobodně si rozhodnout, s kým chtějí žít, a o tom nebudou rozhodovat bruselští byrokraté ani lucemburský ministr zahraničí!

Nedávno naše masmédia „opomenula“ informovat občany o prohlášení rakouského kardinála a vídeňského arcibiskupa Christopha Schönborna, který u příležitosti 333. výročí bitvy u Vídně (roku 1683, zde byla poražena stotisícová turecká armáda) prohlásil, že muslimové se snaží vymýtit křesťanství a ovládnout Evropu! V Rakousku je dnes údajně již kolem 200 mešit, takže jeho slova jsou vysoce varovná!

Převážně křesťanská Evropa vždy potřebným imigrantům pomohla a také pomáhá, ale na úkor vlastních obyvatel již dále nemůže financovat miliony ekonomických migrantů, kteří se snaží využít   jejího sociálního zabezpečení, aniž by cokoli do něj přinesli.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *