STÉ ČÍSLO HLASU MORAVY

Milan Trnka, 15. července 2016

 

Čtete sté číslo časopisu Hlas Moravy. Slušelo by se při této příležitosti sezvat všechny, kteří měli a mají zásluhu na vytváření každého nového čísla na slavnostní setkání a připít naším moravským vínem na zdar v pokračování jejich úsilí. V současné chaotické době na podobnou oslavu není čas, ani finanční prostředky. Tímto článečkem chceme alespoň stručně připomenout historii vydávání Hlasu Moravy a poděkovat všem, kteří se na jeho tvorbě podílí.

Je třeba připomenout, že pod názvem Hlas Moravy vycházel už po roce 1990 měsíčník, jehož vydávání zabezpečoval Dr. Petr Strážnický z Přerova. Na krátký čas pak převzala vydávání Hlasu tehdejší Moravská národní strana.

22.12.2007: vychází první číslo Hlasu Moravy z iniciativy tehdejšího vedení politické strany Moravané. Povinností redaktora, i většiny další práce s vydáváním časopisu související, se ujímá Jiří Jakub Mašek.

22.7.2014: redaktor Hlasu Moravy oznamuje v osmdesátém čísle ukončení vydávání měsíčníku s podporou politické strany Moravané.

22.10.2014: číslo 81. vychází po tříměsíční přestávce s uvedením podpory Moravského Kulatého Stolu.

16.3.2016: redaktor HM po útocích na svou osobu oznamuje v čísle 98. ukončení vydávání měsíčníku pod svým vedením.

Červen 2016: po tříměsíční přestávce vychází v nové úpravě s číslem 99. Hlas Moravy jako časopis moravských patriotů pod novou redakcí.

– Poděkování všem, kteří se nesmířili s lhostejností nebo se snahou znemožnit vydávání Hlasu Moravy. S pokorou podle svých možností zajišťují vznik každého nového čísla časopisu, připraveni i na podobné problémy, jakými si Hlas Moravy už prošel, ale s přesvědčením, že vydávání Hlasu Moravy dělají nejen s nejlepším vědomím, ale také ke skutečnému prospěchu obyvatel Moravy.

– Poděkování všem přispěvatelům, ať už se jedná o ty stálé nebo o ty příležitostné. Patří jim uznání, úcta a dík za jejich čas a snahu podělit se s ostatními o svoje postřehy, názory, vědomosti či náměty, jak u nás na Moravě dál.

– Poděkování všem příznivcům (o některých je to známo, o jiných se spíše náhodně občas dozvídáme), kteří HM rozšiřují internetem nebo dokonce na svých tiskárnách množí a rozšiřují mezi přátele či známé.

– Poděkování čtenářům za zájem o Hlas – zvláště však těm, kteří si najdou čas a zatelefonují, napíší nebo při osobním setkání pochválí (občas také nepochválí) a sdělí, co se jim na Hlasu líbí nebo nelíbí.

– Poděkování patří i těm, kteří z nejrůznějších důvodů s vydáváním Hlasu či s jeho obsahem nesouhlasí, ale nesnižují se k běhání po okolí nebo k psaní výzev s účelem přesvědčit spoluobčany, aby Hlas Moravy nečetli, protože uveřejňuje také názory vymykající se současnému povinnému názorovému koridoru.

Teď už jen abychom dokázali ohlídat svoje emoce, když nebudeme souhlasit s uveřejněným názorem, uhlídali překlepy a „šotky“ znehodnocující texty příspěvků, nebáli se vyjádřit svůj vlastní názor, zabránili včas otištění hulvátských a urážlivých vět vydávaných za svobodu projevu. A Hlas Moravy může vykročit k další stovce!

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *