K HLASU MORAVY

Milan Trnka

 

99. číslo Hlasu Moravy k Vám přichází s více jak dvouměsíčním zpožděním ve změněné podobě. Proč tomu tak je?

Úvodní příspěvek 98. čísla (vyšlo 16. března 2016) pod titulkem „Konec Hlasu Moravy ?“ vyprovokoval některé ze čtenářů k dotazům, co vedlo dosavadního šéfredaktora, pana Jiřího Maška, k rozhodnutí ukončit vydávání HM. Počátek je třeba hledat v žádosti Moravské národní obce, aby koordinátoři Moravského Kulatého Stolu zajistili úpravu záhlaví Hlasu Moravy, a to vypuštěním věty „Neoficiální občasník s podporou sdružení Moravský Kulatý Stůl“. Žádost byla zdůvodněna tím, že s obsahem zveřejňovaných příspěvků ne vždy souhlasí všechny organizace združené u Kulatého Stolu. A podtitulek v záhlaví svádí jednoznačně k přesvědčení, že všechny názory v otištěných příspěvcích jsou současně názorem celého MKS. Argument, ke kterému se postupně přidalo několik dalších organizací MKS byl oprávněný, s vydavatelem projednaný a jím uznaný, náprava zajištěna.

Tím měla být záležitost uzavřena a Hlas Moravy s upraveným záhlavím mohl bez přerušení vycházet pod dohledem pana Maška dál. Je pozoruhodné, že se při těchto příležitostech často najde nějaký „aktivista“, který vycítí vhodný okamžik jak tomu druhému – v tomto případě vydavateli HM – jeho práci náležitě „osladit“. A to mnohdy způsobem, za který by se nemusel stydět ani nechvalně známý odborník na propagandu pan doktor Goebels. Jaký div, že člověk, který vykonával poctivou činnost podle svých schopností a možností bez jakékoli odměny, se sám sebe otázal: „Je mi to zapotřebí?“. A oznámil ukončení vydávání periodika.

Naštěstí se našli pokračovatelé v jeho práci. Hlas Moravy bude vydáván dál jako neoficiální a nezávislý časopis, řízený novým vydavatelem. Moravský Kulatý Stůl bude mít možnost informovat jeho prostřednictvím o své činnosti všechny zájemce na stránkách, které by měly být časem zřetelně odděleny od polemik a názorů, se kterými čtenář může nebo nemusí souhlasit. V současné době je Hlas Moravy ještě upravován a dotvářen.  Hlas Moravy na facebooku, který přebírá materiál, nebo jeho část ze základní verze časopisu na webu, je graficky doplněn správcem facebookové stránky.  I tištěná forma Hlasu Moravy vydávaná pro zájemce, kterým internetové verze nevyhovují, se bude od základní verze na webu lišit. Tento rozdíl je dán technickými parametry tisku, který je černobílý a má formátem papíru daný rozsah.  Bude-li na webu obsáhlejší materiál, než se vejde do tištěné verze časopisu, dojde k jeho redukci vypuštěním posledního příspěvku, který bude zařazen do dalšího čísla časopisu. Tedy nikoli úpravou či zkracováním jednotlivých příspěvků samých. Případná, rozsahem menší volná místa, která naopak po vypuštění rozsáhlejšího nadbytečného textu vzniknou, budou doplněna dle uvážení odborníka, který se uvolil nezištně převést webovou verzi časopisu do PDF, fotografiemi či jiným grafickým materiálem z jeho vlastních zdrojů. I záhlaví časopisu, vzhledem k černobílému tisku, upraví. Ale zpět od částečně technických informací k samotné filozofii vydávání Hlasu Moravy.

Jestliže se oháníme svobodou vyjadřování rozdílných názorů, pak ji ve jménu stejné svobody nepotlačujme!

Panu Jiřímu Jakubovi Maškovi tímto upřímně děkuji za jeho dlouholeté úsilí. On sám je nazval „zábavou“. Každý, kdo se podílel nebo podílí sebemenší činností na práci pro naši Moravu ví, že tato „zábava“ může mít často i hořkou příchuť. Bohužel.

/na fotografii aktivisté, kteří se podílejí na dalším vydávání Hlasu Moravy/

16.5.2016

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *