18. ZASEDÁNÍ MORAVSKÉHO KULATÉHO STOLU 31.3.2016

Milan Trnka, koordinátor MKS

 

31. března 2016 se uskutečnilo v přednáškovém sále restaurace Mitrovski u brněnského Výstaviště v pořadí 18. zasedání organizací i jednotlivců, spolupracujících u Moravského Kulatého Stolu. Z pozvaných 38 účastníků se nedostavili všichni. Přes tuto skutečnost byl o program zasedání zájem, o čemž svědčí fakt, že tři hodiny, po které byl přednáškový sál rezervován, nestačili k projednání všech otázek a námětů kolem současného postavení Moravy v České republice a jednání se protáhlo přes čtyři hodiny. A kdo nebyl vázán na veřejné dopravní prostředky, setrval v dalších rozhovorech do pozdních hodin – až do zavírací doby restaurace.

Hlavním bodem jednání bylo pokračování politologických rozborů současného moravanství, z hlediska českého státu prokazatelně překážky v prosazování české ideologické doktríny. Do zpracování těchto rozborů je již zapojeno několik odborníků – především historiků a právníků. Koordinační sekce Moravského Kulatého Stolu přijímá stále další podněty a návrhy na doplnění podkladů pro zpracování. Existují jen dvě podmínky pro přijímání informací: za prvé musí být všechny informace dokladovatelné, za druhé veškerá následná debata o zapracování do rozborů musí podléhat  ustanovením Kodexu Moravského Kulatého Stolu.

Protože jednotlivé okruhy materiálů o současném moravanství vyžadují řadu časově náročných vysvětlení, rozhodli delegáti 18. zasedání MKS o pořádání seminářů k jednotlivým okruhům. Seminářů se mohou zúčastnit všichni, kdo budou mít o téma semináře zájem.

Mimo jiné organizační záležitosti činnosti MKS byl delegáty schválen také výběr akcí z jednotlivých organizací MKS, které budou považovány v roce 2016 za akce s podporou celého Moravského Kulatého Stolu.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *