19. ZASEDÁNÍ ÚČASTNÍKŮ MORAVSKÉHO KULATÉHO STOLU

Milan Trnka, koordinátor MKS

 

Zasedání se uskutečnilo ve čtvrtek 26. května v Brně. Ze třinácti spolupracujících organizací byli přítomni delegáti jedenácti z nich.

Hlavním bodem programu byla přednáška pana PhDr. Marka Pavky, PhD. pod názvem „Moderní moravanství – překážky a scénáře.“

Pan doktor Pavka především zpochybnil použití jakékoliv paralely ve vývoji státoprávního postavení Moravy. Vždy, když se snažíme odhadnout další vývoj moravského hnutí, hledáme nějakou podobnou situaci u jiných národů nebo území, která se odehrála v minulých letech nebo v současné době. Morava prochází za poslední století svým nejhorším obdobím a nachází se v situaci, která v Evropě neměla a nemá období. Přednášející doložil svoje tvrzení citováním výsledků řady studií a průzkumů, na kterých dokazoval, že ani zastupitelské orgány České republiky, ani politické strany, ba ani samotní občané nechtějí nebo nemohou situaci změnit. Nicméně uvedl pět možných scénářů, podle kterých by za určitých doprovodných okolností mohlo vést postavení Moravy k lepšímu ať už v rámci stávající České republiky nebo jinak. Každý ze scénářů byl opět podložen řadou dokladovatelných skutečností.

S rozborem příčin, současného stavu naší země a s rozborem překážek ve snahách tento stav změnit, musel souhlasit snad každý z účastníků zasedání. Více příspěvků, souhlasných i nesouhlasných, zaznělo v rozpravě k možným scénářům dalšího vývoje.

Přítomní delegáti 19. zasedání Moravského Kulatého Stolu doporučili vytvoření pracovní sekce MKS, která by rozpracovala každý ze scénářů a pokusila se pokročit v případné realizaci dílčích činností v každém z nich s cílem shromáždit takové informace, které by umožnili moravskému hnutí soustředit se v další existenci MKS na ty z nich, které mají předpoklady k uskutečnění.

Současně bylo dohodnuto, aby materiál z dosavadních tří částí projektu „Moderní moravanství – nepřítel státu“ (přednesených na zasedání v listopadu 2015 v Bohdalicích, 31. března 2016 v Brně a 26. května v Brně) byl postupně zveřejňován v Hlasu Moravy (v tištěné podobě i prostřednictvím internetu) s cílem dosáhnout co největší míry informovanosti všech, kteří budou mít o problematiku zájem.

Zbývající čas jednání věnovali delegáti zasedání MKS vnitřním organizačním záležitostem Moravského Kulatého Stolu.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *