SČÍTÁNÍ LIDU

Obecné informace

Sčítání letos bude především online. V ČR začne o půlnoci z pátku 26. na sobotu 27. března a potrvá do 9. dubna 2021. Další možností bude od 17. dubna do 11. května vyplnit klasický listinný formulář. Za nevyplnění formuláře hrozí pokuta 10 tisíc korun, účast je povinná. Některé kolonky jsou pevné, výběr je jen z předepsaných možností. Mezi ostatními, dobrovolnými, bude i národnost a mateřský jazyk.

K otázce o národnosti i mateřském jazyce bude připojeno několik možností, avšak moravská národnost i moravský jazyk mezi nimi nejsou, chcete-li je zvolit, je třeba je dopsat.

– – –

/Hlas Moravy doporučuje dopsat jak moravskou národnost, tak mateřský jazyk moravský. Nejsou to povinné kolonky, mnoho lidí je vůbec nevyplní. Proto považujeme za důležité se přihlásit k obojímu./

MORAVSKÁ NÁRODNOST

/citace jsou z Regionu Valašsko – jižní Valašsko a Vsetínsko, autor Petr Ignác Karmelský/

Na přihlášení se k moravské národnosti není nic neobvyklého, vždyť moravskou národnost si píše jen ten, kdo se vnímá jako součást společenství obyvatel naší země a je hrdý na její specifickou kulturu a bohatou, více než tisíciletou, historii.

 

MORAVSKÝ JAZYK

Mnohým se může zdát zvláštní přihlášení se k moravskému jazyku. Rád bych proto připomenul, že jazyk na Moravě se po staletí vyvíjel v úzkém styku s jazykem v Čechách a jejich vzájemná blízkost vyvrcholila vytvořením společné spisovné formy tohoto jazyka. Základem společného spisovného jazyk se na počátku 17. století stala tzv. „kraličtina“, jazyk Bible z moravských Kralic. Tento jazyk byl téměř dvě století označován na Moravě jako moravština a v Čechách jako čeština.

Více na: http://www.regionvalassko.cz/scitani-lidu-2021-moravan-su-a-moravan-budu/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *