IMIGRANTI A EU

Mgr. Petr Michek, 26. září 2016

 

Evropa má řadu zkušeností s imigranty a jako taková je známá svou vstřícností a pomocí. V roce 1915 uskutečnili Turci genocidu Arménů a zabrali jejich území. Arméni se rozutekli nejen do západní Evropy, ale i do zemí středního východu, USA i Kanady.

Po roce 1918 utíkali z Ruska před bolševiky do střední a západní Evropy nejen Rusové a Ukrajinci, ale i Bělorusové a tehdejší Československo bylo vítanou destinací při jejich cestě na západ.

V roce 1938 a  1939 utíkali před sudetskými Němci z československého pohraničí a později  z obsazeného zbytku Československa (přejmenovaného na Protektorát Čechy a Morava) nejen Židé, ale také Češi, Moravané a nacismus odmítající Němci.

V roce 1945 byli na základě dohody vítězných mocností v Postupimi z Československa odsunuti obyvatelé německé národnosti, kteří našli nové domovy v Rakousku, ve Spolkové republice Německo a také v Německé demokratické republice (tehdejším východním Německu), která byla pod okupační správou SSSR.

V padesátých letech Československo přijalo uprchlíky z Řecka. V roce 1956, po potlačení maďarského povstání, přijaly země západní Evropy tisíce maďarských uprchlíků. V roce 1968, po potlačení tzv. „Pražského jara“ vojsky Varšavské smlouvy, emigrovaly z Československa na západ i do USA a Kanady desítky tisíc obyvatel.

V devadesátých letech dvacátého století, při rozpadu Jugoslávie a následné občanské válce a zejména po napadení Srbska letadly NATO, zažila Evropa imigrantskou vlnu z bývalých zemí Jugoslávie. Ale vždy se podařilo uprchlíky integrovat a zapojit je do většinové společnosti, kde se většinou dobře uplatnili, neboť pocházeli z příbuzného civilizačního okruhu.

V letech 2005 – 2015 se do České republiky postupně přistěhovalo cca 540 tisíc imigrantů. Mezi přistěhovalci dominovali zejména Ukrajinci (149 tis.), Slováci (78 tis.), Vietnamci (47 tis.) a Rusové (44 tis.). Za stejné období 2005 – 2015 se z České republiky vystěhovalo cca 206 tisíc osob, z nichž více jak polovinu tvořili Ukrajinci a Slováci.

Ovšem během posledních dvou let zažívá Evropa doslova expanzi různých etnik z Asie a z Afriky, které se snaží přes Řecko, Itálii a Francii dostat do Německa, Švédska a dalších vyspělých západoevropských států. Většina z nich vyznává islám a domnívá se, že Evropané jsou povinni je přijmout a poskytnout jim štědré sociální dávky, byty a plné zaopatření. Že by se měli začít učit jazyk hostitelské země a zajímat se o práci, tak to je nezajímá. Pouze usilují, aby co nejdříve dostali azyl a v rámci scelování rodin si mohli do Evropy pozvat svou široce rozvětvenou rodinu. Že podle evropského práva je žena v Evropě postavena na roveň muži, a že zde neexistuje mnohoženství a neuplatňuje se zde „právo šaria“, je vůbec nezajímá!

Bývalé koloniální velmoci jako je např. Francie, Velká Británie a Holandsko mají na svém území, díky své koloniální politice, miliónové populace muslimů, z nichž první i druhá generace byly vděčny, že se mohly v Evropě usadit, založit rodiny a zde pracovat a žít. Ovšem třetí generace, pod vlivem zfanatizovaných imámů, se často radikalizuje a snaží se pomocí teroru změnit Evropu k obrazu svému.

Nešťastná expanzivní zahraniční politika USA, Velké Británie i Francie způsobila, že celé oblasti středního Východu a zejména státy severní Afriky byly rozvráceny pod vlajkou vývozu demokracie západního stylu. V pozadí vyvolaných válek je ovšem boj o naftová pole, která se v těchto státech nacházejí.

Irák a Libye, státy, kde v minulosti vládli autokratičtí diktátoři a rovněž tak Sýrie, jsou dnes rozvrácené země, zmítající se v občanské válce a utíkají z nich sta tisíce imigrantů, kteří směřují do Evropy. Vrcholem politické „naivity“ bylo pozvání pro imigranty od německé kancléřky A. Merkelové, které způsobilo, že během jednoho a půl roku přišlo do Německa cca 1,5 milionů imigrantů z Asie i z Afriky, kteří přišli za vidinou vysokých sociálních dávek a plného zabezpečení svých životních potřeb. Dnes jsou rozčarováni skutečností, že ani v Německu nepadají do úst „pečení holubi“! A samotní Němci to kancléřce vracejí v zemských volbách, kde její stranu odsouvají na okraj své přízně.

Konspirativní teorie říkají, že vše co se v těchto zemích děje, bylo učiněno ve prospěch USA a naopak pro oslabení Evropské unie, neboť ta je velkým hospodářským konkurentem USA, které se ji dnes snaží spoutat dohodou o volném obchodu (TTIP), jenž by měla USA přinést velké výhody. A problémy Evropy s imigranty by měly v zásadě odvést pozornost od TTIP.

A tak se nelze divit, že některé státy odmítají akceptovat diktát USA, Bruselu i bývalé „soudružky“ Merkelové na přerozdělování imigrantů po celé Evropě, o které si již dnes štěbetají vrabci po střechách, že byla aktivní agentkou východoněmecké STASI. Vždyť také studovala na Ukrajině v Doněcku! USA ji dlouhodobě odposlouchávaly, a tak panuje podezření, že na ní něco mají, a ona musí „skákat, jak strýček Sam píská“.

A do toho všeho zazněl rozhořčený hlas vysokého komisaře OSN pro lidská práva Zaida Raada Husajna, který kritizoval představitele řady států, včetně prezidenta České republiky Miloše Zemana, že odmítají vstup uprchlíků na svá území, schvalují jejich zadržování v záchytných zařízeních či souhlasí s jejich vracením do sousedních zemí a jejich vystupování nazval populistickým, demagogickým a přirovnal  je k praktikám propagandy Islámského státu!?!

Úplně opomenul, že suverénní státy se řídí vlastními zákony, a že jejich prioritou musí být ochrana vlastních hranic a vlastních obyvatel. Ostatně dnešní situace v Německu, ve Francii, v Holandsku či Švédsku, kde přehnali tzv. „politickou korektnost“ a opomněli hájit zájmy svého vlastního obyvatelstva, názorně ukazuje, kam může vést nesmírná vstřícnost k cizímu etniku, které odmítá dodržovat zákony hostitelské země, odmítá se integrovat do většinové společnosti a pouze požaduje vysoké sociální dávky a plné zaopatření.

Zajímavé ovšem je, že Zaíd Raad Husajn nekritizoval bohaté arabské země jako jsou Saudská Arábie či Katar nebo další státy z Perského zálivu, že odmítají na svá území přijmou své náboženské soukmenovce z Iráku či Sýrie.

Saudská Arábie, místo aby uprchlíkům nabídla dočasné ubytování v klimatizovaných stanech, které běžně používá pro poutníky, kteří putují do Mekky, tak Evropské unii nabídla finanční zajištění výstavby stovek mešit!!!

Jak  je známo, mešity v evropských státech v mnoha případech sloužily a slouží jako logistická centra islamizace v daném státě. Například Francie již vypověděla desítky fanatických imánů, kteří od francouzského státu brali podporu, ale v mešitách hlásali „džihád“ proti nevěřícím a vyslovovali podporu Islámskému státu.

Státy střední Evropy, Polsko, Slovensko, Maďarsko a Česká republika, sdružené v tzv. „Vyšehrádské čtyřce“, důrazně odmítly požadavky německé kancléřky A. Merkelové na přerozdělení imigrantů z Německa do dalších států EU. Nárůst zločinnosti ve Švédsku, Holandsku, Francii i Německu je dostatečným varováním pro další státy EU, aby odmítly přijmout převážně muslimské imigranty na svá území. Výstižně to vystihl prezident České republiky Miloš Zeman, když prohlásil: „Není pravdou, že každý muslim je terorista, ovšem pravdou je, že každý  terorista byl doposud vždy muslim!“

V Maďarsku se 2. října 2016 uskuteční referendum o přerozdělování imigrantů mezi členské země EU na základě povinných (bruselských) kvót a lze očekávat, že je Maďaři naprostou většinou odmítnou. Tato iniciativa maďarského premiéra V. Orbána namíchla lucemburského ministra zahraničí Jeana Asselborna, který dne 13. září 2016 v německém listě Die Welt žádal vyloučení Maďarska z EU!?! Na jeho slova neprodleně reagoval maďarský ministr zahraničí Péter Szijártó, který odmítl hrubé zasahování Jeana Asselborna do vnitřních záležitostí Maďarka, když prohlásil, že Maďaři mají právo svobodně si rozhodnout, s kým chtějí žít, a o tom nebudou rozhodovat bruselští byrokraté ani lucemburský ministr zahraničí!

Nedávno naše masmédia „opomenula“ informovat občany o prohlášení rakouského kardinála a vídeňského arcibiskupa Christopha Schönborna, který u příležitosti 333. výročí bitvy u Vídně (roku 1683, zde byla poražena stotisícová turecká armáda) prohlásil, že muslimové se snaží vymýtit křesťanství a ovládnout Evropu! V Rakousku je dnes údajně již kolem 200 mešit, takže jeho slova jsou vysoce varovná!

Převážně křesťanská Evropa vždy potřebným imigrantům pomohla a také pomáhá, ale na úkor vlastních obyvatel již dále nemůže financovat miliony ekonomických migrantů, kteří se snaží využít   jejího sociálního zabezpečení, aniž by cokoli do něj přinesli.

 

 Historická zemská hranice Moravy a Čech v Jihlavě versus moderní katastrální hranice na území města

Jiří Vaňáček, 24. září 2016

Část veřejnosti je obeznámena s faktem, že územím Jihlavy prochází historická zemská hranice Moravy a Čech, ale ne každý ví, kudy tato hranice prochází. S jejím průběhem je to poněkud složitější a tato hranice zde během historie doznala různých změn. V tomto článku se píše především o poslední zemské hranici Moravy a Čech, platné coby hranici vyšších územně správních celků až do konce roku 1948. Povědomí o přesném průběhu této hranice je však nevalné a to dokonce i mezi historiky, kteří si s oblibou ulehčují práci se zakreslením této hranice do současných map, kdy se snad ani nenamáhají nastudovat si dostatečně relevantní zdroje, jimiž jsou výlučně dobové katastrální mapy, vydané od 19. století do roku 1948. Dosud neexistuje snad žádná literatura nebo článek v novinách, či časopisech, které by tuto hranici popisovaly v souladu s těmito mapami. Zvláště rozšířeným nešvarem je, v lepším případě, prezentovat jako zemskou hranici čáru, která vznikne na území Jihlavy prostým obtažením současné hranice mezi katastrálními územími, která se i v dobách první republiky rozkládala podél této hranice, přičemž se volně inspirují zákresem zemské hranice na ne právě dostatečně podrobných mapách z 19. či 20. století. V horším případě se však i v renomovaných dílech objeví klidně mapy, které si průběh zemské hranice
v oblasti Jihlavy doslova vycucávají z prstu, což se stalo v případě mapových listů 24 a 26, tvořících součást osmého svazku Historického atlasu měst České republiky. V řadách široké veřejnosti se totiž obvykle nenajdou jedinci, kteří by měli dobové katastrální mapy nastudované a odvážili by se zpochybňovat přesnost děl, za nimiž stojí lidé s tituly. Tato neutěšená situace proto byla motivací k sepsání tohoto článku, který by měl vnést světlo do této problematiky.
Je nutno dodat, že po zrušení zemského zřízení k 1. lednu 1949 došlo na území Jihlavy ke změně katastrálního členění (počátkem 50. let sloučena katastrální území Jihlava-Brtnické Předměstí, Jihlava-Dřevěné Mlýny, Jihlava Vnitřní Město, Jihlava-Špitálské Předměstí a Jihlava-Předměstí Matky Boží), nebo průběhu katastrálních hranic a nelze proto tvrdit, že je možné rekonstruovat na území Jihlavy zemskou hranici Moravy a Čech čistě podle průběhu současných katastrálních hranic. O zemské hranici Moravy a Čech se dále traduje, že prochází korytem řeky Jihlavy, od níž se dále odkloní na sever, sledujíc linii, kterou vyznačovaly čtyři vysoké barokní hraniční kameny (známé i jako hraničníky, či pylony), nacházející se na různých místech současného správního území města.

Historická zemská hranice Moravy a Čech v Jihlavě versus mod
Obrázek 1 – Hraniční kámen na křižovatce ulic Sokolovské a Jiřího z Poděbrad. Snímek pořídil autor článku.

Tyto hraniční kameny vytvořil známý sochař Viktor Václav Morávek z Polné (1715 až 1779) a jedná se o sloupy ve tvaru komolého jehlanu o výšce 4,88 m, mající na vrcholu kouli, na příslušných stranách znaky Moravy a Čech (orlici a lva) a dále latinské nápisy: „Hranice mezi Čechami a Moravou“, „Postaveno roku 1750“, „Tímto rozhodnutím určili v r. 1750 hranici mezi Čechami a Moravou“, „Za Marie Terezie mající vládu v království Českém“. Motivem jejich vztyčení se stala snaha po řešení vleklého sporu o průběhu moravsko-české zemské hranice v oblasti Jihlavy.
(zdroj: Kuča Karel: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl 5. (H -Kole), Libri, Praha 1997)

Nejblíže k řece lze nalézt hraniční kámen, umístěný na parcele č. 455/1 v k. ú. Jihlava, jež je k vidění z Polenské ulice. Chceme-li se k němu dostat blíž, stačí zazvonit u manželů Rohových, vlastnících přilehlý dům na adrese U Skály 1. Pan Zdeněk Roh je bývalý vojenský pilot, žijící v tomto domě už od svého narození roku 1939. Překročíme-li nedalekou železniční trať a budeme dále pokračovat ulicí Jiřího z Poděbrad směrem k ulici Sokolovské, dorazíme ke druhému hraničnímu kameni, jenž se nachází u křižovatky s výše zmíněnou Sokolovskou ulicí (obr. 1). Půjdeme-li Sokolovskou ulicí k severovýchodu a pak ulicí Pávovskou, spatříme poblíž autobusové zastávky „Kronospan“ třetí, bohužel již poškozený hraniční kámen. Poslední hraniční kámen nalezneme, pokud půjdeme Pávovskou ulicí ještě asi 410 metrů k severu, pak odbočíme do Heroltické a následně mineme domy východně od křižovatky s ulicí Průmyslovou. Nicméně pouze málo lidí ví, že tyto čtyři hraniční kameny nevyznačují poslední platnou hranici Moravy a Čech, která byla správní hranicí do konce roku 1948, ale pouze hranici, která byla v platnosti jen velice krátkou dobu, protože už na mapách stabilního katastru (k dispozici na adrese http://archivnimapy.cuzk.cz/ nebo v papírové podobě v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru v Praze) z roku 1835, je zakreslena na území Jihlavy již poslední platná hranice Moravy a Čech, sledující odlišnou linii!

Historická zemská hranice Moravy a Čech v Jihlavě versus mod
Obrázek 2- Aplikace s indikačními skicami ze sbírky Moravského zemského archivu, zobrazující severní část bývalého katastrálního území Jihlava–Špitálské Předměstí. První a druhý hraniční kámen růžově zakroužkoval autor článku.

Kromě toho jsou na těchto mapách zakresleny i všechny čtyři hraniční kameny. Dle sdělení od Václava Štěpána z Jihlavy, platila linie vyznačená touto čtveřicí hraničních kamenů jen asi 10 let a údajně má tuto informaci od jihlavského historika Zdeňka Jaroše. Poslední platná hranice Moravy a Čech sice na části území Jihlavy probíhala korytem řeky Jihlavy, ale již málo se ví o regulacích jejího koryta, provedených ve 20. století mezi Pražským mostem a mostem, spojujícím ulici Humpoleckou s ulicí Na Dolech. Pokud se týče nejzápadnější části statutárního města Jihlavy, jímž je katastrální území Hosov, tak zde se poslední zemská hranice Moravy a Čech k němu vůbec nepřimyká, jelikož prochází středem koryta řeky, přičemž zde hranice Jihlavy prochází po pravém břehu řeky, zatímco celá šířka koryta řeky zde v současnosti náleží ke katastrálnímu území Dvorce u Jihlavy (které bylo původně celé v Čechách), a po prohlédnutí starších katastrálních map a map evidence nemovitostí je patrné, že zde v dobách reálného socialismu došlo k přesunu katastrální hranice ze středu koryta řeky na jeho pravý břeh. Protože je blízký Rantířov samostatnou obcí, opouští poté zemská hranice blízkost hranice statutárního města Jihlavy. K území statutárního města Jihlavy se poslední zemská hranice Moravy a Čech přiblíží u místa, kde se setkávají hranice katastrálních území Rantířov, Výskytná nad Jihlavou a Horní Kosov, přičemž Horní Kosov náleží k Jihlavě, aniž by se jeho katastrální území v současnosti přimykalo k poslední zemské hranici Moravy a Čech, neboť i jeho současná severozápadní hranice prochází po pravém břehu řeky Jihlavy, zatímco zemská hranice prochází podél ní středem koryta řeky dále k severovýchodu. Teprve od trojmezí katastrálních území Jihlava, Horní Kosov, Plandry, pokračuje dále poslední zemská hranice Moravy a Čech v souladu se současnou katastrální hranicí a to až k východnímu okraji mostu, spojujícího ulici Humpoleckou a ulicí Na Dolech. Dále na východ byly v minulosti provedeny regulace koryta řeky. Použijeme-li mapovou aplikaci na serveru http://kontaminace.cenia.cz/, získáme kromě jiného i možnost porovnat průběh současného koryta řeky s tím, jaký mělo na snímcích z roku 1953. Ze srovnání je patrné, že původní koryto vykazovalo značné odchylky od současného koryta na dvou místech. Jednak východně od mostu spojujícího ulici Humpoleckou s ulicí na Dolech, zahýbalo směrem ke Starým Horám, přičemž probíhalo skrz parcely několika budov, jež se zde nacházejí západně od Českého metrologického institutu (obr. 3).

Historická zemská hranice Moravy a Čech v Jihlavě versus mod
Obrázek 3 – Budovy firem Mateza, Mazda a ADJCZ, jimiž prochází zemská hranice Moravy a Čech. Snímek pořídil autor článku.

Druhou odchylkou, které si povšimneme, je meandr, jenž se nacházel jižně od budovy jihlavského Kauflandu a směřoval směrem na jih od současného koryta. Částečně průběh tohoto meandru respektuje stávající hranice mezi katastrálními územími Jihlava a Bedřichov u Jihlavy, přičemž zde rozděluje mezi oba katastry i několik budov a tenisových kurtů, z nichž některé patří společnosti Teniscentrum Jihlava, a. s..
Podíváme-li se na kopii výřezu dobové katastrální mapy, všimneme si ještě drobného narovnání řeky, provedeného mezi tímto meandrem a Pražským mostem. Sluší se dodat, že celý původní průběh koryta řeky mezi oběma mosty je k vidění i na mapě pozemkového katastru.
Je zajímavé, že některé parcely původního koryta dodnes (léto 2016) existují západně od výše zmíněného Českého metrologického institutu. Původní koryto, z doby před regulacemi řeky, je tedy oním korytem, kudy podle map stabilního katastru prochází poslední platná hranice Moravy a Čech, která se zde zřetelně liší od současných katastrálních hranic, jež ji u koryta řeky respektují pouze částečně. Poslední platná zemská hranice Moravy a Čech pak dále prochází korytem řeky k východu, přičemž mezi Moravu a Čechy rozděluje Pražský most (obr. 4).

Historická zemská hranice Moravy a Čech v Jihlavě versus mod
Obrázek 4 – Pražský most v Jihlavě, pod jehož středním obloukem prochází historická zemská hranice Moravy a Čech. Snímek pořídil autor článku.

Asi 69 metrů východně od něho pak zemská hranice ve shodě se současnou katastrální hranicí odbočí k severu, procházejíc kolem Památníku královské přísahy (obr. 5), přibližně středem asfaltové silnice (obr. 6) mířící k areálu Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina.

Historická zemská hranice Moravy a Čech v Jihlavě versus mod
Obrázek 5 – Památník královské přísahy. Snímek pořídil autor článku.

Historická zemská hranice Moravy a Čech v Jihlavě versus mod
Obrázek 6 – Asfaltová silnice procházející kolem Památníku královské přísahy k areálu HZS Kraje Vysočina. Snímek pořídil autor článku.

To, že se tento památník nacházel v 19. století již na Moravě, dosvědčuje vedle dobových map Stabilního katastru i nápis na jeho spodní části, pojednávající o jeho opravě, kde nechybí zmínka
o moravském Zemském výboru, který převzal uhrazení nákladů na jeho obnovu, provedenou v září roku 1859 (Zdroj: Národní památkový ústav: Plány Pomníku královské přísahy z let 1855 a 1858. Dostupné z: http://www.npu.cz/download/1121687134/zpp05_03_261_264.pdf) Celý průběh zemské hranice od Starých Hor až k tomuto místu je v souladu s dobovými katastrálními mapami zrekonstruovaný na následující mapě (autorem rekonstrukce je autor tohoto článku) .

Poté, co zemská hranice dospěje (opět ve shodě se stávající katastrální hranicí) k plotu areálu Hasičského záchranného sboru, prochází pak jím mírně severozápadním směrem, přičemž rozděluje mezi obě země jednu z jeho budov. Zemská hranice i nadále pokračuje ve shodě se současnou hranicí katastrální až ke křižovatce s ulicí Sokolovskou, kde se od stávající katastrální hranice odchyluje a pokračuje dále k severovýchodu středem silnice v Sokolovské ulici, přičemž na křižovatce s ulicí Jiřího z Poděbrad se zemská hranice odchýlí od středu silnice a prochází pak dále opět ve shodě se stávající katastrální hranicí po jejím východním okraji, kudy dál pokračuje až ke sportovnímu hřišti, kde se přibližně naproti plotu, který odděluje pozemky patřící k domům Sokolovská 103 a 105 od stávající katastrální hranice odchýlí směrem k východu a vede pak areálem hřiště Sokolu Bedřichov směrem k severovýchodu. Je třeba dodat, že na křižovatce ulic Sokolovské a Jiřího z Poděbrad zemská hranice těsně míjí druhý hraniční kámen.

Poté co zemská hranice projde areálem výše zmíněného hřiště, zamíří k sousednímu tenisovému kurtu, jímž také projde severovýchodním směrem, přičemž jeho většinu ponechá na Moravě. Hranice pak dále dělí mezi obě země sousední fotbalové hřiště a pokračuje severovýchodním směrem do sousedního areálu, kde probíhá okrajovou východní částí budovy firmy Stavmat (obr. 7) na parcele č. 5147/15 v katastrálním území Jihlava, přičemž míří dále k severovýchodu a pak pokračuje středem ulice U Hlavního nádraží (obr. 8), kde opět vede v souladu se stávající hranicí.

Historická zemská hranice Moravy a Čech v Jihlavě versus mod
Obrázek 7 – Budova firmy Stavmat. Snímek pořídil autor článku.

Historická zemská hranice Moravy a Čech v Jihlavě versus mod
Obrázek 8 – Ulice U Hlavního nádraží. Středem vozovky vlevo od obytných domů prochází historická zemská hranice Moravy a Čech. Snímek pořídil autor článku.

Na severním konci této ulice se opět od stávající katastrální hranice odchýlí, procházejíc mírně k severovýchodu areálem vlakového nádraží Jihlava, přičemž prochází budovami na parcelách č. 6193 a 6192. Zajímavostí je, že budova na parcele č. 6192 je zakreslena již na prvorepublikových mapách českého katastrálního území Bedřichov u Jihlavy a moravského katastrálního území Dřevěné Mlýny. Poté, co hranice mine roh sousední budovy na parcele č. 6191/6, k severovýchodu, procházejíc přes čtyři válcové technické objekty Kronosopanu (zprivatizované bývalé Jihlavské dřevařské závody) a parkoviště této firmy (obr. 9).

Historická zemská hranice Moravy a Čech v Jihlavě versus mod
Obrázek 9 – Parkoviště firmy Kronospan. V pozadí jsou vidět čtyři válcové technické objekty firmy. Snímek pořídil autor článku.

V místě tohoto parkoviště je na katastrálních mapách Dřevěných Mlýnů zakreslen hraniční kámen, který byl později přemístěn k autobusové zastávce „Kronospan“. (Tento hraniční kámen je sice zakreslován na katastrálních mapách Dřevěných Mlýnů, ale v katastru českého Bedřichova (obr. 10), jehož katastrální území tehdy neslo název Bukovno. Pro vysvětlení je třeba dodat, že mapy stabilního katastru (a následně i mapy pozemkového katastru) byly zpravidla pořizovány pro každé katastrální území samostatně a to tak, že sousedící katastry byly pouze označeny svým názvem, ale jejich parcely, ani objekty na nich, se již zpravidla nezakreslovaly. Čtveřice jihlavských hraničních kamenů, ale byla natolik významná, že jednotlivé hraniční kameny byly zakreslovány i do map katastrálních území, k nimž nepatřily, pokud jejich poloha zasahovala do mapového listu příslušného katastrálního území.)

Historická zemská hranice Moravy a Čech v Jihlavě versus mod
Obrázek 10 – Část historické mapy katastrálního území Dřevěné Mlýny, dostupné v aplikaci císařských povinných otisků map stabilního katastru. Vidíme zde původní polohu třetího hraničního kamene (je dodatečně zakroužkován), nacházejícího se nyní u autobusové zastávky “Kronospan”. Jak je z mapy patrné, nacházel se tehdy mimo katastr Dřevěných Mlýnů na území Čech. Zakroužkování hraničního kamene provedl autor článku.

Když hranice mine výše zmíněné parkoviště, stáčí se prudce k jihovýchodu přibližně v místě vjezdu do areálu společnosti Kronospan, vzápětí pak prochází budovou na parcele č. 5176/70 v katastrálním území Jihlava, poté se stočí více k jihu, procházejíc okrajovou západní částí budovy na parcele č. 5176/11 v témže katastru. Přibližně uprostřed této budovy se pak hranice stočí k východu, přičemž prochází sousední budovou okrajovou jižní částí parcely č. 5176/80. Asi 44 metrů západně od západní hranice parcely č. 5114/2 se hranice Moravy a Čech prudce stáčí k severu a následně k severozápadu až dospěje k budově na parcele č. 6241/7, kterou prochází, přičemž malá jihovýchodní část budovy patří k Moravě a zbytek k Čechám. V jižní části této budovy pak zemská hranice udělá v úhlu přibližně 90° obrat k severovýchodu, přičemž v severovýchodním rohu areálu společnosti Kronospan prochází budovami na parcelách č. 5250/4 a 5250/5. Když zemská hranice dospěje ke hranici parcely č. 6167/1 v katastrálním území Jihlava, odkud dále pokračuje po hranici mezi katastrálním územím Jihlava a Bedřichov až k silnici spojující Bedřichov s Herolticemi. Po této silnici potom zemská hranice v souladu se stávající katastrální hranicí pokračuje směrem k severozápadu, kde odbočí k severu (obr. 10) a k severozápadu, procházejíc po plotě mezi českou firmou Zvoza s.r.o. a moravskou firmou DEVILLE TPC Jihlava s.r.o. (obr. 11), pokračuje dále po hranici katastrálních území Jihlava a Bedřichov u Jihlavy až do Pávovské ulice, kde pak pravděpodobně dělí parcely 5301/3 a 5301/6, u jejíhož severozápadního rohu otočí k severovýchodu a v zápětí k východu a pokračuje chvíli v souladu se stávající katastrální hranicí, přičemž probíhá domem č. p. 5199 (obr. 12), později se od katastrální hranice nepatrně odchýlí, avšak pokračuje dále souběžně s ní (lze usuzovat, že minimálně část zemské hranice zde vede po linii, která tvořila hranici obou katastrálních území, tak jak byla zakreslena na katastrální mapě k. ú. Jihlava, nově vydané v 50. letech 20. století. Tato linie se trošku lišila od moderní hranice obou katastrálních území) a od nejzápadnějšího bodu parcely č. 5306/2 zase až po hranici obou katastrálních území až k parcele č. 5293/2 v katastrálním území Jihlava, kde se pak zemská hranice odchýlí k jihovýchodu, procházejíc po východní hranici parcely č. 6171/11 v katastrálním území Jihlava.

Historická zemská hranice Moravy a Čech v Jihlavě versus mod
Obrázek 11 – Po plotě mezi firmami Zvoza s.r.o. (dům vlevo se sedlovou střechou) a DEVILLE TPC Jihlava s.r.o. (bílá budova vpravo s plochou střechou) prochází historická zemská hranice Moravy a Čech, jakož i stávající hranice katastrálních území Jihlava a Bedřichov u Jihlavy. Snímek pořídil autor článku.

Historická zemská hranice Moravy a Čech v Jihlavě versus mod
Obrázek 12 – Dům č. p. 5199 v Pávovské ulici, jímž probíhá historická zemská hranice Moravy a Čech. Na území Čech se nachází jen levá garáž. Snímek pořídil autor článku.

Po této hranici parcely pokračuje k místu, které se nachází přibližně 47 metrů východně od severovýchodního rohu nedaleké budovy na parcele č. 5294/8 v katastrálním území Jihlava. V tomto bodě pak zemská hranice otočí prudce k severovýchodu a v místě, které je vzdáleno asi 52 metrů západně od stávající hranice mezi katastrálními územími Jihlava a Heroltice u Jihlavy, přičemž se na hranici parcel č. č. 5293/1 a 5292, prudce stáčí směrem k poslednímu hraničnímu kameni, který se nachází u silnice do Heroltic (obr. 13).

Historická zemská hranice Moravy a Čech v Jihlavě versus mod
Obrázek 13 – Hraniční kámen u silnice z Bedřichova do Heroltic. Snímek pořídil autor článku.

Podle historické mapy pozemkového katastru katastrálního území Dřevěné Mlýny se zdá, že by tento hraniční kámen byl jediným jihlavským hraničním kamenem nacházejícím přesně v trase i poslední platné zemské hranice Moravy a Čech. Ovšem dle historické mapy pozemkového katastru katastrálního území Hruškové Dvory. (Viz http://archivnimapy.cuzk.cz/com/0916-1/0916-1-001_index.html

Od tohoto místa se pak zemská hranice stáčí směrem k východu a následně k severovýchodu, procházejíc po jižním okraji parcely č. 450/4 v katastrálním území Hruškové Dvory se ukazuje, že ani tento nebude přesně na zemské hranici, jelikož ta ho zde velice těsně míjí, procházejíc středem původní silnice z Heroltic do Bedřichova. Okraj této parcely zde představuje bývalý okraj silnice z Bedřichova do Heroltic. Když zemská hranice Moravy a Čech dorazí k jihozápadnímu konci parcely č. 449/33, vede pak k severovýchodu po jejím jižním okraji a pak okrajovou jižní částí silnice k západnímu konci parcely č. 449/32, odkud pak vede po severozápadní hranici parcely č. 449/11 v katastrálním území Hruškové Dvory. Když dorazí k východní hranici této parcely, stočí se zemská hranice Moravy a Čech prudce k jihu a pokračuje dále po východních hranicích parcel č. 449/11, 449/15, 449/16 a 449/17 až k místu, kde se nachází nejjižnější bod parcely č. 449/20, kde se zemská hranice lomí prudce k jihovýchodu a pokračuje dále po jižní hranici parcely č. 449/26. Zajímavostí této parcely je, že její značná část náležela k jednomu rybníku v katastru českých Heroltic, jenž později zanikl. Až potud je průběh zemské hranice Moravy a Čech zrekonstruovaný na následující mapě, autorem rekonstrukce je opět autor tohoto článku. K jihovýchodu pokračuje zemská hranice Moravy a Čech po jihozápadní hranici parcel č. 449/30, 451/3 a 452/7. Poté se stočí k severu, přičemž vede po západní hranici parcel č. 452/9 a následně v sousedním katastrálním území Heroltice u Jihlavy po západní hranici parcel č. 311/1 a 308/2. Poté se stočí prudce k jihovýchodu, přičemž vede po severní hranici posledně jmenované parcely a následně po severní hranici sousední parcely č. 308/3. Poté se stočí prudce k jihozápadu a vede po východní hranici posledně jmenované parcely a dále po východní hranici parcel č. 310/2 a 311/4. Dále se zemská hranice vrací do katastru Hruškových Dvorů a vede podél jeho severní hranice, přičemž zde oproti ní tvoří malý oblouk. (Viz mapa na wikimedia commons – na této mapě je patrné, že se zemská hranice obloukovitě odchyluje od jižního břehu bezejmenného potoka. Patrné je to i na následující mapě, která představuje náčrt z šetření o změně katastrální hranice mezi Herolticemi a Hruškovými Dvory z roku 1982, kde je stará katastrální hranice přeškrtnuta) Poblíž silnice, spojující jihlavskou část Hruškové Dvory s taktéž jihlavskou Švábkou (pro zajímavost se sluší dodat, že dříve měla status místní části Heroltic) pak zemská hranice zamíří nepatrně do katastrálního území Heroltice u Jihlavy a následně překročí výše zmíněnou silnici. Po jejím překročení zamíří k severu, procházejíc souběžně se silnicí. Jižně od odbočky na jihlavské letiště pak zemská hranice zamíří na jihovýchod směrem k budovám letiště (Obr.14) které ponechává na Moravě. Úsek zemské hranice od silnice z Bedřichova do Heroltic je až k letišti zrekonstruovaný na následující mapě (autorem rekonstrukce je opět autor tohoto článku).

Historická zemská hranice Moravy a Čech v Jihlavě versus mod
Obrázek 14 – Jihlavské letiště. Snímek pořídil autor článku.

Nedaleko budov letiště se hranice láme k východu, směrem k nedalekému lesu, procházejíc severně od budov letiště přes přilehlé parkoviště. Když hranice překročí příjezdovou silnici k letišti, probíhá dál do lesa mezi pozemky zdejších chat, přičemž už zde tvoří nepatrný „hraniční příkop“. Pokračuje dále až k místu, kde se u průseku láme k severu, procházejíc po západním okraji průseku mělkým slabě rozeznatelným dalším hraničním příkopem, který se po chvíli láme k severozápadu, přičemž vstupuje do lesa, kde se tento příkop stává lépe rozeznatelným. Po chvíli je příkop přerušen, nicméně hranice pokračuje dál přímo k severozápadu, avšak po chvíli se láme směrem k severovýchodu a pokračuje dál dobře viditelným dalším příkopem (obr. 15 a 16).

Historická zemská hranice Moravy a Čech v Jihlavě versus mod
Obrázek 15 – Hraniční příkop v lese severně od jihlavského letiště. Vlevo jsou Čechy, vpravo Morava. Val vedle příkopu je moravský. Snímek pořídil autor článku.

Historická zemská hranice Moravy a Čech v Jihlavě versus mod
Obrázek 16 – Hraniční příkop v lese severně od jihlavského letiště. Vlevo je Morava, vpravo jsou Čechy. Pro upřesnění dodávám, že val je moravský. Snímek pořídil autor článku.

Poté, co překročí zemská hranice lesní cestu, pokračuje ještě chvíli k severovýchodu a poté se láme přibližně k severu, procházejíc západně od nedalekého rybníčku (obr. 17). Zemská hranice je zde v lesním terénu dobře patrná, protože vede na dobře patrném pomezí jehličnatého a listnatého lesa.

Historická zemská hranice Moravy a Čech v Jihlavě versus mod
Obrázek 17 – Rybníček nacházející se v blízkosti zemské hranice Moravy a Čech, zachycený od severovýchodu. Snímek pořídil autor článku.

Když hranice mine rybníček, vede dál mírně k severovýchodu po východní hranici k. ú. Heroltice u Jihlavy. Poté co zemská hranice opustí okraj lesa, začne se po chvíli od východní hranice Heroltic místy mírně odchylovat, nicméně stále ji v podstatě sleduje až k nejjižnějšímu bodu parcely č. 299/2, po jejíž západní hranici pak pokračuje dále k severovýchodu, přičemž tuto heroltickou parcelu ponechává na Moravě. Když zemská hranice dospěje k místu, kde hranice mezi k. ú. Heroltice u Jihlavy a Měšín, míří k severozápadu, sleduje pak zemská hranice dál téměř celou moderní společnou hranici těchto dvou katastrálních území, přičemž nejprve asi 326 metrů severovýchodně od zástavby bývalé Heroltické místní části Švábka, překročí silnici spojující Jihlavu s Měšínem, poté pokračuje do polí, kde se láme nejdříve k severu a poté k severovýchodu, směrem k dálnici D1, kterou pak překročí přibližně 146 metrů severozápadně od mostu, po němž vede silnice z Měšína do Jihlavy (obr. 18). Zemská hranice pak odtud pokračuje chvíli mírně k severovýchodu až k místu, kde se poblíž několika těšínských budov láme k severozápadu. Úsek zemské hranice od letiště k výše zmíněnému místu u dálnice D1, je přehledně zrekonstruovaný na následující mapě (autorem rekonstrukce je opět autor tohoto článku).

Historická zemská hranice Moravy a Čech v Jihlavě versus mod
Obrázek 18 – Místo. v němž zemská hranice Moravy a Čech překračuje dálnici D1. V popředí vidíme kolík s červeně zabarveným vrškem, který se nachází u geodetického bodu, jímž byla označena hranice k. ú. Měšín a Heroltice u Jihlavy. Snímek pořídil autor článku.

Poté, co se zemská hranice nedaleko zástavby Měšína láme k severozápadu, prochází po chvíli po východním okraji lesních pozemků, náležejících do katastrálního území Heroltice u Jihlavy. I zde leze narazit na hraniční příkop. Poté zamíří beze změny směru do lesa, v němž se láme směrem k jihozápadu. Když opustí les, otočí k severozápadu, poté se klikatí podél současných katastrálních hranic, přičemž menší okrajové části moderního katastru Měšína (parcely č. 890, 891 a 893) ponechává v Čechách a pro změnu některé menší okrajové části katastrálního území Heroltice u Jihlavy zase patří na Moravu. Část zemské hranice zde prochází okrajovou částí lesa. Poté, co zemská hranice opustí les, prochází dál po současné hranici katastrálních území Heroltice u Jihlavy a Měšín až k trojmezí hranic katastrálních území Heroltice u Jihlavy, Měšín a Střítež u Jihlavy, kde zemská hranice definitivně opouští území Jihlavy, přičemž zamíří k severovýchodu. Výše popsaná část zemské hranice od zástavby Měšína až k tomuto místu, je přehledně zrekonstruovaná na následující mapě (autorem rekonstrukce je opět autor tohoto článku).

Na všech v článku zmíněných odchylkách zemské hranice od současné katastrální hranice je opět vidět příklad změny katastrálních hranic, provedených v dobách reálného socialismu, či počátkem 90. Let. Na závěr je třeba dodat, že pokud jsou v tomto článku zmíněna čísla parcel, jedná se o parcely a jejich čísla, existující v době napsání tohoto článku, tedy v srpnu 2016. Je možné, že v budoucnu dojde k dalším změnám katastrálních hranic, změnám hranic parcel, či k jejich přečíslování. Upřímným přáním autora článku je obeznámit širokou veřejnost s poznáním skutečného průběhu poslední zemské hranice Moravy a Čech, a pokud možno přispět ke správnému zakreslení této hranice do map v odborné literatuře.VODA UŽ JE STRATEGICKÁ SUROVINA

Mgr. Petr Michek, 5. září 2016

 

Když jsme před lety slyšeli informaci, že voda se bude v budoucnosti prodávat v obchodech, tak jsme tomu ani nechtěli věřit. Na venkově měl každý svoji studnu a ve městech tekla voda z vodovodu. Za kubík vody jsme tehdy platili 60 haléřů a za stočné 20 haléřů. Tak proč ji kupovat? Za pár let bylo všechno jinak. Cena vodného a stočného se dnes v mnoha okresech blíží  k hranici 90 Kč za kubík vody a v některých okresech ji už překročili.

V obchodních řetězcích v současnosti kupujeme vodu balenou a můžeme si dokonce vybrat, od které firmy si ji koupíme. Většina vesnic je již napojena na obecní vodovody, takže dnes i na venkově pijeme chlorovanou vodu z vodovodů. Přitom již víme, že příliš velké množství chloru ve vodě je zdraví škodlivé.

Voda vhodná pro kojence je dnes ve většině vodovodů vzácností neboť tyto překračují povolený  obsah dusičnanů. Proto ji kupujeme balenou v obchodních řetězcích. Přitom není zcela jisté, zda umělé plastové láhve, v kterých se voda prodává, jsou pro zdraví dětí neškodné.

Po plošných melioracích polí a regulacích toků, které byly v Čechách, na Moravě i ve Slezsku v minulosti prováděny, dnes mizí voda z krajiny. Téměř na celém území České republiky máme deficit nasycenosti podzemních vod. Zmizely remízky a meze mezi poli a s nimi i drobná pernatá zvěř jako křepelky, koroptve a bažanti. Vidět dnes v poli běhat zajíce je téměř zázrak. Scelováním lánů jsme jim zničili přirozené prostředí pro jejich rozvoj.

Vysušili jsme mokřady, narovnali toky a zrušili většinu malých rybníčků a břehových porostů, které byly zdrojem a rezervoárem vody v krajině. Dnes se pokoušíme v rámci technických úprav krajiny dosáhnout zlepšení daného stavu, ale stojí to velké finanční náklady. A v rámci klimatických změn nám krajina vysýchá.

Proto vláda České republiky připravuje koncepci boje se suchem. Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU – ČSL) spolu s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem (ANO) připravují k posouzení materiál se značně dlouhým názvem: Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“. Tento návrh opatření by měl posloužit pro zpracování dlouhodobé strategie pro zajištění dostatku vody pro potřeby obyvatelstva, zemědělství i průmyslu.

Předpokládá se, že v rámci klimatických změn se v roce 2030 v České republice zvedne průměrná roční teplota o jeden stupeň Celsia, následně se zvýší výpar, a také se změní i srážkové průměry v jednotlivých oblastech. Aby se voda v krajině udržela bude nutné budovat malé vodní nádrže, přistoupit k obnově bývalých rybníků, kterých je dnes v České republice o dvě třetiny méně, než v 18. století. Stávající rybníky potřebují odbahnění, aby se zvýšila jejich retenční kapacita. Tam, kde byly malé toky napřímeny bude nutné znovu vybudovat meandry a mokřady, aby se voda v krajině udržela. Na větších tocích lze vybudovat přehrady a zejména poldry, které by zachytily vodu při povodních a následně umožnily její vsáknutí do podzemí.

V České republice bylo vytipováno cca 65 lokalit, kde by se v budoucnosti mohla uskutečnit výstavba přehradních nádrží. V současnosti se prověřuje možnost výstavby cca 4 vodních nádrží. Jedná se o Pěčín v Královéhradeckém kraji, Senomaty a Šanov ve Středočeském kraji a Vlachovice ve Zlínském kraji. Rovněž se mluví o Nových Heřmínovech v Moravskoslezském kraji. Na základě škod způsobených povodněmi na Moravě a ve Slezsku, by bylo záhodno uvažovat o výstavbě několika poldrů v Pomoraví a alespoň dvou přehradních nádrží na Bečvě. Jinak budou povodně stále aktuální.

Holou, zemědělsky obdělávanou krajinu, je nutné oživit pásy větrolamů, které je na mnoha místech nutno znovu dosadit novými dřevinami a keři. Dlouhé svahy, kde hrozí půdní eroze, je nutno zpevnit remízky a novými mezemi a výsadbou keřů a ovocných stromů, jejichž plody by se staly potravou pro malou zvěř a ptactvo. Nedílnou součástí krajiny, než byly vykáceny, bývaly aleje různého stromoví podél polních cest. Obnovit by se měly alespoň po jedné straně cest, aby i těžké zemědělské stroje mohly zajíždět bezpečně na pole. Aby krajina byla opět schopná zadržet potřebné množství vody nejen pro zemědělce, bude nutné přesvědčit uživatele a majitele pozemků o důležitosti pozemkových úprav, nejen pro ně samotné, ale i pro jejich potomky a celou společnost.

V rámci přípravy strategie šetření s vodou připravil ministr životního prostředí Richard Brabec návrh na ztrojnásobení poplatků za čerpání podzemních vod do veřejných vodovodů, což vzbudilo všeobecný odpor. Je to špatný návrh, jehož realizace by v prvé řadě poškodila velkou část domácností, včetně rodin s dětmi a seniory, které jsou napojeny na veřejné vodovody. Přitom odběr vod z podzemních zdrojů v posledních letech trvale klesá a obyvatelé, kteří jsou napojeni na veřejné vodovodní sítě, vůbec nemohou ovlivnit, zda jejich domácnosti odebírají vodu z povrchových nebo z podzemních zdrojů. Trojnásobné zvýšení poplatků za odběr podzemních vod by si vodárenské společnosti promítly do vodného a stočného, které je dnes, oproti minulosti, příliš vysoké. Zejména to lze očekávat u zahraničních společností, které u nás ve vodárenství podnikají.

Když Česká republika vstoupila k datu 1. května 2004 do Evropské unie, obdrželo Ministerstvo životního prostředí od Evropské komise stanovisko, že tato nebude dotovat pro veřejný sektor nevýhodné privatizace vodáren. Přesto i po tomto datu, došlo k další privatizaci okresních vodáren.

Dokonce od roku 2006 Ministerstvo zemědělství zcela rezignovalo na svůj vliv ve vodárnách a dopustilo zrušení tzv. „zlaté akcie“, která sloužila k udržení majoritního podílu a vlivu ve vodárnách. Nakonec zástupci Ministerstva zemědělství ve správních radách vodáren, kteří zde měli  zastupovat zájmy státu, v mnoha případech hlasovali pro jejich privatizaci.

V letech 1996 – 2006 v řadě měst a obcí souhlasila zastupitelstva, aby městské vodárny uzavřely se zahraničními koncerny „podivné“ smlouvy – Smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací. Dnes na území České republiky ve vodárenství podnikají tyto zahraniční společnosti: Veolia (Francie), Suez (Francie), Energie AG (Rakousko), AQUALIA (Španělsko/Japonsko) a NGW (Německo).

Naštěstí pro Moravu a Moravské Slezsko zůstala většina městských a okresních vodárenských společností v rukou měst a obcí. Pouze zastupitelstva Zlína, Prostějova a Olomouce uzavřela dohody s francouzskou firmou Veolia. V Brně, v Šumperku a v Ostravě dali přednost smlouvě s francouzskou firmou Suez a okresy v okolí Ostravy uzavřely smlouvy se Španělsko/Japonskou firmou AQUALIA.

Důsledkem je, že města, která uzavřela smlouvy se zahraničními firmami (většinou na 30 let) dnes nemají právo požadovat evropské dotace na rozvoj infrastruktury. Městům a okresním vodárnám zůstala povinnost financovat infrastrukturu (obnovu vodních řádů a čistících technologií), zatímco právo na zisk z vodného a stočného přešlo na zahraniční koncerny, které nemusí své zisky investovat zpět v České republice a vyvádějí je do svých mateřských zemí.

Dnes je všem známo, že voda je strategickou surovinou, kterou je nutno chránit a Ministerstvo zemědělství místo aby zabránilo vyvedení zisků z vodného a stočného z okresních vodáren na konta zahraničních koncernů, tak jeho mnozí zástupci dovolili, aby se tak stalo. Proto jsem přesvědčen o skutečnosti, že uzavřené nevýhodné smlouvy se zahraničními koncerny je nutno s garancí státu vypovědět a správu vodáren opět předat   městům a obcím. Vždyť jak už bylo řečeno, voda je dnes strategickou surovinou!

 POVĚST O KRÁLI JEČMÍNKOVI

Milan Trnka, 1. září 2016

 

Pokud zadáte v počítači na Wikipedii heslo „Král Ječmínek“, dočkáte se, mimo jiné, následující informace: „Král Ječmínek je podle pověsti moravský král. Svůj domov měl v Chropyni a je ochráncem českých sladovníků.“

Velký ilustrovaný slovník naučný, svazek X (1931) uvádí: „Ječmínek – bájeslovná postava, moravský král. Nazván byl Ječmínkem proto, že jej matka, zapuzená ukrutným manželem, porodila v ječmenovém poli.“

Stručný obsah pověsti: V Chropyni žil bohatý a udatný rytíř, kterého si ostatní moravští páni zvolili za svého markraběte. Do té doby skromný rytíř se však změnil v pyšného, hrubého a hamižného panovníka. Jeho manželka mu změnu v chování vyčítala tak dlouho, až ji rozčilený markrabě nechal vyhnat z chropyňského zámku. Byla těhotná. Skryla se před rozzlobeným manželem v poli ječmene a porodila chlapce. Soucitní lidé ji vzali k sobě a novorozeně pojmenovali Ječmínkem. Po čase si markrabě uvědomil svoji chybu. Nechal manželku hledat, ale nenašel. Výčitky ho dohnaly k sebevraždě. Ječmínek vyrůstal v utajení, vstřebával moudrost, časem získal i nadpřirozené schopnosti a využíval je k pomoci utlačovaným. Lid věří, že Ječmínek se znova objeví ve chvíli, kdy jeho Morava, které je dědicem, bude ohrožena nejvíce.

Pověst byla několikrát v průběhu dlouhých staletí literárně zpracována. Téma je jistě velmi přitažlivé. Původně byla označována jako prastará křesťanská pověst, dokladující vítězství dobra a mírnosti nad pýchou a zlem. V dobách tzv. josefínských reforem ke konci 18. století byl s Ječmínkem ztotožňován habsburský panovník Josef II., kdy lid věřil v lepší sociální poměry na Moravě. V dobách socialismu byla pověst předkládána jako důkaz živé útěchy utiskovaných pracujících ve spravedlivější společenský řád. Pro naše předky se stal z Ječmínka „věčný král Moravy“, od něhož Moravané očekávají pomoc ve chvíli, kdy bude jejich zemi nejhůře.

Není spolehlivě známo kdy a kde pověst vznikla. Postavy královského otce a syna, které by odpovídaly obsahu pověsti, nejsou v průběhu moravské historie dohledány. Literární badatelé uvádí více možných reálných pramenů vzniku pověsti.

Podle jedné z verzí je pověst ohlasem z nejasného období, následujícího po uhersko – moravských válkách za Mojmíra II. Současná obecně přijímaná oficiální tvrzení, že Velká Morava byla Uhry vyvrácena ze svých kořenů, není zřejmě pravdivá. Morava už nemohla být sice považována za středověkou velmoc, neměla ústřední vládu, neměla společného panovníka. Je však zdokladováno, že na moravském území souběžně přežívala na Maďarech více nebo méně závislá území pod vládou místní moravské šlechty. Pověst o Ječmínkovi může být odezvou na existenci těchto drobných panství a na snahu moravské nobility sjednotit se pod jedním panovníkem.

Další verze vzniku pověsti je datována do období 15. století, kdy chropyňské panství získal šlechtický rod Ludaniců. Tento rod pocházel z Uher a byl spřízněn s rodem Arpádovců. Arpádovci byli první dynastií uherských panovníků, kteří vládli od počátků uherského státu v devátém století až do roku 1301. Prvním v řadě těchto panovníků byl Arpád (zemřel roku 907), který odvozoval svůj původ od vůdce hunských kmenů Attily. Prvním křesťanem v rodě se stal Arpádovec Gejza (972 až 997). A slovo „arpá“ v maďarštině znamená ječmen. Zakladatel dynastie Arpád se prý v ječmenovém poli své matce narodil.

V novější době zpracoval pověst o králi Ječmínkovi novinář, básník, spisovatel, vydavatel a sběratel pověstí Antonín Otáhal Plešovský (1864 – 1911), rodák z Plešovce u Kroměříže (pověst vydal roku 1890). Snad nejznámější verze pověsti však pochází z dílny Aloise Jiráska, který do svého díla „Staré pověsti české“, vydaného v roce 1894 převzal od A. Plešovského předmětnou moravskou pověst, kterou ovšem barvitě rozvedl a upravil tak, aby odpovídala čtenářským požadavkům jeho doby.

 JAK JSME SE STALI KOLONIÍ

Mgr. Petr Michek, 23. srpna 2016

 

Pod názvem „Jak jsme se stali kolonií“ vydalo v roce 2015  nakladatelství Rybka Publishers knihu mladé renomované ekonomky Doc. Ing. Ilony Švihlíkové, která je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, kde vystudovala obor mezinárodní obchod a komerční jazyky. V roce 2010 byla vydána její první práce na téma „Globalizace a krize“ a v roce 2014 ji vyšla další kniha nesoucí název „Přelom – od Velké recese k Velké transformaci“. Ing. Švihlíková rovněž publikuje v masmédiích, např. v Britských listech, v Deníku Referendum a vystupuje v Českém rozhlasu  i v televizních debatách. Patří mezi mladou generaci intelektuálů, kteří zdůrazňují sociální soudržnost společnosti. V současnosti působí na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze, kde vede katedru politických a společenských věd a ekonomie.

Ve své nové knize „Jak jsem se stali kolonií“ autorka popisuje dobu, kterou prošla Česká republika

od počátku sametové revoluce až po dnešek, analyzuje její průběh i současný neutěšený stav a podává návrhy jak danou situaci změnit ve prospěch České republiky. Kniha je napsána čtivým srozumitelným jazykem, takže je pochopitelná i pro ekonomického laika.

Na úvod knihy autorka hodnotí centrálně plánovanou ekonomiku a specifika československého státního socialismu a konstatuje, že Československo bylo na počátku transformace ve srovnání s ostatními zeměmi východního bloku ve velmi dobré ekonomické pozici. Bohužel tento náskok byl v mnoha případech nevyužit, nebo doslova promrhán.

Dále autorka konstatuje, že přestože centrálně plánované hospodářství selhávalo ve zvyšování úrovně svých obyvatel, tak kladlo důraz na potírání nerovností a sociální zajištění. Podpora rodin s dětmi byla v Československu na vysoké úrovni – od novomanželských půjček, mateřské dovolené až po vybudování rozsáhlé infrastruktury jeslí a školek. Pozitivem bylo sociální pojištění, bezplatné lékařské ošetření i léky, pobyty v lázních, celková péče o matky a děti, bezplatné školství, starobní důchody i důchody pro invalidní občany. Na konci osmdesátých let téměř dvě třetiny obyvatel Československa žily v domech a v bytech postavených pro roce 1948 a československé družstevní zemědělství zajišťovalo potravinovou soběstačnost státu.

V roce 1990 byl HDP (hrubý domácí produkt) v Československu na hlavu na úrovni 52 % průměru EHS (Evropského hospodářského společenství), což byl výsledek daleko lepší než v Polsku či v Maďarsku. Přesto jsme ho nedokázali využít a náskok udržet. Příčinu tohoto stavu autorka vidí v použití tzv. Washingtonského konsenzu, jehož prvky se staly vodítkem pro transformaci ekonomiky většiny zemí východního bloku, tedy i Československa.

Washingtonský konsenzus byl vypracován již v roce 1989 americkým ministerstvem financí, Mezinárodním měnovým fondem a skupinou Světové banky a vyzkoušen byl na některých  latinskoamerických zemích, které se v osmdesátých letech dostaly do dluhové krize. Washingtonský konsenzus sestává z deseti navzájem propojených bodů, jejichž společným jmenovatelem je víra, že trh je ten nejlepší samoregulující mechanismus, a že role státu má být umenšená. Autorka konstatuje, že Washingtonský konsenzus je esencí neoliberálních politik současného kapitalismu a dnes patří mezi „téměř“ neslušná slova. Rovněž konstatuje, že rozpad východního bloku přišel pro Západ právě včas, neboť bez přehánění lze konstatovat, že představoval záchranu jak ideologickou, tak i ekonomickou, a tu především.

Cituji: „Pád a následná transformace východního bloku měla nesmírný ekonomický význam. Další expanze globálního kapitalismu znamenala nová odbytiště, což přišlo zoufale přesyceným západním trhům velice vhod. Západní firmy se mohly zbavovat zboží, které sice nebylo kvalitní, ale na Východě bylo nadšeně vítáno. Ještě významnějším faktorem byla možnost levnější výroby v geograficky malých vzdálenostech. Kombinace levné pracovní síly, podhodnoceného kurzu, tlaku na vlády na nižší daně, investiční pobídky apod., se jako bumerang vrátila na západ ve formě „argumentu“ proti levicověji zaměřené hospodářské politice. Země východního bloku tak mimo jiné posloužily jako další argument pro „flexibilizaci“ pracovních sil na Západě“. Autorka rovněž konstatuje, že představa, že západní firmy (nám) chtěly „pomoci“, je stejně naivní jako směšná.

V další části knihy se autorka zabývá ekonomickou transformací v České republice a nepovedenou privatizací, která usnadnila nástup nadnárodních korporací. Konstatuje, že prosazení Washingtonského konsenzu spolu s požadavkem rychlého provedení reforem a odmítnutím tzv. „třetích cest“ (kapitalismus kolektivní – Japonsko, státní – Čína, specifický pro danou zemi – Jugoslávie, zaměstnanecké participace = převzetí zaměstnanci – Slovinsko) bylo motivováno politicky a nikoliv ekonomicky. Cílem bylo upevnění pozice reformátorů, většinou řízených ze zahraničí a zároveň ustavení nové „elity“, která bude transformační proces podporovat a oponovat jeho případným úpravám.

Cituji: „Kuponová privatizace, která pocházela z dílny ODS, kde hlavní roli hrála dvojice Klaus – Ježek proběhla ve dvou vlnách. Občané dostali možnost stát se tzv. DIKy (držiteli investičních kuponů).  První vlny privatizace se zúčastnilo 77 %  a  ve druhé vlně 74 % obyvatelstva“. Následně se vyrojily investiční fondy, které během několika let vykoupily akcie od  malých vlastníků a poté došlo ke koncentraci kapitálu mezi několik bank, pojišťovnu a asi čtrnáct  investičních společností.

Dále autorka uvádí: „Vláda České republiky v čele s Václavem Klausem dostávala zpočátku od MMF výborné známky díky své politice rychlé privatizace, ovšem transformační proces v jejím podání vedl nakonec k tomu, že HDP na konci devadesátých let byl nižší než v roce 1989“. Stali jsme se zemí, kde se testovaly účinky receptů tržního fundamentalismu, navíc podpořeného masivními devalvacemi koruny. Postupně se Česká republika stala cílem přílivu zahraničního kapitálu a následným působením zahraničních korporací došlo a stále dochází k masivnímu odlivu zisků, což nás klade do role kolonie jako takové.

V další části své knihy autorka nastiňuje východiska, kterými by se ekonomika a diplomacie naší republiky měla ubírat. V prvé řadě je nutné, aby Česká republika hledala nové obchodní partnery, aby nebyla závislá na 2 – 3 zemích EU.

Na mezinárodním poli musíme prosazovat dodržování mezinárodního práva a mírového řešení případných konfliktů.

Rovněž doporučuje zapojení naší země do spolupráce se zeměmi uskupení BRICS, které začínají vytvářet vlastní instituce, neboť zjišťují, že kapitálové toky, ratingové agentury, organizace jako MMF, Světová banka a další instituce, rozhodně neslouží jejich potřebám.

Také doporučuje odmítnout zatahování našeho státu do válečných, ideových a podobných koalic, z nichž nebudeme mít žádný prospěch.

Motem naší diplomacie musí být politika přátelství všemi směry, rozvíjení kulturní diplomacie a prioritní prosazování vlastních zájmů.

To ovšem předpokládá , že politická elita nebude servilní k žádné velmoci či politickému uskupení.

Zásadně doporučuje definovat národní zájem a vypracovat vlastní vizi vývoje a rozvoje republiky, stanovit si jasné priority, včetně stanovení časového rámce, zdrojů a cílových oblasti.

Dále doporučuje  vytvořit systém stabilizačních faktorů, které budou zabraňovat zhroucení systému a naopak budou zvyšovat jeho odolnost. Tuto funkci může plnit sociální stát a rozvoj lokální ekonomiky, včetně podpory zemědělskému sektoru, aby byla v co největší míře zajištěna potravinová soběstačnost státu. Rozvoj zemědělství je úzce spjat nejen s lokální ekonomikou, ale také s družstevním hnutím. Zde autorka jasně říká, že „proti koncentrovaným řetězcům musí stát soustředěná síla v podobě organizovaných prvovýrobců“. „Národní obchodní řetězec, jak o něm uvažuje prezident Miloš Zeman, je dobrou myšlenkou, a snad by bylo možné k tomuto účelu využít domácí řetězec COOP“.

Za tím účelem doporučuje vytvoření Suverénního státního (rezervního) fondu, kde by se shromažďovaly zisky ze státem vlastněných či ovládaných firem. Fond by zaručoval, že tyto prostředky „nezmizí“ (tak jako bývalý Důchodový fond), ale že budou určeny pro budoucí rozvoj státu. Dále doporučuje zavedení sektorové daně (např. daně z finančních transakcí, zdanění církví, především formou daně z převodu majetku, apod.).

Vzhledem k tomu, že finanční sektor je v rukou zahraničních subjektů, tak autorka doporučuje vytvořit legislativní prostor pro Etickou banku, či pro Bezúročnou banku.

V této souvislosti navrhuje vytvořit (po vzoru německých Landesbanken – zemských bank) krajské banky, což by vedlo k posílení role regionů (zde se nabízí oprášit myšlenku obnovy zemského uspořádání státu, jako nejlevnějšího způsobu řízení veřejné správy), atd., atd.

Práci Doc. Ing. Ilony Švihlíkové „Jak jsme se stali kolonií“, lze jenom doporučit, neboť přináší přehlednou ekonomickou analýzu uběhlých dvaceti pěti let v České republice a zároveň nastiňuje celou řadu možných přístupů pro budoucnost, jak dosavadní situaci zlepšit, abychom přestali být kolonií.

 VOLBY V USA

Pavel Procházka, 15. srpna 2016

 

Kampaň před letošními prezidentskými a kongresovými volbami v USA názorně předvádí neutěšený stav tamní vrcholné politiky. Americký politický establishment a mainstreamová média se již dlouhá léta snaží zabránit tomu, aby nejdůležitější místa ve státních úřadech zaujal někdo jiný, než průměrní lidé bez širšího rozhledu. Z hlediska politického establishmentu jsou žádoucí jen takoví uchazeči, kteří nenavrhují žádné zásadní změny a kteří zároveň nadšeně horují pro americkou světovládu. Nominace Donalda Trumpa na prezidentského kandidáta za republikánskou stranu tudíž u amerického politického establishmentu a mediálních propagandistů vyvolala vlnu nevole. Oficiálně je tažení proti Donaldu Trumpovi vedeno z důvodu jeho hulvátství a údajné nekompetentnosti. Pravdou samozřejmě zůstává, že Trump se vyjadřuje neomaleně a své názory příliš často formuluje nešťastným způsobem. Nicméně ale nevíme, co kdy Trump vlastně přesně řekl, a jak jeho výroky upravila média. Skutečným Trumpovým „zločinem“ je to, že otevřeně mluví o závažných vnitřních problémech Spojených států, které musí vidět každý trochu soudný člověk. O problémech, jejichž řešení často nebude v souladu se zásadami politické korektnosti. Ostatní prezidentští kandidáti se tváří, jako kdyby tyto problémy neexistovaly. Zvláště předvolební kampaň kandidátky demokratické strany Hillary Clintonové se skládá jen z omílání prázdných frází a spílání Rusku.

Pochopitelně nikde neexistuje záruka, že pokud se Donald Trump stane prezidentem, tak alespoň něco málo dokáže úspěšně vyřešit. Do amerického kongresu budou v letošních listopadových volbách s nejvyšší pravděpodobností zvoleni lidé, kteří se postaví proti všemu, co Donald Trump navrhne. Nebylo by to poprvé, kdyby amerického prezidenta nechtěli podporovat ani poslanci a senátoři z jeho vlastní strany. Jenže i kdyby se Trumpovi díky nepřátelskému chování Kongresu nepodařilo ničeho dosáhnout, bude se o nepříjemných záležitostech mluvit hodně nahlas. I to je pro představitele amerického politického establishmentu nepřijatelné, takže udělají vše pro to, aby se novou prezidentkou USA stala kandidátka demokratické strany Clintonová. S Clintonovou žádné potíže nebudou. Clintonová se místo prosazování potřebných zásadních změn v USA bude zaměřovat na tažení proti Rusku. Jenže potíže se nedají zametat pod koberec donekonečna. Na odtrženost od skutečného života současný americký politický establishment dříve či později dojede.EVROPSKÁ UNIE A TTIP

Mgr. Petr Michek, 10. srpna 2016

 

Evropská unie a USA již delší dobu, de facto několik roků (jednání o TTIP bylo zahájeno v červenci roku 2013), více méně v utajení, připravují uzavření obchodní dohody o zóně volného obchodu, známé jako Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP). Cílem dohody je plně liberalizovat obchod a investice. Připravovaná zóna volného obchodu by měla být největší na světě a měla by obsáhnout cca 46 % světového HDP a třetinu světového obchodu. Očekávaný přínos pro ekonomiky EU je deklarován částkou 3,24 bil. korun. Ale věřte tomu!? Od smlouvy se očekává, že zároveň nastaví globální standardy. Utajená jednání ovšem vzbuzují podezření spotřebitelů, odborů i majitelů malých a středních firem, že pravým účelem smlouvy je posílení vlivu nadnárodních korporací a na druhé straně, že  jde o omezení ochranářského vlivu národních vlád.

V loňském roce (18. dubna 2015) proti jejímu uzavření po celé Evropské unii protestovaly tisíce občanů, jejichž protesty byly rovněž směřovány proti obdobné dohodě s Kanadou, která je známá jako CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), a také proti smlouvě o službách s USA zvané TiSA (Trade in Services Agreement).

Největší protesty a demonstrace se odehrály v Rakousku a v Německu, o čemž naše média  povětšinou mlčela. O tom, že v Rakousku probíhá aktivita ke sběru podpisů za konání referenda o vystoupení země z Evropské unie jsme rovněž nebyli informováni. O dopadech finanční krize na Islandu a o jejím revolučním řešení, jsme rovněž dlouho nesměli nic vědět. Zdá se, že autocenzura šéfredaktorů zpravodajských médii dosáhla v České republice „normalizační“ kvality  sedmdesátých let 20. století.

Z toho, co je doposud o přípravě obchodní dohody TTIP známo vyplývá, že USA se vůči EU vehementně snaží prosadit svůj názor, standardy, technologie i hygienické normy platné v USA, které jsou v celé řadě případů odlišné od norem platných v EU. USA vadí dosavadní princip ochrany evropského spotřebitele, a tak se jej snaží prostřednictvím jednání změnit.

Například – zatímco v Evropské unii musí výrobce chemických látek doložit, že jeho výrobek je bezpečný a zdravotně nezávadný (a potom ho může uvést na spotřebitelský trh), tak v USA  je tomu naopak. Výrobek je uveden na trh, a pokud někdo dokáže, že je nebezpečný, tak je teprve stažen. Že tento postup nahrává průmyslové lobby, je nasnadě.

Co se týká oblasti bezpečnosti potravin, tak zde jde opět o střet dvou odlišných přístupů. V USA není povinnost informovat spotřebitele o jakosti potravin, ale v Evropské unii je tomu naopak. Zde si spotřebitel může ověřit kvalitu i množství konzervantů a přísad a sám se rozhoduje zda výrobek koupí či nekoupí. Naopak v USA, jako v jedné z mála zemí, spotřebitel na obalech potravin nezjistí, zda byly či nebyly vyrobeny z geneticky modifikovaných obilovin či surovin!!!

Snahou navrhovatelů obchodní dohody TTIP i vyjednavačů za EU je vytvoření zóny volného obchodu. Pokud víme, že ekonomiky USA a EU jsou orientované na export, tak si musíme rovněž uvědomit, že evropská ekonomika je otevřená a naopak ekonomika USA je protekcionistická, což znamená, že podporuje a chrání vše americké.

Případným uzavřením dohody o zóně volného obchodu mezi EU a USA bude vázána pouze federální vláda a nikoliv jednotlivé státy USA, což je pro EU vysoce nevýhodné a prakticky nepřijatelné. Navíc stále platí americký zákon Buy American Act (Kupuj americké) z roku 1933, který ukládá státním orgánům dávat přednost tuzemským výrobcům před zahraničními. Rovněž je známo, že  americký Kongres tento zákon odmítl zrušit. Již tento fakt staví EU do role „mladšího bratra“, a proto je  TTIP v současné podobě pro země EU nevýhodná a diskriminační. Rovněž panují obavy mezi evropskými firmami, zejména mezi středními a malými, že smlouva TTIP je vystaví obrovské konkurenci amerických a nadnárodních korporací, které usilují o snížení kvality spotřebních, ekologických, zdravotních a pracovních standardů, což by způsobilo zahlcení evropského trhu americkými výrobky.

Rizika přijetí TTIP jsou velká. Nelze vyloučit snahy představitelů korporací na utváření zákonů ve svůj prospěch. Smlouva má mezinárodním korporacím umožnit vedení žalob na jednotlivé národní státy, když si usmyslí, že zavedou opatření k ochraně životního prostředí či zdraví svých obyvatel. (Např. zavedou opatření k omezení kouření – viz již běžící žaloba koncernu Philip Morris proti Uruguayi, kde požadují dvě miliardy dolarů od státu za ušlý zisk!!!).

Ohroženo je zachování spotřebitelských norem majících vliv na zdraví lidí a na ochranu životního prostředí, s čímž souvisí i požadovaný zákaz dovozu geneticky upravených potravin (GM) do EU, což se představitelům USA nelíbí. Zde se kompromis bude hledat velmi těžko.

Pokud EU bude přijímat smlouvy a navrhovat směrnice, které neponesou prospěch jejím obyvatelům, tak dříve či později bude projekt sjednocené demokratické Evropy ztracen. Ostatně brexit a vůle většiny obyvatel Velké Británie po odchodu z EU je toho jen důsledkem. EU by měla změnit svoji politiku, kterou preferuje zájmy nadnárodních korporací, které ovládají prostřednictvím svých lobbistů bruselský úřednický aparát, a měla by se vrátit na začátek svého vzniku a znovu by měla definovat své základní kameny, to znamená dobrovolnost, spravedlnost a legitimitu, získanou souhlasem většiny občanů v jednotlivých zemích EU.

Česká republika by neměla bezhlavě přijímat výmysly a mnohdy absurdní nařízení Evropské komise a její představitelé by se měli raději držet zásady „důvěřuj, ale prověřuj“, neboť vše co přichází z Bruselu nemusí být vždy přínosem pro Českou republiku a její obyvatele (viz nařízení o zákazu klasických žárovek, zákaz používání názvu pomazánkové máslo apod.) Proto je nutné, aby naši občané a také poslanci Evropského parlamentu byli spolehlivě informováni o možných negativních důsledcích obchodní dohody TTIP na evropského spotřebitele a jako takovou ji odmítli přijmout a schválit.

A jedno doporučení na závěr. Ve svém vlastním zájmu by se ČR měla zapojit do projektu Asijské investiční a infrastrukturální banky (AIIB), (bez ohledu na to, co tomu budou říkat USA), což mimochodem udělala již řada západoevropských zemí, včetně Velké Británie, která souvisí s oživením Hedvábné stezky a měla by zintenzivnit spolupráci na rozvojovém programu se zeměmi BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika), které zahrnují 43 % současné světové populace a vytváří 23 % světového HDP. Z obchodu se zeměmi sdruženými v BRICS může Česká republika jen profitovat!HISTORICKÁ HRANICE A DEMOKRACIE

Bohumila Jandourková, 3. srpna 2016

 

Historická hranici mezi Moravou a Čechami vadila diktaturám. Napřed té hitlerovské, která Čechy a Moravu napřed “okousala” a poté je spolkla celé, hranice sice zůstala, ale už v “v cizím státě”. Stala se tak formální, protože kde platí práva Moravy už nevyznačovala. Komunistické diktatuře vadila zemská hranice jako taková a tak ji “museli” rozbít. Vadila a vadí i současným polistopadovým mocným. Museli ji za každou cenu, přes všechny demokratické oprávněné požadavky Moravy (a našeho Slezska) neuznat, pošlapat, zničit v tom smyslu, že ji nerespektovali, a dodnes ve státoprávním členění státu nerespektují .

Máme si proto myslet, že dnes nemáme demokracii, ale diktaturu? Mnozí si to myslí. Neobnovení zemského zřízení přes všechny požadavky občanů, by tomu nasvědčovalo.

Občas někde zaslechnu, nebo si přečtu něčí názor, že nám vládnou političtí a ekonomičtí oligarchové. Jak by to bylo možné, když máme svobodné volby ?

A jsou skutečně svobodné ? Volební kampaně jsou ovládané penězi a už dávno nejde o soutěž programů a myšlenek, ale o politickou reklamu. Tento způsob ničí demokracii v mnoha státech a postupně ji nahrazuje oligarchií, i když se k tomu žádný stát oficiálně nepřizná a nehlásí. Strany vzniklé odspodu, z občanů, nemají na volby peníze a jen velmi těžko se prosazují na nižších úrovních, na té nejvyšší, kde by byly takové strany nejvíce potřeba, je to skoro nemožné. Nyní je dokonce nachystaná novela zákona o politických stranách, která má platit už od ledna 2017, která to ještě více těmto stranám ztíží a má jeden skrývaný, ale nad slunce jasnější účel – zabetonovat současné vládní strany u moci. Na dlouho. Nejlépe napořád.

Ale měli jsme přece jedny svobodné volby, do kterých peníze nemluvily. Po Listopadu – ty první. V nich také výrazně bodovalo moravskoslezské hnutí. Bodovalo právě proto, že tyto první volby byly skutečně svobodné …

Jsou věci, které se musejí změnit, má-li se zachovat svět jako dobré místo k životu. A začít s tím musíme nejdřív u nás doma !

Třeba právě na Moravě a v našem Slezsku !

 

 

 CO NÁM VADÍ NA EU

Mgr. Petr Michek, 28. července 2016

Evropská unie (EU) je politická a ekonomická unie, kterou od posledního rozšíření dne 1. července 2013 tvoří 28 evropských států s cca 507,7 miliony obyvatel, což je asi 7,3 % světové populace. EU vznikla v roce 1993 na základě Smlouvy o Evropské unii, která je známější jako Maastrichtská smlouva, a která navázala na evropský integrační proces, který probíhal od padesátých let minulého století. EU tak nahradila Evropské společenství a stala se jeho nástupkyní.

Evropská unie je založena na Smlouvě o Evropské unii a na Smlouvě o fungování Evropské unie, které uzavřely členské státy, a kterými na Unii přenesly některé své pravomoci za účelem dosažení společných cílů. Podle článku 3 Smlouvy o EU je cílem Unie podporovat mír, své hodnoty a blahobyt obyvatel. Unie zejména poskytuje svým občanům prostor svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic, ve kterém je zaručen volný pohyb osob, zboží, atd. Vytváří vnitřní trh a usiluje o udržitelný rozvoj Evropy, založený na vyváženém hospodářském růstu a vysoce konkurenceschopném sociálně tržním hospodářství a ochranně životního prostředí. Podporuje vědecký a technický pokrok a bojuje proti sociálnímu vyloučení. Mezi cíle EU dále patří podpora hospodářské, sociální a územní soudržnosti a solidarity mezi členskými státy. Unie vytváří hospodářskou a měnovou unii, jejíž měnou je euro. Ve svých vztazích s okolním světem Unie zastává a podporuje své hodnoty a zájmy a přispívá k ochraně vlastních občanů. Dle smlouvy přispívá k míru, bezpečnosti, udržitelnému rozvoji planety, volnému a spravedlivému obchodování, vymýcení chudoby, ochraně lidských práv a k dodržování a rozvoji mezinárodního práva. Tolik z oficiálních dokumentů EU. Těmto vznešeným cílům se nedá nic vytknout.

A jak to bylo se vstupem České republiky do EU? Žádost o vstup České republiky do Evropské unie podala vláda České republiky dne 17. ledna 1996. Za Českou republiku žádost spolu s memorandem předal tehdejší premiér Václav Klaus dne 23. ledna 1996 v Římě. Poté dne 26. dubna 1996 převzal ministr zahraničí České republiky Josef Zieleniec dotazník Evropské komise pro zpracování posudku k žádosti. Dotazník byl následně vyplněn a odevzdán v prosinci 1996.

O oficiálním pozvání jedenácti kandidátských států (České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Malty, Maďarska, Polska, Rumunska, Slovenska a Slovinska) rozhodli představitelé členských států Evropské unie na zasedání dne 13. prosince 1997 v Lucemburku.

V roce 1998 byla zahájena přístupová jednání s Českou republikou a dalšími žadateli o vstup do EU. Předvstupní vyjednávání byla ukončena 12. – 13. prosince 2002 na zasedání Evropské rady v dánské Kodani. Na jednání byly uzavřeny jednotlivé kapitoly a stanovena přechodná období pro přijetí evropské legislativy. Evropská rada rozhodla o přijetí České republiky a dalších devíti evropských států k 1. květnu 2004.

Smlouva o přistoupení byla podepsána dne 16. dubna 2003 v Aténách za účasti prezidenta Václava Klause a premiéra vlády České republiky Vladimíra Špidly. Smlouva byla rovněž ratifikována národními parlamenty patnácti starých členských zemí. V nových členských státech, kromě Kypru, byla smlouva schválena referendy.

V České  republice  proběhlo  referendum ve dnech 13. – 14. června 2003. Oprávnění hlasovat mělo 8 259 525 občanů. Pro schválení smlouvy o přistoupení do EU se vyslovilo 77,3 % hlasujících, což bylo 42,69 % ze všech oprávněných voličů. Volební účast byla pouze 55,21 % oprávněných voličů a  celých 44,79 %  voličů o referendum neprojevilo zájem!?! Pro vstup České republiky do EU tak bylo 3 446 758 (77,33 %) voličů a proti vstupu bylo 1 010 448 voličů (22,67%). Neplatných hlasů bylo 100 754.

Hlavními tahouny evropské integrace jsou Německo a Francie. A zejména Německo se ústy svých představitelů pasovalo do role evropských lídrů, kteří ostatním zemím chtějí diktovat a vnucovat své názory (např. kvóty na přerozdělování uprchlíků do jiných zemí).

V reakci na výsledky britského referenda o vystoupení Velké Británie z EU navrhl předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker rychlejší integraci členských států Unie a jejich vstup do měnové unie – přijetí eura, což vyvolalo hlasitý odpor řady menších zemí, které v tom spatřují politiku postupného vytváření Spojených států evropských, což je ostatně cílem otců Evropské unie – členů uskupení Bilderberg.

Navíc nekompetentní vystupování Evropské komise, zejména jejího předsedy J. C. Juncknera, vzbuzují nejen úsměv, ale stále častěji vyvolávají emoce napříč kontinentem. Ať už se jedná o kvóty na přerozdělování imigrantů do dalších zemí Unie, kam stejně oni nechtějí, neboť jim byl ráj slíben v Německu, nebo chystaný návrh na zákaz používání fénů, varných konvic a topinkovačů, či návrh směrnice na plošný zákaz legálně držených zbraní, svědčí o odtrženosti členů Evropské komise od běžného života.

Že Evropská komise, mimochodem nevolený orgán, která je tvořena 28 komisaři delegovanými jednotlivými zeměmi, má výlučné právo iniciovat návrhy legislativy a dohlížet na dodržování základních smluv EU, je všeobecně známo. Rovněž vypracovává návrh rozpočtu EU a provádí kontrolu jeho plnění. Také zastupuje EU při mezinárodních jednáních a má právo sjednávat s třetími státy dohody. De facto funguje jako evropská vláda, ale bohužel se tak vždy nechová. Její činy a nařízení dosti často připomínají řízený lobbing ve prospěch nadnárodních korporací, které jsou napojeny na bruselskou byrokracii.

Jak jinak si máme vysvětlit absurdní nařízení o zákazu klasických žárovek a jejich nahrazení takzvanými úspornými žárovkami, které, jak se ukázalo, jsou zdraví škodlivé, neboť obsahují jedovatou rtuť?

Nebo nově navržené nařízení o osivech, které by ve své podstatě umožnilo soustředit trh s osivy do rukou malého počtu osivářských průmyslových korporací, a které by v důsledku znamenalo zánik drobných farmářů a pěstitelů nejen obilovin, ale také zeleniny a léčivých bylin, včetně možnosti zahrádkaření. Zdá se, že pravým smyslem připravovaného nařízení je omezení potravinové suverenity jednotlivých států a regionů a vyvolání vzniku jejich závislosti na velkých osivářských firmách. Panuje podezření, že dalším důvodem je vznik monopolu na geneticky modifikovaná osiva (pšenice, žita, kukuřice, soji, rýže, apod.), která dnes mají ve své podstatě zakódovanou neplodnost pro své konzumenty. Že by opět jeden z plánů Bilderbergu na snížení světové populace, který chce prosadit prostřednictvím Evropské komise?

Bohužel dnešní politika Bruselu, zejména Evropské komise a tisíců bruselských byrokratů svědčí o skutečnosti, že rozhodnutí EU jsou řízena a de facto diktována mezinárodní finanční lobby, farmaceutickými koncerny, provozovateli genových technologií a mezinárodními obchodními řetězci, kterým pramálo záleží na vzletných prohlášeních a deklaracích uvedených ve Smlouvě o Evropské unii a ve smlouvě o fungování Evropské unie. Těm jde především v prvé řadě o zisk a jeho zvyšování za každou cenu, a to se nám nemůže líbit.

Z výše uvedeného důvodu došla trpělivost většině obyčejných občanů Velké Británie. Dne 23. června 2016 proběhlo státní referendum (tzv. Brexit) o členství v EU ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, kde 51, 89 % voličů hlasovalo pro vystoupení Velké Británie z EU. Na základě výše uvedeného se jim ani nelze divit. A to jsem se nezmínil ani o připravované smlouvě o volném obchodu mezi EU a USA (tzv. TTIP) či o požadavcích Rakušanů na vystoupení Rakouska z EU. To až příště.

/Redakce Hlasu Moravy má jiný názor na Bildengerg a pochybnosti o zakódované neplodnosti./

 STÉ ČÍSLO HLASU MORAVY

Milan Trnka, 15. července 2016

 

Čtete sté číslo časopisu Hlas Moravy. Slušelo by se při této příležitosti sezvat všechny, kteří měli a mají zásluhu na vytváření každého nového čísla na slavnostní setkání a připít naším moravským vínem na zdar v pokračování jejich úsilí. V současné chaotické době na podobnou oslavu není čas, ani finanční prostředky. Tímto článečkem chceme alespoň stručně připomenout historii vydávání Hlasu Moravy a poděkovat všem, kteří se na jeho tvorbě podílí.

Je třeba připomenout, že pod názvem Hlas Moravy vycházel už po roce 1990 měsíčník, jehož vydávání zabezpečoval Dr. Petr Strážnický z Přerova. Na krátký čas pak převzala vydávání Hlasu tehdejší Moravská národní strana.

22.12.2007: vychází první číslo Hlasu Moravy z iniciativy tehdejšího vedení politické strany Moravané. Povinností redaktora, i většiny další práce s vydáváním časopisu související, se ujímá Jiří Jakub Mašek.

22.7.2014: redaktor Hlasu Moravy oznamuje v osmdesátém čísle ukončení vydávání měsíčníku s podporou politické strany Moravané.

22.10.2014: číslo 81. vychází po tříměsíční přestávce s uvedením podpory Moravského Kulatého Stolu.

16.3.2016: redaktor HM po útocích na svou osobu oznamuje v čísle 98. ukončení vydávání měsíčníku pod svým vedením.

Červen 2016: po tříměsíční přestávce vychází v nové úpravě s číslem 99. Hlas Moravy jako časopis moravských patriotů pod novou redakcí.

– Poděkování všem, kteří se nesmířili s lhostejností nebo se snahou znemožnit vydávání Hlasu Moravy. S pokorou podle svých možností zajišťují vznik každého nového čísla časopisu, připraveni i na podobné problémy, jakými si Hlas Moravy už prošel, ale s přesvědčením, že vydávání Hlasu Moravy dělají nejen s nejlepším vědomím, ale také ke skutečnému prospěchu obyvatel Moravy.

– Poděkování všem přispěvatelům, ať už se jedná o ty stálé nebo o ty příležitostné. Patří jim uznání, úcta a dík za jejich čas a snahu podělit se s ostatními o svoje postřehy, názory, vědomosti či náměty, jak u nás na Moravě dál.

– Poděkování všem příznivcům (o některých je to známo, o jiných se spíše náhodně občas dozvídáme), kteří HM rozšiřují internetem nebo dokonce na svých tiskárnách množí a rozšiřují mezi přátele či známé.

– Poděkování čtenářům za zájem o Hlas – zvláště však těm, kteří si najdou čas a zatelefonují, napíší nebo při osobním setkání pochválí (občas také nepochválí) a sdělí, co se jim na Hlasu líbí nebo nelíbí.

– Poděkování patří i těm, kteří z nejrůznějších důvodů s vydáváním Hlasu či s jeho obsahem nesouhlasí, ale nesnižují se k běhání po okolí nebo k psaní výzev s účelem přesvědčit spoluobčany, aby Hlas Moravy nečetli, protože uveřejňuje také názory vymykající se současnému povinnému názorovému koridoru.

Teď už jen abychom dokázali ohlídat svoje emoce, když nebudeme souhlasit s uveřejněným názorem, uhlídali překlepy a „šotky“ znehodnocující texty příspěvků, nebáli se vyjádřit svůj vlastní názor, zabránili včas otištění hulvátských a urážlivých vět vydávaných za svobodu projevu. A Hlas Moravy může vykročit k další stovce!

 BREXIT

Pavel Procházka, 15. července 2016

 

V červnovém lidovém hlasování o členství Velké Británie v Evropské unii voliči poměrně jednoznačně vyjádřili svůj nesouhlas se setrváním své země v tomto slepenci. Nepomohla ani mohutná propagandistická kampaň o hrůzách, jaké prý nastanou v případě odchodu Velké Británie z Evropské unie. Vymývání mozků před lidovým hlasováním bylo ovšem slabým odvarem ve srovnání s hysterickým běsněním proti britským voličům v „mainstreamových“ médiích po oznámení výsledku. Lidem, kteří hlasovali proti britskému členství v Evropské unii bylo spíláno do přihlouplých vesnických balíků (kteří nechtějí pochopit, že euroúředníci v Bruselu rozumí britským problémům lépe, než oni sami), do nenávistných xenofobů (kteří v islamizaci Evropy nevidí multikulturní obohacení) a do naivků (kteří naletěli škůdcům a kazisvětům ze Strany nezávislosti Spojeného království). Zároveň propaganda do nebe velebila demonstranty požadující vypsání nového lidového hlasování s takovými pravidly, aby prakticky nebylo možno dosáhnout výsledku, který by znamenal odchod Velké Británie z Evropské unie. Média zároveň předváděla lidi okázale litující, že v referendu proti britskému členství v Evropské unii hlasovali.

Co však bude případný odchod Velké Británie z Evropské unie znamenat v praxi? Velká Británie si uvolní ruce při řešení domácích i zahraničních problémů. Pro běžné občany ve Velké Británii a v Evropě se toho moc nezmění. Hospodářské vazby mezi evropskými zeměmi a Velkou Británií příliš narušeny nebudou. To si velké nadnárodní společnosti pohlídají. Co se týče volného pohybu osob, má Velká Británie řadu výjimek už od dřívějška. Zřejmě ale dojde k omezení přistěhovalectví z východní Evropy. A možnost odtržení Skotska od Velké Británie? Skotsko se časem osamostatní bez ohledu na to, jestli Velká Británie v Evropské unii bude či ne. Skotský problém s členstvím Velké Británie v Evropské unii ve skutečnosti nesouvisí.

Rozhodnutí britských občanů o odchodu z Evropské unie samozřejmě do nepříčetnosti rozzuřilo budovatele jednotného evropského státu, v němž by dosavadní evropské státy měly postavení pouhých správních jednotek. Britští voliči nyní před očima celého světa ukázali, že podobné snahy mají mezi lidmi v Evropě jen omezenou podporu. Britské hlasování zároveň významně přispělo k uvědomění si, do jakého marasmu se celý projekt Evropské unie postupně dostal. Evropská unie dnes slouží především jako nástroj podpory velmocenských ambicí Německa a Francie, jimž mají ostatní evropské státy dělat stafáž. Přitom Německo i Francie pro získání postavení světové velmoci už delší dobu postrádají předpoklady. A to i tehdy, když si prostřednictvím Evropské unie vynutí podporu ostatních evropských zemí. Dnes již evropské země nemají potřebnou technologickou převahu nad ostatním světem. Mnohé asijské země jsou dnes v mnoha oborech dále. Není divu. Evropské vysoké školy místo odborníků s technickým a přírodovědným vzděláním opouštějí absolventi všelijakých pochybných a zbytečných studijních oborů. Vysoké školy a výzkumné ústavy ztrácejí spousty času papírováním dle bruselských směrnic a vlastním výzkumem se zabývají jen tak mimochodem. Většinu technologií musí Evropa dovážet z USA. Jediné, co v současné Evropě zažívá nevídaný rozkvět, je byrokracie. Velmocenské ambice Německa a Francie spolu se samoúčelností bruselského byrokratického molochu neochotného rozumně řešit výzvy současného světa ukázaly, že myšlenka jednotného evropského státu je jen slepou uličkou.

Evropská spolupráce musí být postavena na jiných základech. Pokud má Evropská unie nějakým způsobem přežít, musí dojít k zásadním a z hlediska „elit“ bolestivým změnám. Všechny reformy musí být samozřejmě prováděny s přihlédnutím k dosavadnímu mnohasetletému vývoji evropských států. Rovněž musí být se vší rozhodností bráněny zásady, které v minulosti umožnily vzestup evropské civilizace. Nelze se stavět tolerantně k těm, co žádnou toleranci neuznávají. Není ani možné přistupovat s nemístnou velkorysostí k někomu, kdo se vehementně dožaduje evropských sociálních výhod a přitom pohrdá zákony evropských zemí a nehodlá je dodržovat.

Z reakce současných vedoucích představitelů Evropské unie na výsledky lidového hlasování ve Velké Británii však jednoznačně vyplývá, že žádné reformy se konat nebudou. Bruselští eurokraté opět budou okázale řešit pseudoproblémy, zatímco skutečné a závažné průšvihy nebude možno ani pravdivě pojmenovat. V Bruselu udělají vše pro to, aby se lidé v evropských zemích nemohli k evropským záležitostem vyjadřovat jinak, než nadáváním v hospodách nebo na internetových diskuzích.

 HLAS MORAVY

Bohumila Jandourková, 15. července 2016

Časopis Hlas Moravy vychází dlouhá léta.

Původně, v několika letech po roce 1990, vycházel Hlas Moravy každý měsíc, ve velkém novinovém formátu, rozšiřován běžnou prodejní sítí po celém území Moravy a našeho Slezska, s výjimkou Jihočeského kraje. V tomto českém kraji, který “spolkl” kus západní Moravy, nebyla ve firmě rozšiřující tisk vůle se domluvit.

Tento časopis vydával Dr. Petr Strážnický z Přerova po dlouhou dobu téměř sám. Dařilo se mu zajišťovat do časopisu dostatek inzerátů, které časopis spolu s prodejem dokázaly uživit. I obsahově uměl časopis naplnit. Dělo se to především výběrem nejzajímavějších článků z tiskovin vycházejících na Moravě i v našem Slezsku. “Živých” článků bylo málo, ale určitě stojí za zmínku.

starý HLAS MORAVY

 

Například archeolog doc. Zdeněk Klanica nám poskytl celý „seriál“ Počátky moravského etnosu i s ilustracemi k tématu.

Historik a numismatik, doc. Jiří Sejbal, někdejší ředitel Moravského zemského muzea, držitel medaile Kurtha Reglinga a mnoha dalších mezinárodních ocenění, zase článek i s ilustracemi týkající se Joštova dukátu, který má pro Moravu zvláštní význam. Potvrzuje vlastní měnu Moravy a tím dokládá velkou míru její samostatnosti v soustátí, jehož byla součástí.

Obě tyto práce o dost později vyšly v ročence Moravského národního kongresu a převzal je i web O Moravě pro Moravany.

Obsáhlý článek pro Hlas Moravy napsal i ing. Jiří Dukát, jeden z tehdejších nejuznávanějších odborníků na železniční dopravu u nás. V článku přinesl výpočty a důkazy jak jsou obyvatelé Moravy a Slezska výrazně šizeni i v této oblasti. Podraz spočíval v tom, že se počítala váha vagonů používaných v osobní dopravě. Ve váze bylo rozdělení spravedlivé. Ale v Čechách už jezdily mnohem modernější a také mnohem lehčí vagony osobní přepravy. Takže za stejně drahé lístky cestující na Moravě a v našem Slezsku byli ve vlacích namačkáni, zatímco v Čechách za stejné peníze lidé cestovali výrazně pohodlněji.

Podařilo se pro Hlas Moravy získat i rozhovor s tehdejším moravským (brněnským) olympijským vítězem ve střelbě v trapu, Petrem Hrdličkou.

Poté krátce časopis převzala a vydávala Moravská národní strana, která k tomu uzavřela dohodu s profesionálním novinářem. Ten vedl časopis po stránce profesní. Finanční stránka však byla řešena nedostatečně a časopis ukončil svou činnost.

(Nový) HLAS MORAVY

Po sloučení moravských politických subjektů do strany Moravané tato strana začala opět vydávat, tentokrát internetový časopis Hlas Moravy. Tento internetový časopis navazoval na původní Hlas Moravy pouze názvem a zaměřením. Myslím si, že šéfredaktor nového časopisu zpočátku ani nevěděl, že časopis takového jména už existoval. Název časopisu padl zřejmě jako návrh z pléna, líbil se byl přijat aniž by k tomu bylo podáváno nějaké vysvětlení. Ale nebyla jsem u toho, jen se domýšlím podle indicií.

Tento nový Hlas Moravy, časopis strany Moravané, mohl existovat jen díky nadšenci a všeumělovi (v tom nejlepším smyslu toho slova) Jiřímu Jakubu Maškovi. Mnozí jste se s ním setkali aniž o tom víte. Na Dni za Moravu v Brně ve volné chvíli zahrál svou skladbu pro moravskou flétnu. Tuto flétnu sám navrhl a postupně zdokonaloval. Mám doma jeden z vývojových “prototypů”, který mně věnoval. Časopis Hlas Moravy vedl dlouhá léta, sám vytvořil a zřejmě i financoval funkční webovou stránku a jako výtvarník navrhoval a občas měnil grafickou podobu časopisu, tedy především hlavičku. Články oproti někdejšímu Hlasu Moravy byly naopak téměř všechny “živé”. Přetiskované materiály v Hlasu Moravy byly výjimka. Fotografií a obrazových materiálů k jednotlivým článkům v Hlasu Moravy bylo minimum. K tomuto pojetí měl Jiří Jakub Mašek zřejmě své důvody. Osobně se domnívám, že jako člověk se širokým záběrem svých zájmů si pro tyto své ostatní zájmy chtěl uchovat dostatek času a hodnotu časopisu viděl především v obsahu textů.

Zcela volně z vlastní vůle začal přebírat články z Hlasu Moravy moravský patriot Antonín Ševčík a vytvořil tak facebookovou podobu Hlasu Moravy, články oživil vhodným obrazovým doplněním, prvkem, který významně zvyšuje zájem čtenářů.

Články z Hlasu Moravy jsme k našemu překvapení náhodně objevili i v internetovém médiu České noviny, i jinde.

Strana Moravané po změnách ve vedení o časopis ztratila zájem a ten byl posléze vydáván jen samotným J. Maškem  s tím, že někteří aktivisté ze zastřešujícího orgánu Moravský kulatý stůl zajišťovali a zajišťují i dnes vytištění určitého počtu kusů časopisu v papírové podobě pro ty zájemce, kteří nemohou z různých důvodů internet využívat.

Pan šéfredaktor J. Mašek již Hlas Moravy nevede. Ale ten dál funguje v jeho duchu, s jeho tradičními přispěvateli, i když co se týče technických možností webu, primitivněji.

Technicky byly webové stránky pro Hlas Moravy “spíchnuty” dvěma mladými muži, kteří byli ochotni v rámci svého časového vytížení udělat v té věci to základní a nejnutnější, co bylo pro vydávání časopisu na webových stránkách potřeba. Propracovanosti webových stránek J. Maška to zdaleka nedosahuje. Ale stačí to a stačit musí.

Osobně mě velmi mrzí, že už J. Mašek (který se přátelům podepisoval jako Jura Kuba), Hlas Moravy nevede. Stalo se tak poté, co obdržel dopis, který jeho práci velmi hrubě i když zároveň “uhlazeně” napadal. Šlo o to, že Hlas Moravy neodpovídal politicky směru, jakým se názorově ubírá pisatel.

A tak se ve svém životě už po několikáté setkávám v moravském hnutí s tím, že člověk, který toho pro záchranu a obnovení zemského zřízení a dalšího mnoho udělal a dělal to léta, byl napadán, očerněn a někdy i vyštván z komunity moravských patriotů, kterou sám z velké části vybudoval. Kvůli lidem, kteří nedokážou svoje emoce, podezíravost, sebestřednost a soudnost udržet v rozumných mezích, se někdy zbytečně oslabujeme.

Ztrácíme často nejen tyto lidi, které někdo neadekvátně, často jen kvůli jinému názoru začal napadat. Ale někdy i další okruh těch, kteří to sledovali s nechutí a řekli si, že to nemají zapotřebí a odešli z našich řad také. Někteří se možná zařadí do jiných promoravských uskupení. Ale většina jich rezignuje a odejde z našeho kruhu zcela.

Je nás tolik a máme takovou sílu, abychom si mohli něco takového dovolit?

Když už nám není hanba, že se někteří z nás k takovým lidem zachovali nespravedlivě, a my ostatní jsme byli tak zaskočeni a překvapeni, že jsme nedokázali zareagovat odpovídajícím způsobem na jejich obranu, ač jsme tyto lidi léta znali a dali bychom za ně ruku do ohně. Nedokázali jsme v dané chvíli najít dostatek odvahy, abychom vstali a řekli, TAK TO NENÍ, tento člověk tady není hodnocen a posuzován objektivně, ale napadán někým, komu prostě jen není sympatický! A to je nepřijatelné !

 

 

 

 ČESKÉ NENÍ NAŠE! MORAVANÉ, NEBEZPEČNÝ NÁROD?

Bohumila Jandourková, 12. července 2016

 

Určitě každý uzná, že mezi výrazem “české” a výrazem “naše” je rozdíl. Opravdu označují každý něco jiného.

Dříve byl často používaný výraz “naše”, například u spojení naše republika, naše děti, naše ženy, naše zemědělství, naše hospodářství, naše filmová tvorba, naše umění …. a mohli bychom jmenovat dál a dál. Našlo by se toho mnoho.

Nyní se stále více výraz “naše” zaměňuje za výraz “český” /nebo česká, české, čeští/.

Co může stát za tímto umělým posunem v jazyce? Začátek byl určitě chtěný a nikoli samovolný. Takové věci se samy od sebe nestávají. Souvisí to s tím, že mocenské centrum je v Praze, uprostřed Čech, kde jsou také soustředěna veškerá média, nebo alespoň jejich ústředí. A protože právě tam nejvíce nelibě nesou snahu Moravy o obnovení jejích práv, na které má bezesporu nárok, vyvstal tam u mnohých pocit, že těm “Moravákům musíme ukázat, že všechno je u nás české na věčné časy a nikdy jinak !”. A tak to média začala chrlit. Označení “české” se oproti dřívějšku začalo nadužívat, ani to, že se objevovalo i vícekrát v jedné větě, nebylo a není žádnou vzácností !

Dál už se to potom začalo šířit samo. Co často slyšíte, zpravidla začnete časem také používat. A působí to celoplošně. I na obyvatele Moravy a našeho Slezska.

A tak máme na Moravě český česnek, české uzeniny … dokonce prý i české lidové umění (!!!). I když přece i malé dítě brzy rozezná jak moc je to moravské lidové umění odlišné od toho českého !

Stejné „provenience“ je i označování celé republiky jako Čechy. Označování měst a významných míst na Moravě také za „česká“ ap.

Začalo to jako českopražský šovinismus a nyní nás to zaplavuje jako mor. Braňme se tomu alespoň sami úporným vynecháváním tohoto nadbytečného slova, užíváním výrazu naše tam, kde se hodí a používáním výrazu český a odvozených jen tam, kam skutečně patří. A stejně tak používejme výraz moravský v případě, že do daného kontextu patří a hodí se nejlépe !

* * *

Na druhé straně máme usvědčující skutečnosti, které nad slunce jasněji ukazují, že se nejedná o přirozené a náhodné změny a směřování. Je to vynechávání označení Morava, moravský, moravská, moravské, moravští všude, kde to jen jde a někdy i tam, kde to opravdu nejde – a přece se to děje!

Nejpatrnější to bývá vždy o velkém moravském svátku sv. Cyrila a Metoděje. Ať už je to součástí mší v některých kostelích včetně té hlavní na Velehradě, nebo o tom referují občanská média. Tito svatí muži nepřišli se svou misí na Moravu, ale ke Slovanům, případně na území dnešních Čech a Slovenska (!). Nepřivítali je Moravané, ale předkové Čechů a Slováků …  A také už se nejedná o moravské věrozvěsty, jak jsem se ještě já učila ve škole a dávno předtím i moje maminka, ale o slovanské věrozvěsty …

My, Moravané, ale musíme být nebezpečný národ, když dnešním mocným stojí za to přepisovat a oficiálně prezentovat zcela jinak události našich dějin, dokonce i těch, které se udály před více jak tisíci lety !

Sv. Konstantinu – Cyrilovi jsou připisována slova:

DOKUD NEBUDE MORAVA SVOBODNÁ, NAŠE MISE NESKONČILA !

Je to poselství dané nám přes propast věků. Morava má ve svých patronech – svatém Petru, svatých bratrech Cyrilu a Metoději – velké přímluvce. Nejsme bez pomoci, protože pevná víra je polovina vítězství !

 BREXIT JAKO PŘÍKLAD

Mgr. Petr Michek, 8. července 2016

 

Málokdo z vedení Evropské unie očekával, že tzv. „brexit“ bude hlasováním britských občanů uveden v život. Někteří britští politici slaví, někteří i pláčou, a další začínají teprve nyní zjišťovat co svým hlasováním způsobili.

Konzervativní strana je rozpolcena, premiér D. Cameron ohlásil rezignaci na svou funkci, labouristé  podali návrh na vyslovení nedůvěry svému předsedovi J. Corbynovi a proevropský Londýn vyzývá peticí londýnského primátora Sadika Khana , aby „vyhlásil nezávislost Londýna a jeho kandidaturu na členství v Evropské unii“.

Samotný Khan následně vydal prohlášení, ve kterém vedení státu žádá, aby při „brexitových“ rozhovorech měl Londýn své zástupce, podobně jako je budou mít Skotsko, Wales a Severní Irsko, protože za klíčové považuje zachování členství Velké Británie ve společném trhu.

Skotská premiérka Nicola Sturgeonová prohlásila, že hlasování o setrvání Velké Británie v Evropské unii jasně ukázalo, že občané Skotska (63 % hlasů pro setrvání v EU) spatřují budoucnost své země v členství v Evropské unii, a proto hlasitě zauvažovala o vypsání nového referenda o vystoupení Skotska ze svazku s Velkou Británií.

Podobné hlasy zazněly i v Severním Irsku, kde hlasovalo 56 % voličů pro setrvání v EU, a kde uvažují o právu na vypsání referenda o budoucnosti severní části irského ostrova. Panuje zde obava, že brexit oživí snahu místních katolíků o připojení Severního Irska k sousední Irské republice.

Po referendu o setrvání v Evropské unii volají také ve Francii (M. Le Penová, předsedkyně francouzské Národní fronty), v Nizozemském království (Geet Wilders, vůdce nizozemské pravice),  na Slovensku (M. Kotleba, předseda LSNS). Hlasy po referendu se prý jednotlivě objevují v Itálii, ve Švédsku a dokonce i v Texasu, kde šéf Texaského nacionalistického hnutí (TNM) Daniel Miller volá po „texitu“. Stoupenci samostatnosti Texasu poukazují na skutečnost, že Texas byl v letech 1836 – 1846 nezávislým státem a fakticky byl USA anektován.

V České republice premiér B. Sobotka varuje před hlasy volajícími po „czexitu“ – po vystoupení České republiky z EU. Patrně tak reagoval na slova předsedy Svobodných Petra Macha, který prohlásil:“ Bude mi ctí, když odteď povedu kampaň za czexit“.

Tomio Okamura vidí výsledek brexitu jako silný úder bruselské byrokracii a dvojici Merkelová, Junckner, kterým dává za vinu, že svojí politickou podporou muslimské kolonizaci Evropy, vyštvali Brity z Evropské unie.

Bývalý londýnský starosta Boris Johnson po zveřejnění výsledků britského referenda prohlásil: „Lidé se vyslovili pro demokracii v Británii i v Evropě. Spojené království nemá zájem, aby se stalo součástí systému federální vlády s centrem v Bruselu. Britové v hlasování rozhodli o tom, že převezmou kontrolu nad svou zemí zpět od EU, jejíž systém je příliš neprůhledný. Británie teď může nalézt své místo v Evropě, které přísluší páté nejsilnější ekonomice. Země má nyní skvělou možnost schvalovat zákony a rozhodovat o daních v souladu s vlastními potřebami“.

Druhou stranou referenda o vystoupení z EU je skutečnost, že britská libra dnes strmě padá, klesla

cena akcií i ropy a zlato dále podražilo. Své hlasy pro brexit dali především lidé z venkova, kterých se politika EU nejvíce dotkla. Odmítli tak politiku bruselského politického monstra, které svými mnohdy zbytečnými nařízeními, absurdními regulacemi a směrnicemi znepříjemňuje život občanů členských států. Nejvíce to je vidět u britských rybářů, kteří díky bruselským kvótám přišli o živobytí, zatímco jejich loviště zaujali rybáři z jiných zemí EU. Nikdo jim nevymluví, že to nebyl řízený lobing ve prospěch předem určených firem a států.

Podobně je to v řadě odvětví i u nás. Česká republika, která byla v minulosti soběstačná ve většině potravin, a které v mnoha případech i vyvážela, doplatila na bruselské kvóty. Kdysi jsme byli cukrovarnickou velmocí a cukr jsme vyváželi, dnes je tomu naopak. Ve velkém dovážíme vepřové i drůbeží maso, vejce i mléčné výrobky, zeleninu i brambory. Bruselem nařízené obchodní sankce vůči Ruské federaci po připojení Krymu poškozují export nejen České republiky, ale celé EU.

Po „sametové revoluci“ jsme očekávali, že vše špatné bude napraveno a dobré bude rozvíjeno a navážeme tak na prvorepublikovou ČSR, která ve své době byla centrem evropské demokracie a hospodářské stability.

Bohužel se toho nepodařilo dosáhnout. Místo abychom obnovili osvědčený model zemského uspořádání a řízení státu, tak jsme se opět vrátili ke komunisty zavedené krajské samosprávě. Dnešní kraje jsou svojí rozlohou, daňovou výtěžností i počtem obyvatel nevyvážené a svým počtem  14 samospráv představují příliš velký a drahý luxus pro tak malou zemi jakou je Česká republika.

V zemích našich sousedů – v Rakousku, Německu a Švýcarsku mají po staletí zavedený osvědčený systém spolkových samosprávných zemí. Zatímco u nás totalitní režim zemskou samosprávu zrušil k 31. 12. 1948, tak oni své zemské zřízení vypilovali k dokonalosti. Dnes na jednoho zaměstnance veřejného sektoru v Rakousku připadá 17,4 obyvatele, v Německu je to 17,8 obyvatele a ve Švýcarsku je to dokonce 25,3 obyvatel. Zatímco v České republice jeden zaměstnanec veřejného sektoru připadá pouze na 9,1 obyvatel, z čehož jasně vyplývá, že zemská samospráva je daleko efektivnější a levnější než uspořádání krajské!

Přitom už od roku 1968 a následně od roku 1989 obyvatelé Moravy a Moravského Slezska požadovali obnovení zemské samosprávy v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Bohužel jejich hlasy zůstaly dodnes nevyslyšeny. Praha na požadavky Moravy a Slezska nechce slyšet. To raději bude zbytečně utrácet miliardy za krajskou samosprávu, než aby obnovila historické zemské uspořádání státu, které je v podstatě daleko ekonomičtější než stávající krajské.

Z Prahy je nám vnucován jednoslovný název České republiky – Česko a dnes již i Czechia, i když tyto názvy prezentují pouze západní polovinu České republiky. I když součástí Ústavy České republiky je i Listina základních práv a svobod, nejsou tato práva a svobody v ČR dodržována. Moravané dodnes nejsou uznáni Českou republikou jako národní společenství ani jako národnost. Přitom článek 3. odstavec 2. Listiny základních práv a svobod jasně říká: „Každý má právo svobodně rozhodovat o své národnosti. Zakazuje se jakékoli ovlivňování tohoto rozhodování a všechny způsoby nátlaku směřující k odnárodňování“.

V loňském roce podal Moravský národní kongres prostřednictvím ministra Jiřího Dienstbiera  vládě ČR podnět na novelizaci zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin, kde by Moravané byli spolu s Čechy uznání jako národ. Pan ministr prostřednictvím svého tajemníka poděkoval a nic se nestalo. Pouze autorům novely zákona popřál v jejich snažení mnoho úspěchů. Se stejnou novelou zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin se Moravský národní kongres počátkem letošního roku obrátil na 200 poslanců Poslanecké sněmovny  a na 81 senátorů Senátu Parlamentu ČR. Z 281 oslovených politiků se ozval pouze jediný poslanec. Jinak je ticho po pěšině. I ti poslanci a senátoři, kteří slíbili při osobním jednání, že vypracovaný návrh novely zákona o národnostech podají, tak mlčí a nic pro Moravany neučinili. Raději pobírají tučné diety, voličům slíbí vše, ale pro uznání moravské národnosti neudělali nic. Tak k čemu jsou nám takoví poslanci a senátoři, když se stydí za svoji zem a národ.

Že vám to něco připomíná? Že Praha jedná podobně jako Brusel? To se potom nelze divit, když dnes už je slyšet, že za Rakousko-Uherska měla Morava se Slezskem větší samosprávu než dnes. A po „brexitu“ dnes na Moravě zaznívají požadavky po „morexitu“, ale od Prahy. A nelze se divit!!! Vždyť o emancipaci regionů, které se historicky dostaly do vlivu regionů sousedních píše i Jan Keller, europoslanec za ČSSD, ve svém článku „Napodobíme Brity? (viz Právo, 1. 7. 2016).

 

 

 

 JAN HUS

Antonín Ševčík, 6. července 2016

 

Jan Hus byl katolický kněz, jenž volal po pravdě.
„MLUV PRAVDU, MILUJ PRAVDU, BRAŇ PRAVDU, AŽ DO SMRTI.”

Mnozí lidé dneška se odvolávají na jeho pravdu. Jenže co podle Jana Husa je nejvyšší pravda, pro kterou neváhal položit život a které se máme dle jeho slov držet. Jak sám řekl:

„JE TO KRISTUS, NÁŠ PÁN, JENŽ PŘIŠEL NA TUTO ZEM, ABY NÁS SPASIL.“
„LIDSKÁ PRAVDA JE PROMĚNLIVÁ, ALE BOŽÍ VĚČNÁ.“

Nacionalisté, nejen z řad Čechů, jeho pravdu překroutili, zneužili a zneužívají ke svému prospěchu.

Osobně si myslím, že Jan Hus byl sám hledající a toužící po pravdě, kterou se snažil nalézt. Je velká škoda, že neměl možnost sejít se osobně s lidmi, jež by v jeho době dokázali odpovědět na jeho otázky. Naopak se dostal do spárů těch co nechtěli naslouchat, a neměli ani zájem hledat pravdu.

Historie se nedá posuzovat dnešníma očima.

Rozumím těm, kteří byli ovlivněni a podpořili smrt Jana Husa. V té době náboženská tolerance neexistovala. Buď jsi náš, nebo jsi proti nám, ale to platí mezi lidmi stále.

Všeobecná církev tvořená různými denominacemi se poučila a dnes mistr Jan Hus věřící NEROZDĚLUJE.

Dnešní ateisté a šovinističtí nacionalisté volají po nenávisti a krvi !!!
Jak taková nenávist vypadá nám Husité v 15. století předvedli názorně. Spálená zem, bolest a utrpení. Stejně dnes jako tehdy pro tyto lidi Jan Hus slouží jen jako prostředek k jejich sobestřednému konání, jež nepřináší nic dobrého.

Jaké poučení z toho pro nás plyne ?
Bez naslouchání, respektu, hledání pravdy, vznikne požár jež přináší zkázu a smrt NE život v jednotě a pravdě.

HLEDEJME PRAVDU, HLEDEJME KRISTA, NASLOUCHEJME JEDEN DRUHÉMU. To je skutečný odkaz mistra Jana Husa.

A jako Moravan vzdávám čest tomuto českému učenci. Modlím se, aby Pán Bůh mu byl nadějí, útěchou a spásou, po které toužil.VÍDEŇ 1683

Milan Trnka, 6. července 2016

 

V těchto dnech uplyne 333 let od pokusu Turků ovládnout vojensky střední Evropu dobytím Vídně.

Známky možného tureckého postupu z Balkánu se ukazovaly už několik let před tím. Zde je na místě připomenout osobu moravského učence a historika Tomáše Pešiny, který již roku 1663 za hrozícího vpádu Turků do Uher, vydal latinsky psaný spis „Ucalegon“, ve kterém důrazně připomínal křesťanským vládcům zemí, sousedících s Moravou, povinnost přispět na pomoc muslimy ohroženému Moravskému markrabství.

Neúnavná snaha o sjednocení jihoevropských a středoevropských vladařů do společného odporu proti tureckému nebezpečí vycházela také ze strany papeže Inocence XI. (1676 až 1689). Zasáhl diplomaticky ve Francii, která finančně i vojensky pomáhala proticísařským uherským povstalcům, spolčenými s tureckými okupanty. Roku 1679 francouzský král Ludvík XIV. odvolal od uherských povstaleckých oddílů francouzské důstojníky a zastavil materiální pomoc. Inocenc XI. také zprostředkoval mezi polským králem Janem III. a rakouským císařem Leopoldem smlouvu o vzájemné pomoci v případě napadení hlavních měst obou států – Krakova nebo Vídně. Na obranu Vídně zaslal papež bohatý peněžitý dar. Zprostředkoval také vojenskou pomoc Rakousku ze strany některých německých států. Snažil se o vytvoření společné koalice na obranu Evropy proti tureckému ohrožení (podařilo se ji uzavřít až v roce 1684).

Hlavní proud osmanské armády sultána Mohameda IV. pod vedením velkovezíra Kara Mustafy dorazil 12. července 1683 v počtu 230 000 mužů k hlavnímu městu Rakouské říše Vídni. Posádka města čítala 22 000 obránců. Dalších necelých 40000 mužů císařské rakouské armády operovalo pod vedením Karla Lotrinského na sever od Vídně v prostoru Moravského pole. Pro Moravu mělo postavení této armády zásadní význam. Moravská hranice byla alespoň z jihu spolehlivě chráněna. Naproti tomu hranice východní byla zabezpečena zcela nedostatečně. Průsmyky v horách sice chránily oddíly valašské domobrany (portáši), moravská vláda ale měla k dispozici na obranu východních hranic pouze tisícovku jezdců a zhruba dva tisíce pěších profesionálních vojáků, kteří rozhodně nestačili k zajištění alespoň obrany větších měst. Útočící Turci, podporovaní uherskými povstalci Emericha Tőkőlyho, velmi snadno pronikali během července a srpna hluboko na území Moravy.

Muslimům se podařilo uzavřít kruh téměř kolem celé Vídně. Strategickými chybami Kara Mustafy bylo ponechání přístupu obránců k veletoku Dunaje na severním okraji města a opomenutí obsadit průsmyky kopců ve Vídeňském lese nad Vídní.

14. srpna 1683 vyrazila z polského hlavního města Krakova na pomoc Vídni polská armáda v počtu 28 000 mužů, pod vedením krále Jana Sobieského. Postupovala na tehdejší poměry velmi rychle. Jízda dorazila 17. srpna do Těšína, 20. srpna do Hranic a 25. srpna už operovala u Mikulova. Pěšáci polské armády postupovali přes Moravský Beroun k Olomouci (26. srpna), v Brně se objevili 29. srpna a v Mikulově 31.srpna. Průměrná rychlost pohybu polských spojenců císaře tedy byla kolem 35 kilometrů denně!

Také z německých zemí dorazila na Moravské pole počátkem září vojenská pomoc v síle přes deset tisíc profesionálů. K pátému září byla na okraji Dunaje soustředěna spojenecká armáda polského krále, rakouského císaře a německých kurfiřtů o síle 85 000 mužů. 10. září 1683 překročila tato vojska Dunaj. Spolu s vyčerpanými a značně prořídlými obránci Vídně tak stálo zhruba 105 tisíc křesťanů proti 230000 muslimů. 12. září byla pod kopci Vídeňského lesa na okraji Vídně svedena desetihodinová bitva, po níž se Turci obrátili na zmatený ústup. Pronásledováni byli polskými a rakouskými oddíly. Saské vojsko nastoupilo zpáteční cestu do Německa. Vybralo si k tomu jižní a západní Moravu a podle dobových svědectví se naneštěstí chovalo více jako dobyvatelské, než spojenecké.

Odražením Turků od Vídně byla zahájena postupná rekonkvista Uher a Balkánu (v roce 1684 byla uzavřena tzv. „Svatá liga“ mezi Rakouskem, Benátkami, Polskem a papežem za účelem vypuzení muslimů z Evropy). Trvala dlouhých 23O let, při čemž původního cíle – vytlačit Turky z geografického území Evropy – nebylo díky politickým hrátkám představitelů Velké Británie na počátku 20. století umožněno.

800px-Battle_of_Viena

Zdroj: Wikipedia

Bojů u Vídně se zúčastnily také stovky Moravanů. V roce 1683 vyslali moravští stavové do rakouského vojska 1305 kompletně vyzbrojených mužů, mnoho Moravanů sloužilo v týlových jednotkách, roční příspěvek Moravského markrabství na obranné potřeby v letech 1683 až 1688 činil 365 tisíc zlatých!

/Pro představu (jeden zlatý se dělil na 60 krejcarů): sekáč trávy si vydělal kolem 14 krejcarů denně, zedník 20 krejcarů denně a nádeník 12 krejcarů. Úředník na panském statku 90 zlatých ročně. Středně velká usedlost s chlévy a stodolou přišla na 250 zlatých. Kráva se dala koupit za 8 zlatých, beran za 2 zlaté, 12 vajec za 15 krejcarů a za 40 kilogramů žitné mouky se platilo od 1,2 do 1,6 zlatého./

 

 

 MORAVŠTÍ BRATŘI

Milan Trnka, 4. července 2016

 

Existence Moravských bratří zůstává nezasvěcené veřejnosti na Moravě již dlouhá desetiletí utajena. S nadsázkou se dá říci, že v řadě zemí Afriky, Asie, Jižní i Severní Ameriky mají lidé o Moravských bratrech více znalostí, než současní obyvatelé jejich původní moravské vlasti. Navíc, v prostředí postupující čechizace Moravy, jsou původní názvy a významy, související s historií Moravských bratří mnohdy se značnou dávkou absurdity zaměňovány za názvy a významy české. Veřejnost tyto záměny většinou automaticky přejímá.

Moravští bratři – říká se jim také prostě Moravané – jsou duchovními i pokrevními potomky Jednoty bratrské, kteří pro svou víru emigrovali na počátku 18. století ze severní Moravy do Saska. Odtud pak odjížděli na misie do celého světa.Alespoň minimální zájem o jejich působení vzbudil přibližně hodinový polohraný film „David Zeisberger – apoštol indiánů“, natočený ve společnosti Vistafilm Praha (scénář a režie Lubomír Hlavsa) a odvysílaný v loňském roce veřejnoprávní českou televizí. Typickým znakem čechizace je zařazení moravského misionáře Zeisbergera do české protestantské historie.

Tématu Moravských bratří – jejich zásadám, činnosti, misijním cestám, lidským osudům jednotlivců, jejich obětem a samotné víře – se věnuje historicko-vlastivědná společnost MORAVIAN. Ve spolupráci se členy této společnosti se pokusíme čtenářům Hlasu Moravy přinést v několika pokračováních alespoň nejdůležitější informace k uvedenému tématu. V tomto úvodním příspěvku nabízíme vysvětlení některých pojmů, které se budou v textu článků opakovat nejčastěji.

Jednota bratrská.

Vznik Jednoty bratrské spadá do období počátku 15. století. Souvisí s dlouhotrvajícími protikatolickými náladami v Čechách. Avšak ne všichni, kteří kritizovali dobový mravní úpadek představitelů římskokatolické církve, souhlasili s Husovými názory na nápravu. Pod vlivem myšlenek Petra Chelčického se vytváří skupina, která odmítá násilí a chce se řídit zásadami čestného života. Tito lidé přichází roku 1457 do okolí Žamberka ve východních Čechách a o deset let později zakládají „Jednotu bratrskou“. Původně odmítali nazývat Jednotu novou církví.Vyhlašují, že Církev Kristova je jen jedna, ale působí v různých společenských jednotkách (římské, podobojí, luterské, atd.). Od počátku jsou příslušníci Jednoty pronásledováni jak přívrženci římskokatolické strany, tak přívrženci strany protestantské. Po roce 1547 nechal císař Ferdinand I. její příslušníky stíhat. Řada z nich uprchla z Čech na Moravu a do Slezska.

Jednota bratrská působí dodnes ve světě pod latinským názvem „Unitas Fratrum“ nebo pod anglickým označením „Moravian Church“ (Moravská církev). Ve španělsky mluvících oblastech nese označení „Iglesia Morava“. Hlásí se k ní cca 750 000 členů v Evropě, v severní a jižní Americe, v Indii, Africe, v polárních oblastech a jinde. Na území současné České republiky sdružuje Jednota bratrská asi 3600 příslušníků ve dvaceti sborech.

Suchdol nad Odrou.

Od roku 1917 městys – městečko v Moravské bráně. Jedna z největších obcí okresu Nový Jičín. V současnosti 2.500 obyvatel. Uvažuje se o vzniku osady počátkem 13. století, a to osady hornické (těžba stříbra) na pohraničním území moravského markrabství. Starý Suchdol zanikl při vpádech Tatarů (1241) a Kumánů (1253) na Moravu. Nový Suchdol vystavěn lokátory pánů z Kravař před rokem 1337 pro nové osadníky z Durynska. Suchdol příslušel k rozlehlému fulneckému panství. Mezi lety 1440 a 1475 spadalo fulnecké panství do opavského knížectví. Nový majitel – Jan ze Žerotína zapsal panství do moravských

zemských desek a vrátil ho tak zpět k Moravě. Žerotínové přijímali na svá panství pronásledované členy Jednoty bratrské z Čech – tak vznikl i sbor Jednoty v Suchdole.

Roku 1540 zakupuje Fulnecko rod Cetryšů a vytváří ze tří vsí – Butovic, Kunvaldu a Suchdolu – samostatné (kunvaldské) panství.

Obnovené zemské zřízení.

V oblasti Fulneckého panství byl díky majitelům panství protestantského smýšlení odkaz Jednoty bratrské nerušeně uchováván až do období druhé čtvrtiny 18. století. Moravská ústava (obnovené zemské zřízení) z roku 1628 sice umožňovala obyvatelstvu příslušnost pouze ke katolické církvi a jiné křesťanské náboženství nepovolovala, ale z více důvodů probíhalo uplatňování ústavy v některých částech markrabství nedůsledně. (V samotném Suchdole zůstalo obyvatelstvo v podstatě až do vydání Tolerančního patentu roku 1781 evangelické.) Roku 1710 byla zřízena komise pro revizi Obnoveného zřízení na Moravě. Na řadě míst Moravy došlo buď ke změně majitelů panství nebo ke konverzi majitelů ke katolické církvi. Kunvaldské panství dědí roku 1723 Marie Eleonora Liechtensteinová, provdaná Harrachová. Rod Harrachů se zasazuje o důsledné provádění protireformačních opatření. Důsledkem jsou útěky poddaných z panství kunvaldského do protestantského zahraničí.

Hrabě Zinzendorf.

Mikuláš Ludvík hrabě ze Zinzendorfu a Pottendorfu, narozen 26.5. 1700 v Drážďanech, zemřel v Herrnhutu 9. května 1760. Potomek šlechtického rodu z Dolních Rakous, jehož protestantští příslušníci zvolili emigraci z katolického Rakouska do Saska.Na školách v Halle a ve Wittenbergu vystudoval práva, procestoval Německé země, Francii a Holandsko. Manželka: Erdmuthe Dorothea von Zinzendorf.

Hrabě zastával myšlenku, že pravé křesťanství má být podporováno volným sdružením křesťanů bez spojení se státem, kteří se navrátí k původním hodnotám Kristova učení. Klérem protestantské luterské církve byl označen za „bestii z Apokalypsy“ a saskou vládou vypovězen v roce 1736 ze země. V roce 1749 saská vláda své rozhodnutí odvolala.

L. Zinzendorf nabídl několika uprchlíkům z Moravy azyl na svém panství a povolil výstavbu nové osady Herrnhutt pro příslušníky Jednoty bratrské.

Herrnhut – Ochranov.

Mezi léty 1722 a 1723 přicházeli na panství Berthelsdorf hraběte Zinzendorfa utečenci z okolí Fulneku – německy hovořící potomci příslušníků Jednoty bratrské. Odchod do exilu jim nabízel Kristián David (1692 – 1751) – povoláním tesař, výmluvný kazatel, pocházející ze smíšené moravské rodiny německy a česky hovořících rodičů ze Ženklavy u Nového Jičína.

Hrabě Zinzendorf jim poskytl na okraji svého panství pozemky k výstavbě osady. Název osady je odvozen ze spojení slov „Hut des Heren“ = „ochrana Páně“. (Pro doplnění: například www.turistika.cz uvádí, že Ochranov je „město, založené českými bratrskými exulanty“.)

Dnešní město Herrnhut ve spolkové německé zemi Sasko v zemském okrese Zhořelec má kolem 2.800 obyvatel.

Misijní působení.

Na příslušníky Jednoty bylo v Sasku pohlíženo jako na sektáře. Pobělohorská emigrace z Moravy a z Čech nebyla nábožensky jednotná, exulanti se hlásili k vyznání luterskému, kalvínskému či dalším a zpravidla rychle splynuli s příslušníky stejného vyznání. U členů Jednoty bratrské, kteří přišli do Herrnhutu z Moravy tomu tak nebylo. 13.7. 1729 byla v Ochranově vydána tzv. herrnhutská statuta, upravující vztahy mezi Jednotou bratrskou a dalšími evangelickými náboženskými směry. Uvedený den je považován za den obnovy

Jednoty bratrské. Na původní Jednotu bylo navázáno tím, že vnuk J.A. Komenského Daniel Arnošt Jablonský (protestantský biskup na polském území) ordinoval roku 1735 Suchdolana Davida Nietschmanna Tesaře prvním biskupem obnovené Jednoty. Roku 1749 byla obnovená Jednota uznána v Sasku samostatnou církví.

Církev prosazovala mimo jiné rodinný život před službou Bohu v klášterních společenstvích a evangelizaci (šíření Kristova učení) považovala za povinnost. Příslušníci církve tedy byli vysíláni z Ochranova na evangelizační cesty. A to nejen po Evropě, ale po celém světě: do dánských držav v Západní Indii, do Severní Ameriky, Egypta, Alžíru, Turecka, Etiopie, Jižní Afriky, na Jamajku, Jižní Ameriky, do Austrálie, Japonska, na Cejlon, do oblastí Himalájí. Na misiích byli vnímáni jako Moravští bratři, případně Moravané (internetové zdroje často uvádí, že „byl vnímán jejich český původ“).

Moravští bratři svým životem a svým učením ovlivnili kulturu mnoha koutů celého našeho světa. Na závěr úvodní části si dovolím ocitovat výrok pana hraběte Ludwiga von Zinzendorf:

Gens aeterna, diese Mähren! – Věčný národ, tihle Moravané!

 

 NA MORAVĚ JSME DOMA

Jiří Albrecht, 30. června 2016

 

Ten zvláštní pocit přítomnosti domova si prožije každý vnímavý člověk, když nad první moravskou vesničkou Valtínov při cestě z Čech překročí zemskou hranici a zároveň rozvodí Labe – Dunaj, dále pak, ale teď již povodím řeky Moravy, pokračuje po klikatící se silnici k Markvarci a Lipolci. Vše je náhle jiné. Krajina, rozložení i podoba vesniček se svými kaplemi a kapličkami, dokonce i počasí. Nad Lipolcem už shlížíme do údolí Moravské Dyje se starobylým městem, které bývalo jedním z nejdůležitějších center západní Moravy. Stejnou cestou do Dačic projížděl i můj dobrý známý, bývalý pracovník NPÚ, který říkal, že všechnu tu proměnu tady vnímá stejně tak, jako když přejíždí hranici Skotska s Anglií. Už nežije, ale tato věta zůstala. A já vám nyní jednu takovou moravskou zvláštnost představím. Možná budete překvapení, ale jedná se o docela obyčejný „transformátor“. Zděná věžová stavba s polovalbovou střechou je typická pro obce západní Moravy. Mnoho z nich bylo zbouráno, přestavěno, jiné se však zachovaly, jsou velmi pěkně opraveny a udržovány. Stavěly je Západomoravské elektrárny Brno. Na připojeném snímku vidíme zděný věžový transformátor v Lipolci, který zmíněné elektrárny vybudovaly roku 1931. Stejný najdeme hned i v sousední vsi Hostkovice.

Těch nejenom architektonických zvláštností, které dotvářejí charakteristický vzhled moravské krajiny – našeho domova, je daleko více. Tak třeba zase příště. A třeba přidáte svůj postřeh i vy.

13048223_630723783747739_7514698588404491944_o

 

 OSKORUŠA, MORAVSKÝ NÁRODNÍ STROM

Gustav M. Kališ, 29. června 2016

Oskoruša, oskeruše (česky Jeřáb oskeruše), (Sorbus domestica) je opadavý, listnatý ovocný strom dorůstající výšky až 15 m jako solitér nebo až 30 m v lese. V našich, moravských podmínkách se dožívá 300 až 500 let, v jižní Evropě až 600 let. V České republice je tato dřevina vzácná a vyskytuje se ojediněle jako rarita v Českém středohoří a mnohem častěji, na jihovýchodě Moravy. Název oskoruše-oskeruše je „všeslovanský“ a je – jak uvádí většina národních evropských encyklopedií – nejasného, asi PRAEVROPSKÉHO PŮVODU 1).
Oskoruša se vyskytuje hlavně v jižní Evropě (Balkán, Itálie, část Španělska), ve Francii a středním Německu, kde je nejsevernější výskyt v Sasku-Anhaltsku. Na několika lokalitách lze najít oskoruši i v severní Africe a v Turecku. V České republice se oskoruše nachází především na jihovýchodě Moravy, na Slovácku, kde je rozšířena od Pálavských vrchů po Vizovickou vrchovinu. Původnost druhu je „nejasná“, snad jen na jižní Moravě může být ZČÁSTI PŮVODNÍ (!), většina výskytů je však pozůstatkem starých výsadeb. Oskoruše patří, bohužel, mezi ohrožené druhy dřevin – v republice není ani 800 vzrostlých stromů. V poslední době je sice snaha vysazovat tisíce mladých stromků, ale plodného věku (10 až 20 let) se dožije jen asi desetina, a stromů, které se dožijí 100 let, je ještě mnohem méně. Podobná situace existuje i v jiných místech Evropy – i když je areál oskoruše velký, nikde není souvislý porost, pohromadě lze nalézt jen skupinku několika stromů.
Vůbec největší oskoruše roste na naší Moravě (Adamcova), nacházející se pod kopcem Žerotín, asi 3 km jižně od Strážnice. S obvodem kmene 462 cm je považována za největší ve střední Evropě. Koruna je vysoká 11 a široká 18 metrů, stáří je odhadováno na 400 let. V sousedních Čechách se vyskytuje „oskoruša“ v obci Jenčice na Litoměřicku a co je opravdu velmi zajímavé, tato obec má ve své vlajce, kromě ratolesti oskoruše, i část šachování perizonia Moravského markrabství, což zřejmě dokazuje v erbu starobylou přináležitost 2) k Moravské státnosti!

obr-1-znak-jincice

Obr. 1. Znak českých Jenčic s vlajkou, jež upozorňuje na původ, svou přináležitost k zemským barvám i znaku Moravy, respektive Charvátie. (dnes Chorvatsko)

Pro zajímavost ještě dodejme, že dřevo oskoruše je nejtěžší v celé Evropě, je velmi pevné a má pěknou barvu i kresbu, proto se dříve používalo v truhlářství, řezbářství nebo k výrobě hudebních nástrojů, vinných lisů a mechanických nástrojů. Dále se užívalo jako materiál na ozdobné vykládání nábytku (intarzie). V současné době je oskorušové dřevo zpracováváno jen několika málo podniky v Evropě, což je dáno vzácností oskoruše. Každopádně oskorušové dřevo je velmi kvalitní a je možné, že v budoucnosti dojde k opětovnému rozšíření pěstování oskoruší a využívání jejich dřeva.

Pro nás má ovšem zásadní význam zjištění, že oskoruše je původním druhem teplých doubrav a dubohabřin NA JIŽNÍ MORAVĚ, obzvlášť potom na „Slovácku“, kde její výskyt plynule navazuje na sousední Slovensko a Rakousko. Výskyt v Českém středohoří od dob středověku (viz erb), kdy se sem rozšířila z Moravy SPOLEČNĚ S VINNOU RÉVOU je, jak jsem už zmínil výše, raritní. Lze pochopitelně najít spoustu názorů na to, jak se oskoruše dostala na moravské a posléze na „české“ území. Mezi lidové názory na její původ patří přinesení rostliny v době tureckých válek, kdy k nám měla být donesena z Balkánu, ale to je vysoce nepravděpodobné a typická arogance českého matení, zametání stop nepříjemných historických souvislostí. Dalším, mnohem sofistikovanějším, leč rovněž nepravděpodobným názorem je, že oskoruši do střední Evropy zavlekli už staří Římané, jejichž vojska ji údajně vysazovala na dobytém území, takže sloužila i jako obdoba hraničních kamenů (Limes Romanus 3). Což samozřejmě může být pravda, nikoli ale důvod rozšíření jejího fonetického, rozuměj moravského jména, po celé „slovanské“ Evropě.

Mám tu také informaci pod „čarou“, pro „fajnšmekry a mlsouny“: plody oskoruší po „uležení“ lze konzumovat bez jakékoliv další úpravy (jsou chuťově výborné!). Je rovněž možné z nich dělat kompoty, marmelády či je „jen“ usušit. Po umletí sušených oskoruší doporučuji prášek používat k ochucování jídel (má příchuť jako skořice). Dále se může použít ke konzervování jablečného moštu či jiných ovocných šťáv. Další z možností, pro nás rodilé Moravany je to možná srdeční zjištění, že oskoruša se hodí k výrobě likérů či velmi kvalitní, sic drahé, pálenky –  oskorušovice. Mimochodem, nepochybuji, že naši předkové znali léčivé vlastnosti plodů oskoruše (nevylučuji, že to byl hlavní důvod výsadby) – dosud se lidové medikamenty užívají při střevních potížích (sušené ovoce se užívá jako statikum, zatímco syrové má naopak projímavé účinky), či na revma a při horečce. V případě smísení oskorušovice s bylinkami a medem je možné léčit i nachlazení a rýmu.

Poznámky:

1) Etymologii názvu Oskoruše se podrobně věnuji v knize Zakázané dějiny Maravy-Moravy, v rubrice Zajímavosti.

2) Při popisu panství Slavníkova bylo zjištěno, že Kosmas promítá například Litomyšl a Dudleby do 10. století, ačkoliv jejich vznik spadá až do 1. poloviny 11. století. Totéž můžeme pozorovat v listině pražského biskupství. Například Litoměřice od kořene MORAVSKOPANONSKÉHO »liut« mohly vzniknout až v době župana „Prkoše“, stejně tak až po roku 1000 mohli vzniknouti Trebované ve Slezsku. Zrovna tak neexistovali v Bohemii a tím méně v okolí Povislí, v 10. století Charváti. Obojí Charváti v Bohemii mezi Pšovany a Slezany jsou DOLNOMORAVŠTÍ KOLONISTÉ z 1. poloviny 11. století. V Dolnomoravském úvalu nutno hledati Charváty, do nichž se uchýlila po smrti sv. Václava kněžna Drahomíra, ukazuje sem už příslušnost ke kmeni Luticů, který je nepochybně totožný s dolnomoravským rodem »Liutů«. Drahomíra hledala záchranu ve svém rodném kraji a tu ji mohl poskytnout jen kníže moravský. Tohoto můžeme spatřovat v knížeti-kmotru, který byl při Václavových postřižinách. Biskupové s ním přítomní, a zvlášť jmenovaný Notar, jsou biskupové moravští … (František Borák, 1998, s. 147; Magna moravia, GMK, Opravník českých lží 1, článek 9 – Co nám prozrazuje etymologie názvu Litoměřice?, str. 50).
3) Stromy mohli a také zřejmě i vysázeli (viz také úvaha léčivých vlastností oskoruší) Maraveni-Moravané, aby Římanům připomínaly hranice, kam jejich moc nezasahovala.

obr-2-oskoruse-plody

Obr. 2. Detail plodů moravských oskoruší

***
RADA EVROPY OCENILA OSKORUŠI A TVAROŽNOU LHOTU
Tvarožná Lhota – Symbolickým stromem moravského Slovenska (které je české veřejnosti patrně známější pod nepříliš šťastným označením „Slovácko“) je oskoruše. Za její propagaci a rozšiřování získala v maďarské Budapešti Tvarožná Lhota mimořádné ocenění Rady Evropy za krajinu. Právě podpořit její ochranu je cílem udílení tohoto titulu. „Připravili jsme prezentační video a materiály v angličtině a čekali jsme na výsledek hodnocení,“ popsala starostka Tvarožné Lhoty Martina Bílová.

obr3-osokoruse-moravska-strom

obr. 3. Oskoruše moravská, česky Jeřáb oskeruše

K poklesu výskytu oskoruší došlo v druhé polovině dvacátého století především kvůli změně hospodaření v lesích a rozoráním mezí a drobných políček, kde stromy rostly. Se záchranou vzácných dřevin na Hodonínsku začalo Občanské sdružení Inex za podpory obecního úřadu, s pomocí Mužského pěveckého sboru z Tvarožné Lhoty, Správy chráněných krajinných oblastí a Jihomoravského kraje v tomto století, a to prostřednictvím řady činností.
Mohutné stromy byly vyhlášeny za památné, vznikla oskorušová stezka a malé muzeum. Na jejich podporu se začaly pořádat dvě tematické akce – Slavnost oskoruší a Oskorušobraní. „Soutěž nám přinesla zajímavé kontakty, které využijeme k další spolupráci. Je dobré vědět, že naše práce má smysl,“ prohlásil zakladatel oskorušové tradice Vít Hrdoušek.

Podle článku KAROLÍNY ŠTUKAVCOVÉ (zdroj: http://brnensky.denik.cz/z-regionu/rada-evropy-ocenila-oskorusi-a-tvaroznou-lhotu-20160616.html), připravil a doplnil v Mariánských Lázních, Gustav M. Kališ

/Poznámka redakce: Autor nám poskytl článek se dvěma názvy, kromě výše zveřejněného byl další název článku Národní strom Moravy a Slovenska. Že je oskoruša moravský národní strom je názor autora. Na jihu Moravy se oškoruša říká i děvčeti do nepohody./MORAVSKÝ NÁRODNÍ KONGRES

Jiří P. Drápela, 29. června 2016

 

Moravský národní kongres (MNK) je kulturní a osvětovou organizací, která byla založena dne 14. září 1992 v Brně skupinou moravských vlastenců a ctitelů moravské historie, jako reakce na prohlášení pražských politiků, že Česká a Slovenská federativní republika se rozdělí podle národnostního principu na dva samostatné státy, Českou republiku a Slovenskou republiku. Myšlenka, že by v tehdejším Československu mohly být obnoveny samosprávné spolkové země, tak jak to v České národní radě navrhovali poslanci HSD-SMS, byla Čechy  i Slováky odmítnuta.

(Pozn. S odstupem let, téměř po dvaceti pěti letech, pánové M. Macek (ODS) a P. Pithart (OF), vyjádřili lítost nad skutečností, že  tehdejší politická reprezentace nenašla dost politické vůle a odvahy k restituci zemského uspořádání státu v tehdejší ČSFR).

Moravský národní kongres byl zaregistrován Ministerstvem vnitra České republiky v Praze dne 15. září 1992 na základě zákona ČNR č. 83/1990 Sb., a sdružuje v ideovém a kulturním společenství občany Moravy, Slezska a Čech, bez rozdílu politické příslušnosti a náboženského vyznání, kteří se hlásí k moravské národnosti a nebo s ní sympatizují, a kteří mají rádi nejen historii Moravy a Moravanů, ale prosazují i moravské duchovní obrození v nejširším slova smyslu.

Za znak MNK byla zvolena moravská, červenobíle šachovaná orlice v modrém poli, nesoucí na své hrudi zlatou královskou korunu, co by symbol moravské státnosti a svébytnosti a zlatý dvojramenný (patriarší, moravský) kříž, symbolizující křesťanské a cyrilometodějské tradice Moravy.

Za heslo MNK byla zvolena část traktátu sv. Metoděje, ve kterém hovoří o významu knih. Myšlenky a pravdy v nich uvedené nelze zničit ani ohněm, ani mečem, proto tedy heslo: ANI ŽELEZU, ANI OHNI!

Prvním předsedou MNK byl zvolen významný moravský historik pan PhDr. Lubomír Emil Vilém Havlík, DrSc., Eq.M.

Dalšími předsedy (později prezidenty) byli zvoleni Doc. JUDr. Jiří L. Bílý, Ph.D., Eq.M., Ing. Pavel Dohnal, Eq.M., PhDr. Alena Ovčačíková, Fa.M. a Ing. Josef Pecl, CSc. Kancléřem MNK byl zvolen Ing. Jiří P. Drápela, Eq.M. (více na www.mnk.cz).

V roce 1995 bylo v MNK, v rámci duchovní nadstavby, ustanoveno Společenství Moravských rytířů sv. Rostislava, které v MNK pracovalo jako samostatná sekce, která se v roce 2002 transformovala ve světský rytířský řád – Královský řád Moravských rytířů sv. Rostislav a Kolumbana (více na www.eqmoraviae.cz).

MNK hned v roce 1994 vydal Moravský historický sborník – Ročenku MNK 1993/1994, kde dal prostor nejen profesionálním historikům, ale také i amatérským badatelům. V dalších létech vyšlo pět MHS – Ročenek MNK a v současnosti je připravován již sedmý MHS – Ročenka MNK 2011/2016, která by měla být vydána v první polovině roku 2017.

Mimo jiné práce, které jsou připraveny k prezentaci, bych vás rád upozornil na některé příspěvky, z připravovaného MHS – Ročenky MNK 2011 – 2016, které vás jistě zaujmou.

Mgr. Ján Sombati – Společenské a právné aspekty vzniku a působenia rytierskych rádov na Blízkom východě.

MUDr. Josef Šváb – Olomoucký biskup Jindřich Zdík, tak trochu jinak.

Mgr. Martin Illáš – Dalmatské rotundy.

Jan Opálka – Odkud mohl přijít Sámo na Moravu?

Gustav Kališ – Uděláme v Přemyslovcích pořádek?

Ing. Jiří P. Drápela – Arpádovci a Tasovci v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (dokončení).

Ing. Jiří Kachlík, CSc. – Iroskotské, východofranské a románské misie na území pozdější Velké Moravy, Dávná svědectví nalezená v Modré u Velehradu a v Bojné u Topolčan, Horní a Dolní Lužice, Lužičtí Srbové, Římsko-katolická církev k 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje, Obraz Matky Boží Veverské, Zánik Velké Moravy, atd.

Ing. Pavel Dohnal – Návrh moravské Ústavy.

PhDr. Jiří Adámek – Rod Magnisů ze Strážnice, Železniční trať Přerov – Břeclav a příspěvky  dalších autorů.

Samotný MHS – Ročenka MNK bude mít cca 1000 – 1100 stran, čb i barevné přílohy, pevnou baladekovou vazbu a jistě vám přinese spoustu čtenářských zážitků.

Jelikož finanční prostředky na vydání MHS – Ročenky MNK se vždy těžce zajišťovaly, byla v předstihu vypsána subskripce – předplatné, aby byl zjištěn zájem. Na posledním jarním zasedání MNK byl termín pro zaplacení předplatného prodloužen do 31. 8. 2016.

Proto předplatné na 7. MHS Ročenku MNK 2011 2016 (jejíž cena je stanovena na 700 Kč),  můžete zasílat až do 31. 8. 2016 na účet MNK, vedený u ČSp. v Brně, a. s.  Číslo účtu je: 1345 45 9399 / 0800. Odeslání subskripce rovněž sdělte na adresu kancléře MNK Ing. J. Drápely e-mail: drapela.jiri@email.cz nebo na telefon 608 125 033.

Případní noví zájemci o členství v MNK mohou svůj zájem i adresu oznámit na výše uvedený kontakt kancléři MNK Ing. J. P. Drápelovi, který jim zašle formulář přihlášky do MNK. Těšíme se na další nové členy, kteří ponesou štafetu boje za obnovení zemské samosprávy Moravy, Slezska i Čech v České republice. Vždyť zemské uspořádání státu je vždy levnější než krajské, o čemž svědčí praxe v Rakousku, Německu i Švýcarsku.

 

 BREXIT, BREXIT, BREXIT

Mgr. Petr Michek, 16. června 2016

 

/Poznámka redakce HM: Článek byl napsán před referendem o vystoupení či setrvání Británie v EU. Ale i když je proto neaktuální, je zajímavý a přínosný jinak. Proto jsme jej zařadili./

V posledních dnech zaznívá stále častěji ve většině médií slovo brexit, které označuje možný odchod Velké Británie z Evropské unie, přičemž brexit je složenina ze slov Británie a anglického názvu pro odchod Exit. Ve čtvrtek 23. června 2016 budou mít obyvatelé Velké Británie možnost vyjádření v referendu, zda jsou pro setrvání Spojeného království v Evropské unii nebo zda jsou pro odchod z EU. Británie je zhruba rozdělena na dva tábory, které se navzájem přesvědčují o výhodě či nevýhodě svého stanoviska.

Veřejnost byla šokována vraždou labouristické poslankyně Jo Coxové, která byla pro setrvání  Spojeného království v EU, pomateným příznivcem odchodu z EU. Přesto, že kampaň pro setrvání či výstup Británie z EU běží na plné obrátky, zdá se, že příznivci odchodu z EU mají mírně navrch. Zastánci setrvání Británie v EU většinou argumentují negativními dopady na britské hospodářství.

Ve dnech 9. – 12. června 2016 se v Drážďanech za účasti cca 130 hostů konala již 64. výroční konference klubu světové „elity“ Bïlderberg. Vzhledem k tomu, že Evropská unie je považována za „dítě“ vzniklé z rozhodnutí účastníků Bilderbergu, tak zde letos zazněla vyjádření, že odchod Británie z EU by byl „tragédií pro všechny“. Člen řídícího výboru Bilderbergu a šéf společnosti Airbus Thomas Enders bez vytáček přiznal, že klub bude „ze všech sil lobbovat proti brexitu“. Podle jeho slov by to vážně poškodilo průmysl a zahraniční obchod Británie.

Že je situace vážná, svědčí i účast otce – zakladatele Bilderbergu, bývalého, legendami ověnčeného,  ministra zahraničí USA, dnes již 93 letého Henryho Kissingera, několika desítek generálních ředitelů nadnárodních společností i bývalých ředitelů tajných služeb MI6 a CIA.

Před brexitem varuje i předseda Evropské rady Donald Tusk. Podle něho nebezpečí případného odchodu Velké Británie z EU spočívá v tom, že nikdo dnes nedokáže předvídat jeho dlouhodobé dopady a důsledky.

Největším paradoxem celé kampaně je ovšem rozkol v řadách konzervativní strany, která je v současnosti u vlády. Britský premiér David Cameron a část jeho ministrů jsou pro setrvání Británie v EU, přičemž ministr spravedlnosti Michael Gove je stoupencem jejího odchodu z EU!!  Nejznámějším euroskeptikem konzervativní strany je patrně bývalý londýnský starosta Boris Johnson, Cameronův spolužák z Etonu, který s autobusem objíždí Británii a vyzývá k podpoře brexitu!!

A ještě je tu Strana za nezávislost Spojeného království (UKIP) a její charismatický předseda a stoupenec brexitu Nigel Farage, jemuž chtěl v minulých volbách David Cameron, tzv. „vzít vítr z plachet“, a proto slíbil uspořádání referenda o odchodu Velké Británie z EU.

Ze stran příznivců brexitu nyní zaznívají hlasy, že vystoupení Británie z EU by jí mohlo přinést i řadu pozitivních jevů. Např. snížení či dokonce odstranění principů přerozdělování, byrokratické zátěže, uvolnění kapitálu pro inovace a investice a možnost větší orientace na ekonomickyrychleji rostoucí země světa.

Že by Británie na brexitu mohla také vydělat, je v zákulisí bruselských institucí názor široce diskutovaný. Armády lidí profitující na současném fungování unijní byrokracie z toho musí mít  panickou hrůzu. Panují obavy, že by se EU po britském vzoru mohla začít rozpadat. Před něčím podobným ostatně nedávno varoval i premiér České republiky Bohuslav Sobotka, když řekl,  že „debatu o vystoupení lze očekávat v budoucnu také v České republice“.

Paradoxem české politiky je přiznání bývalého prezidenta Václava Klause, že v referendu konaném před vstupem České republiky do EU hlasoval proti vstupu !!!

Ostatně naší dědové a pradědové zažili rozpad Rakousko – Uherska a vznik samostatného Československa. Tehdy zněla památná věta: „Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm“.

Občanům EU začíná vadit rozbujelá byrokracie, neskutečně vysoce nadhodnocené platy  bruselských úředníků a poslanců Evropského parlamentu a posilování pravomocí Bruselu na úkor národních států. Vadí jim např., že tradiční názvy národních specialit musí být schvalovány Bruselem, že nemůžeme svítit tradičními žárovkami, i když je známo, že ty doporučované nejsou zrovna bezpečné apod. Zdá se totiž, že jediné co současnou EU drží pohromadě, je strach z neznáma. Ten by Velká Británie vystoupením z EU prolomila.

Kampani za setrvání Velké Británie v EU se již přezdívá „Project Fear“. S ničím jiným než s katastrofickými scénáři a rozséváním strachu totiž nepracuje.

Přitom setrvání v EU, jak říkají euroskeptici, znamená jen jistotu více regulací, více dotací, více řízení ekonomiky, menší prostor pro férovou soutěž, značný lobbing ve prospěch nadnárodních společností, stagnaci hospodářství a zhoršující se bezpečnostní situaci celého evropského kontinentu. Vrcholem jsou snahy A. Merkelové o rozdělení imigrantů kvótami do jednotlivých zemí EU.

Rozhodnutí pro vystoupení Velké Británie z EU proto vyžaduje pro všechny aktéry hodně odvahy a důvěry ve vlastní stát. Odměnou jim může být světlá (nebo nejistá?) budoucnost, do které Britům nebude mluvit žádný Juncker, Schulz či Merkelová.

Britský list The Daily Telegrapf si všiml loňského průzkumu, podle něhož tři pětiny obyvatel České republiky nejsou spokojeny s členstvím v EU a 62 procent by jich v případném referendu hlasovalo proti členství v EU. List také píše, že kvůli brexitu, migrační krizi i kvůli problémům eura bude letošní rok v Bruselu rušný a začíná být jasné, že plně federalizovaná Evropa je nedosažitelná.

Panují všeobecné obavy, že britský premiér David Cameron vypsáním referenda spouští lavinu referend, k nimž se uchýlí další politici, aby vytěžili z Bruselu speciální podmínky, což může EU rozbít na jednotlivé státy.

Ať už referendum ve Velké Británii dopadne jakkoliv, tak se bruselští lídři budou muset zamyslet nad tím, co dělají špatně. Pokud to neučiní, tak Evropské unii může v blízké budoucnosti „zvonit hrana“.

 KDO BUDE PREZIDENTEM ČR ?

Mgr. Petr Michek, 12. června 2016

 

S patřičným předstihem začala naše média uveřejňovat úvahy na téma, kdo bude příštím prezidentem České republiky po Miloši Zemanovi. Objevila se jména jako Bohuslav Sobotka, Věra Jourová, Martin Stropnický, Eva Syková, Michal Horáček, Václav Klaus, Igor Sládek a Jan Švejnar.  A pochopitelně je zvažována možnost druhé kandidatury Miloše Zemana.

Předseda ANO Andrej Babiš v jednom ze svých vyjádření pro tisk prohlásil, že si umí představit, že by příštím prezidentem mohl být Bohuslav Sobotka a on by zaujal jeho dnešní místo na postu předsedy vlády České republiky, a to za podmínky, že by příští volby vyhrálo ANO. Jeho prohlášení časem zapadlo a bylo považováno za průzkumný balonek.

Jméno Věry Jourové, bývalé ministryně české vlády a současné eurokomisařky za naši republiku v Bruselu, zaznělo opět z úst Andreje Babiše. Jeho návrh vzbudil zájem médií, ale brzy opadl, když Andrej Babiš prohlásil, že samotná Věra Jourová s kandidaturou nepočítá, neboť ve své funkci komisařky má možnost působit ještě několik roků.

A do třetice opět Andrej Babiš vyrukoval s dalším jménem a jmenoval jako možného kandidáta na funkci prezidenta České republiky stávajícího ministra obrany Martina Stropnického. Po dotazech novinářů koho tedy ANO postaví jako svého kandidáta do prezidentské volby prohlásil, že výše uvedená jména byla pouze jeho úvaha, a že ANO tuto otázku bude řešit až příští rok.

Jméno lékařky a senátorky za ČSSD a členky předsednictva vládní Rady pro vědu, výzkum a inovaci Evy Sykové zaznělo teprve při jejím odvolání z uvedené rady (údajně měla být v širším výběru kandidátů ČSSD na prezidentskou funkci), neboť čelí podezření, že její tým v motolské nemocnici protizákonně vybíral přes nadaci až 150 tisíc korun od pacientů, kteří se zúčastnili léčby ALS kmenovými buňkami. K rezignaci ji vyzval předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka, načež doktorka Siková minulý týden sama oznámila svou rezignaci na členství ve vládní Radě pro vědu, výzkum a inovaci.

Dalším jménem, které se objevilo v tisku bylo jméno textaře a filantropa Michala Horáčka, který sám oznámil tisku svůj předběžný zájem kandidovat na Hrad.

Jméno exprezidenta Václava Klause zaznělo, když média hodnotila jeho vystoupení ve Stuttgartu  na sjezdu Alternativy pro Německo (AfD), kde podpořil odpůrce imigrační politiky Angely Merkelové, zda tímto způsobem nesonduje své možnosti na opětnou kandidaturu na prezidenta České republiky.

Minulý týden oznámil svou kandidaturu, prostřednictvím inzerátů v MF Dnes, neznámý podnikatel a emigrant Igor Sládek, který brojí proti přílivu uprchlíků do Evropy.

A posledním jménem, které se rovněž objevilo minulý týden, je Jan Švejnar, ekonom s českým i americkým občanstvím, který v současnosti působí jako profesor na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. V minulosti již kandidoval v prezidentských volbách proti Václavu Klausovi, ale neuspěl. Nyní prohlásil, že hodlá znovu kandidovat, aby prý zabránil příklonu naší země k Východu (rozuměj k Ruské federaci). Jeho prohlášení uvítal Michael Kocáb, který se angažuje v tzv. Kroměřížské výzvě, která si dala za úkol, zabránit tříštění sil v prezidentské volbě proti Miloši Zemanovi, o kterém tvrdí, že naši zemi směřuje na Východ.

Stávající prezident Miloš Zeman se doposud nevyjádřil, zda vůbec hodlá podruhé kandidovat na prezidentskou funkci. Určitě tuto možnost zvažuje, ale jak je známo, jeho zdraví není úplně v pořádku. Na oznámení svého úmyslu kandidovat má pořád ještě dosti času. Ten hraje pro něj. Jeho popularita pomalu, ale jistě stoupá. Jeho vyjádření k zahraniční politice a k migrační situaci v Evropě mu získala stoupající přízeň budoucích voličů.

Jako ekonom prosazuje vybudování kanálu Dunaj – Odra – Labe a železničního i silničního tunelu pod Červenohorským sedlem, což by na Moravě, v Moravském Slezsku i ve východních Čechách přineslo tisíce pracovních míst na mnoho roků!

Jeho jasná vyjádření k problematice imigrantů, kdy odhodil tzv. „politickou korektnost“ mu přinášejí nárůst popularity. I naprostému politickému analfabetovi je dnes jasné, že neprozřetelné pozvání Angely Merkelové pro sta tisíce imigrantů do Evropy, ohrožuje bezpečnostní stabilitu Evropské unie a ohrožuje také samotnou budoucnost Evropy. Díky velké porodnosti muslimských žen hrozí Evropě nejen islamizace, ale zánik její kultury a celé evropské civilizace.

Nešťastné angažování  americké ambasády v Praze při rozdávání červených karet demonstrantům protestujícím proti Miloši Zemanovi, mu s odstupem času přineslo další body popularity. Americký ambasador v Praze Schapiro z toho musí mít špatné spaní. Tak se snažil o dehonestaci Miloše Zemana, až se mu to vrátilo jako bumerang. Dnes je považován za diplomatického „břídila“. Jeho vláda by ho měla odvolat, neboť jeho snaha zasahovat do vnitřních věcí hostitelského státu škodí pověsti USA.

Poslední ránu panu A. Schapirovi dal bývalý premiér české vlády za ODS Mirek Topolánek, když šokoval nejen redaktora Českého rozhlasu Michaela Rozsypala, ale celý svět, když obvinil americkou CIA z ovlivňování českých soudů a konstatoval, že Američané mají z ČR Klondike a banánovou republiku.

Odpor proti americkému vměšování do vnitřních věcí evropských států stále vzrůstá,  a to nejen v České republice. Kocábové, Vondrové a Schwarzenbergové jsou považováni  za přisluhovače a prosazovatele amerických zájmů v České republice.

Hegemonie USA a prosazování konceptů Nového světového řádu (NWO) v Evropě ve své podstatě vede k odklonu Evropy od USA. A Miloš Zeman to ví!

Pokud se rozhodne podruhé kandidovat na funkci prezidenta České republiky, bude mu stačit, když pojmenuje dané souvislosti správnými jmény a bude zvolen.

 MORAVA V ROZDĚLENÉM SVĚTĚ, MORAVANÉ V ROZBITÉ SPOLEČNOSTI

Ondřej Hýsek, 3. června 2016

 

Trump vs. Clintonová, Hofer vs. Van der Bellen, Zeman vs. Schwarzenberg … jako by tyto volební střety byly personifikací prohlubující se propasti, která se utvořila mezi jinak si kulturně blízkými lidmi uvnitř naší civilizace (která tak čelí současně vnějším i vnitřním hrozbám zároveň), bez ohledu na konkrétní stát či zemi, v níž žijí. Toto nebezpečné štěpení společnosti a do značné míry záměrné vytváření dvou vzájemně se nechápajících a vůči sobě se ostře vymezujících táborů je obecně tematizováno vztahem k uprchlické problematice a aktivitám putinovského Ruska, regionálně má nejrůznější podobu – u nás se například jedná o názor na proces evropské integrace, osud německy mluvících obyvatel Československa, církevní restituce či inkluzívní vzdělávání. Je těžké vysledovat obecné charakteristiky hlasatelů těch „jediných správných“ názorů z jedné či druhé strany, ještě těžší je vysledovat z jejich vyjádření návrhy konstruktivních řešení. Selhává dělení na konzervativce či liberály, vzdělané a nevzdělané, věřící a ateisty. Jaké stanovisko můžeme v této zdánlivě bezvýchodné a složité situaci zaujmout?

Především si myslím, že není třeba se přiklonit na jednu či druhou stranu (ty jsou stejně proměnlivé), protože ani svět není černobílý; složité a mnohovrstevnaté problémy mají složitá a mnohovrstevnatá řešení. Aby se naše společnost nezřítila z ovzduší frustrace do atmosféry všeobecné nenávisti a následné tragédie občanské či světové války, je třeba propasti zasypávat, tedy hledat racionální řešení i za cenu dílčích kompromisů. Vždyť pokud chce někdo chránit svoji rodinu před potenciální teroristickou hrozbou ze strany islamistického teroristy a jiný chce pomoci bližnímu prchajícímu před válečnými útrapami, jsou oba v rozporu jen zdánlivě – vždy se jedná o míru možného.

Ani Morava a Moravané nestojí stranou tohoto dění. I my jsme v některých otázkách rozděleni, ani my se často vzájemně nechápeme. Máme však oproti ostatním jednu velikou výhodu: spojuje nás láska k naší zemi, touha překonat nespravedlivou minulost a společně přispět k budoucí existenci prosperující Moravy. Proto si sebe navzájem vážíme, proto za opačným názorem toho druhého nehledáme zlou vůli, ale třeba odlišnou životní zkušenost či vědomosti nabyté dlouhodobým studiem. A na tomto základě je možné společně a s respektem k pravidlům civilizované diskuze hovořit o všech ostatních tématech, která nás názorově dělí, a nalézat kompromisy, společné postoje a řešení problémů, jak nám jako suverénní politické straně přísluší.

/Převzato z červnového čísla čtvrtletníku politické strany Moravané Moravské noviny, autorem je její předseda/

 K HLASU MORAVY

Milan Trnka

 

99. číslo Hlasu Moravy k Vám přichází s více jak dvouměsíčním zpožděním ve změněné podobě. Proč tomu tak je?

Úvodní příspěvek 98. čísla (vyšlo 16. března 2016) pod titulkem „Konec Hlasu Moravy ?“ vyprovokoval některé ze čtenářů k dotazům, co vedlo dosavadního šéfredaktora, pana Jiřího Maška, k rozhodnutí ukončit vydávání HM. Počátek je třeba hledat v žádosti Moravské národní obce, aby koordinátoři Moravského Kulatého Stolu zajistili úpravu záhlaví Hlasu Moravy, a to vypuštěním věty „Neoficiální občasník s podporou sdružení Moravský Kulatý Stůl“. Žádost byla zdůvodněna tím, že s obsahem zveřejňovaných příspěvků ne vždy souhlasí všechny organizace združené u Kulatého Stolu. A podtitulek v záhlaví svádí jednoznačně k přesvědčení, že všechny názory v otištěných příspěvcích jsou současně názorem celého MKS. Argument, ke kterému se postupně přidalo několik dalších organizací MKS byl oprávněný, s vydavatelem projednaný a jím uznaný, náprava zajištěna.

Tím měla být záležitost uzavřena a Hlas Moravy s upraveným záhlavím mohl bez přerušení vycházet pod dohledem pana Maška dál. Je pozoruhodné, že se při těchto příležitostech často najde nějaký „aktivista“, který vycítí vhodný okamžik jak tomu druhému – v tomto případě vydavateli HM – jeho práci náležitě „osladit“. A to mnohdy způsobem, za který by se nemusel stydět ani nechvalně známý odborník na propagandu pan doktor Goebels. Jaký div, že člověk, který vykonával poctivou činnost podle svých schopností a možností bez jakékoli odměny, se sám sebe otázal: „Je mi to zapotřebí?“. A oznámil ukončení vydávání periodika.

Naštěstí se našli pokračovatelé v jeho práci. Hlas Moravy bude vydáván dál jako neoficiální a nezávislý časopis, řízený novým vydavatelem. Moravský Kulatý Stůl bude mít možnost informovat jeho prostřednictvím o své činnosti všechny zájemce na stránkách, které by měly být časem zřetelně odděleny od polemik a názorů, se kterými čtenář může nebo nemusí souhlasit. V současné době je Hlas Moravy ještě upravován a dotvářen.  Hlas Moravy na facebooku, který přebírá materiál, nebo jeho část ze základní verze časopisu na webu, je graficky doplněn správcem facebookové stránky.  I tištěná forma Hlasu Moravy vydávaná pro zájemce, kterým internetové verze nevyhovují, se bude od základní verze na webu lišit. Tento rozdíl je dán technickými parametry tisku, který je černobílý a má formátem papíru daný rozsah.  Bude-li na webu obsáhlejší materiál, než se vejde do tištěné verze časopisu, dojde k jeho redukci vypuštěním posledního příspěvku, který bude zařazen do dalšího čísla časopisu. Tedy nikoli úpravou či zkracováním jednotlivých příspěvků samých. Případná, rozsahem menší volná místa, která naopak po vypuštění rozsáhlejšího nadbytečného textu vzniknou, budou doplněna dle uvážení odborníka, který se uvolil nezištně převést webovou verzi časopisu do PDF, fotografiemi či jiným grafickým materiálem z jeho vlastních zdrojů. I záhlaví časopisu, vzhledem k černobílému tisku, upraví. Ale zpět od částečně technických informací k samotné filozofii vydávání Hlasu Moravy.

Jestliže se oháníme svobodou vyjadřování rozdílných názorů, pak ji ve jménu stejné svobody nepotlačujme!

Panu Jiřímu Jakubovi Maškovi tímto upřímně děkuji za jeho dlouholeté úsilí. On sám je nazval „zábavou“. Každý, kdo se podílel nebo podílí sebemenší činností na práci pro naši Moravu ví, že tato „zábava“ může mít často i hořkou příchuť. Bohužel.

/na fotografii aktivisté, kteří se podílejí na dalším vydávání Hlasu Moravy/

16.5.2016PROČ CZECHIA A PROČ PRÁVĚ TEĎ ?

Jaroslav Král

 

Přiznám se, že mám rád historii a tradice. Proto jsem se nikdy nesmířil s názvem Česko. Příliš mi totiž připomíná skutečnost, že první tento výraz razil Hitler ve svém díle Mein Kampf jako Tschechei. Místo toho používám Česká republika a vždy se toho budu držet. Už teď vím, že nemám rád a nikdy nebudu mít rád výraz Czechia, který razí současný ministr zahraničí Luboš Zaorálek. Důvodů je celá řada a byly již také zmiňovány v médiích. Bohužel až následně, protože normální by bylo, že nejprve by měla proběhnout celospolečenská diskuse, a až poté (pokud vůbec) by bylo na místě případně uvažovat o zkráceném názvu našeho státu v angličtině. Průměrní Američané a bojím se, že nejen oni, si budou Czechii nepochybně plést s Čečenskem. Czechia však obsahově znamená pouze Čechy, jednu ze zemí Koruny české, a nerespektuje pocity obyvatel Moravy a Slezska. Především proto je špatná. Nepochybně vyvolá negativní ohlas na Moravě a ve Slezsku a přispěje ke zbytečným společenským disonancím, které jsme si mohli ušetřit. Pokud by už byl nějaký vážný důvod pro jednoslovný název, byl bych pro výraz The Czechlands (České země, zkrácený výraz pro země Koruny české), obdobu výrazu The Netherlands (Nizozemí).

Nejhorší na tom všem je, že žádný takový důvod tu není, když Czech Republic se bez problému vejde i na sportovní dresy. Protestovala i ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová s tím, že její resort vydal na propagaci názvu Czech Republic v zahraničí 1,1 mld. Kč a jde tedy o vyhozené peníze. Marně, vláda tento Zaorálkův sociálně inženýrský nápad schválila (alespoň ji ctí, že jediná hlasovala proti). Neznám žádnou politickou stranu v ČR, která by výraz Czechia měla ve svém programu. Nevím ani o žádné jiné organizaci, spolku či instituci, prostě o nikom, kdo by to požadoval. Nevím ani o tom, že by to na ČR požadovala nějaká relevantní mezinárodní organizace. A tak nezbývá než položit si spolu se starými Římany otázku „Cui bono?“ či „Cui prodest?“ Komu to prospívá? Proč Czechia a proč právě teď? Není to snad proto, že to má odvést pozornost od ČSSD a jejích afér s dluhem advokátu Altnerovi či s byty po v přímém přenosu krachující firmě OKD, která vrhá podivný stín i na premiéra Sobotku? Nebo jde prostě o to, aby se určitým marketingovým agenturám za tento „re-branding“ (doslova přeznačkování) dalo vydělat s tím, že někdo pak dostane zpětně finanční „by-pass“ (česky „malá domů“)? Nečeká nás v budoucnu další aféra Promopro? Na tyto a další otázky bychom měli požadovat odpovědi! A já k tomu dodávám: Ať žije Česká republika neboli Czech Republic!CZECHIA NEBO ČESKÁ REPUBLIKA ?

Mgr. Petr Michek

 

Naši politici se opět blýskli!!! Vymysleli jednoslovný název pro Českou republiku – Czechia a očekávali uznání. Dočkali se opaku. Zpráva o Czechii oblétla svět, ale svět se baví na náš účet. Jsme srovnáváni s Čečenskem!

Ani doma nezabodovali. Jen se jim podařilo opět zviditelnit pražský centralismus a hegemonii několika vyvolených, kteří jsou dočasně zvoleni do svých funkcí.

Po rozdělení Československa – České a Slovenské federativní republiky k 31. prosinci 1992 řada občanů  předpokládala, že bude přijat nový název státu, který bude respektovat a akceptovat název dvou největších historických zemských celků Čech a Moravy, a že vznikne Česko-Moravská republika, jinak Českomoravsko, a že v novém státě bude obnoveno zemské uspořádání státu, které totalitní režim zrušil k 31. prosinci 1948.

V devadesátých letech dvacátého století bylo navrhováno obnovení zemské samosprávy České země, Moravskoslezské země a jako třetí subjekt bylo navrhováno vytvoření Metropolitního regionu Prahy (se začleněním okresů Praha – východ a Praha – západ, aby se v budoucnu velká Praha měla kam rozšiřovat). Další alternativou územně správního členění našeho státu bylo vytvoření čtvrté samosprávné země se sídlem v Ostravě, která by byla územně identická s povodím řeky Odry na území naší republiky. Česká většina v tehdejší České národní radě, dobře míněné návrhy poslanců z Moravy a z Moravského Slezska, vždy zamítla.

Při projednávání znění současné Ústavy České republiky (v parlamentních výborech), která byla přijata Ústavním zákonem České národní rady dne 16. prosince 1992, byly pozměňovací návrhy Moravanů k názvu státu (Česká a Moravská republika, Českomoravská republika), majoritou českých poslanců odmítnuty. Těžce prosazeným kompromisem bylo znění úvodní věty v Preambuli Ústavy:

“My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české, i státnosti  československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku……”.

Druhým dosaženým kompromisem v Ústavě byla citace článku 99., že Vyššími územními samosprávnými celky jsou země nebo kraje, což o několik let vláda ODS navrhla z Ústavy vypustit a ponechala tam pouze kraje. Proto dnes máme 14 Vyšších územních samosprávných celků – krajů, které jsou na provoz příliš drahé, neboť jsou nevyvážené jak rozlohou, tak i počtem obyvatel i ekonomickým výnosem a de facto kopírují komunistické krajské uspořádání z roku 1949. Dnešních 14 krajů na tak malou republiku je příliš drahým luxusem!!!

Bývalí politici Miroslav Macek i Petr Pithart se po letech nechali slyšet, že odmítnutí obnovy zemského uspořádání státu byla velká chyba!!!

A nyní po Česku, které se ani náhodou nevžilo, zejména na Moravě a ve Slezsku, máme zde Czechii, která může prezentovat pouze západní část naší republiky Čechy – Česko, ale ne Moravu a Moravské Slezsko!!! V roce 1992 bylo zdůrazňováno, že název státu Česká republika zahrnuje nejen Čechy, ale i Moravu a Moravské Slezsko, a také proto Ministerstvo pro místní rozvoj získalo na propagaci názvu nového státu – České republiky, více jak jednu miliardu korun.

Paradoxem dějin je skutečnost, že název Czechia propagují i dva politici z Moravy, pánové B. Sobotka a L. Zaorálek! Patrně to svědčí o jejich neznalosti historických souvislostí, ztrátě identity s rodným krajem a s jejich integrací a asimilací do Pražské kotliny.

Spisovatel Karel Čapek na počátku dvacátých let minulého století prohlásil, že název Československo je nešťastný, neboť evokuje dualismus a do budoucna předpověděl rozdělení Československa, což se po 74 letech k 31. prosinci 1992 stalo. Nutno ovšem podotknout, že k rozdělení ČSFR došlo protiústavním způsobem, neboť podle tehdy platných zákonů k rozdělení republiky mohlo dojít pouze na základě vypsání všelidového referenda, což se nestalo. De jure tak Československo existuje dodnes!!!

První Československá republika sestávala z pěti historických zemských celků – Čech, Moravy, Moravského (dříve Rakouského) Slezska, Slovenska a Podkarpatské Rusi. Všechny uvedené země byly v dávné minulosti součástí Moravské říše, a tak Karel Čapek přišel s nápadem pojmenovat nově vzniklou republiku Velkou Moravou (anglicky Great Moravia). Škoda, že se jeho názor na pojmenování státu nepodařilo prosadit. Mohli jsme si ušetřit pomlčkovou válku ve Federálním shromáždění, rozpad Československa i dnešní ostudu s Czechií.

Spojené království Velké Británie a Severního Irska (zkráceně Spojené království nebo Velká Británie) je parlamentní monarchií, která je složena ze čtyř historických zemí – Anglie, Skotska, Walesu a Severního Irska a nikdo si netroufne navrhnout jednoslovné označení, např. Anglie. Politik, který by s podobným návrhem přišel, by se nejen znemožnil, ale navíc i zesměšnil!

Dvojslovné názvy států jako Velká Británie, Nový Zéland, Bosna a Hercegovina nebo Jihoafrická republika jsou historicky zažité a jejich představitelé nemají potřebu za každou cenu hledat jednoslovný název pro svůj stát. Stejně tak by to mělo být i u představitelů České republiky! Bohužel tomu tak není.

 FURT VE STŘEHU

Bohumila Jandourková, 2. května 2016

 

Oficiálně se u nás stále propaguje jen český národ, vše se stále pojmenovává jako české, i když se jedná o něco, co je bytostně moravské a čemu až do nedávna nikomu ani nenapadlo dávat přídomek „české“. Celou republiky označují i mnozí moderátoři celostátních médií jako Čechy a veřejnoprávní média nejsou výjimkou!  Copak už u nás neplatí ani ústava?  Vždyť je v ní je napsáno  „My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku …“ ! Kde co se jmenuje „české národní“ ačkoli je to státní – to už nejsme ani občanská společnost ?

To je denní chleba Moravanů. Dávka, kterou Moravany den co den naštvávají Češi z Čech a je spravedlivé říci, že to dělají i někteří nevzdělaní nebo servilní obyvatelé Moravy.

Čeho je to důsledek víme. Trvalého slabšího či silnějšího asimilačního tlaku na Moravu a Moravany už od poloviny 19. století, kdy s tím začali Češi z Prahy a okolí, kteří se úporně snažili české obrození vyvážet i na Moravu, kde se v té době ještě všichni považovali za Moravany. A to ať byli původu slovanského či germánského. Všichni společně se považovali za jeden zemský národ, za společenství, které spolu žije, vyvíjí se, buduje společnou kulturu, společně se brání nebezpečí zvenčí, ať je jakékoliv …

Toto oficiální jednostranné povyšování českého národa a dějin Čech, a na druhé straně opomíjení Moravanů a dějin Moravy, působí na každého. Mýlili bychom se, kdybychom si mysleli, že například jazykovědci, díky svému vzdělání, nebo historici a archeologové, také díky svému vzdělání, jsou nad věcí. Že jsou snad imunní. Nejsou. Někteří se tomu ve snaze dát odbornost a objektivitu na první místo – brání a snad i víceméně ubrání, ale nikdy ne dokonale.

Jiní se ovšem nechají zcela unést předkládanou jedinečností vlastního národa, tak jak si to o sobě tento národ sám napsal a někdy i vybájil. A to říkám při vší úctě ke všem národům, sousední český samozřejmě nevyjímaje!

A tak se stávají takové věci, jako se například stalo při setkání archeologů a historiků z Moravy a z Čech, kde se několik odborníků z Čech nechalo tak unést, že ve svých příspěvcích začali, a to zcela vážně (!), stavět mýtické postavy českých dějin na roveň skutečným historickým postavám  z rané moravské historie. Odborníci z Moravy se proti tomu rázně ohradili. A to je dobře.

Ale proud masivního oficiálního počešťování Moravy – proti její přirozenosti – to nezastaví. To je na nás, všech Moravanech, abychom si uvědomili co s námi dělají a nenechali to na sebe působit a vší silou se tomu postavili!

Jak je to s naším spisovným jazykem víme. Vznikl jako společný jazyk Moravanů a Čechů a v každé zemi si jej pojmenovali po svém. Na Moravě to byla moravština, v Čechách čeština. Ovšem po silném celoevropském nacionálním pohybu se vzedmula silná vlna českého nacionalismu v Praze a okolí a v menší míře po celých Čechách, která postupně ovlivnila i to, že se našemu jazyku postupně přestávalo říkat na Moravě moravský a brzy po začátku 20. století se nakonec ustálil jeho název jako český.

A už tu byl další argument – sice hloupý – ale zato hodně proklamovaný a dodnes proti Moravanům využívaný – když nemáte svůj jazyk, tak nejste národ !

Ale my svůj jazyk máme, ať se našemu společnému slovanskému  spisovnému jazyku s Čechy říká jakkoli, stále je svojí genezí i používáním stejně moravský jako český !

Ale je to podobné, jako s těmi historiky a archeology. Mnozí naši “bratři” z Čech, především z Prahy a okolí, si už tradičně myslí, že jsou něco lepšího, než my, obyvatelé Moravy a našeho Slezska, než Moravané. A že by se mělo všechno řídit podle nich – samozřejmě, když jsou přece chytřejší, jak se v tomto názoru rádi mezi sebou navzájem podporují.

A tak se stalo, že na jednom sympoziu spisovného českého jazyka vystoupil jazykovědec z Prahy a vehementně navrhoval takové úpravy spisovného českého jazyka, kde by většina toho, co vzniklo jako společný jazykový základ bylo “vypuštěno” a nahrazeno tím, co je typické pro středočeské nářečí a pro Prahu.

Ostatní jazykovědci si jeho sáhodlouhý, bouřlivý a emotivní příspěvek vyslechli. Načež se přihlásil o slovo jeden jazykovědec z Ostravy. Řekl – “Ano, my s tím souhlasíme, nechceme vám bránit ve vaší ‘pražské a středočeské’ iniciativě. Je to vaše věc.  Ale jestli to uděláte, tak v tom případě si my, na Moravě a ve Slezsku, ustavíme vlastní jazykový úzus”. A s úsměvem se posadil. Sál na chvíli zcela ztichnul. Od té doby si už nikdo podobnou hloupost navrhovat nedovolil …

Ale i když se od té doby něco takového neopakovalo, přece jen něco podobného, ale v menším měřítku a postupně, ano. V jednom období se nejvyšším šéfem Jazykovědného ústavu v Praze v stal člověk, který “bytostně nesnášel” jak on tomu říkal “moravismy”. Jakmile v jazyce narazil na spisovný výraz, který mu přišel příliš „moravský“ , tak se snažil prosadit všemi prostředky, aby tento tvar, slovo, bylo ze spisovného slovníku jazyka českého odstraněno. A to se skutečně po celou dobu jeho vedení ústavu dělo. Byť  to nedosáhlo takové míry, jako to chtěl ve výše popsaném návrhu prosadit pražský jazykovědec tehdy na sympoziu.

A dalo by se o podobných věcech psát dál. V době, kdy ještě bylo zemské zřízení, tedy za I. republiky, a ještě krátce po válce, tedy v době, kdy ještě existovala Moravskoslezská země oficiálně a tedy mohla se i oficiálně bránit – ne jako nyní, kdy oficiální ústa nemá a zůstává tedy němá – ať se jí děje jakákoli křivda. Na její obranu se ozývají  jen moravští patrioti a bývají hlasitě napomínáni, zesměšňováni a překřikováni. Proč? Protože se to může! Žádná oficiální instituce za nimi nestojí, aby je podpořila, aby se jich zastala. Co na tom, že jsou v právu?

Tedy v době, kdy ještě u nás existovalo oficiálně zemské zřízení  bylo ustáleno, že pokud se v rozhlase, či ve filmu má objevit hovorová řeč, použije se určitá forma obecné češtiny, která není ani moravská, ani česká. Něco mezi.

Ale jakmile bylo zemské zřízení zrušeno, Češi a především Pražáci začali stále častěji pro tento účel používat středočeské nářečí a později přímo pražský slang. A tak se nám nyní šíří, tento Moravanům cizí slovní projev, i na Moravě a v našem Slezsku – jako mor.  A způsob mluvy na Moravě je v Čechách a především v Praze i z tohoto důvodu v posledních desetiletích vnímám tak cize, že dokonce ve filmu o Popelce byl herec z Moravy předabován hercem z Čech! Tam jsme to dopracovali bez stále citelněji chybějícího zemského zřízení ! Bez zemského zřízení, které z velké části dokázalo udržovat potřebnou rovnováhu a bylo tedy ke všem občanům – tehdy Československa – mnohem spravedlivější, než současné postkomunistické krajské zřízení, kde je samospráva „jen jako“. Ve skutečnosti je to další z podrazů, které polistopadoví mocní svým vlastním občanům provedli …

Někdy je to až úsměvné, když na nás z televizní obrazovky mluví v americkém filmu například policista černé pleti z New Yorku a říká to protáhlé pražské hele …  Jsme snad proto nějací extrémisté, když si potom jen v legraci – a to v legraci pro nás Moravany  dost smutné, sami pro sebe povzdechneme : „Černoch a ještě ke všemu Pražák !„  ?

 TURECKÝ PREZIDENT ERDOGAN VYDÍRÁ EVROPU !

Mgr. Petr Michek

 

Turecký prezident Erdogan v posledních dnech několikrát zpochybnil dohodu Turecka s Evropskou unií o uprchlících, když odmítl požadavek EU na změnu protiteroristického zákona v Turecku, bez jehož změny Turecko nemůže získat pro své občany výhodu bezvízového styku. Přitom Turecko musí do konce června splnit ještě dalších 71 podmínek potřebných pro získání bezvízového styku s Evropskou unií.

EU žádá Turecko, aby především legislativně upřesnila dosud volně vykládanou definici terorismu, která umožňuje Turecku pronásledovat svou opozici, nezávislé novináře a také své menšiny, zejména Armény a Kurdy. Zákon by měl být specifikován tak, aby sloužil skutečnému pronásledování teroristů a neměl by být zneužíván k represím vůči politickým protivníkům, což se v dnešním Turecku děje.

Erdogan na adresu EU prohlásil: “Jdeme si vlastní cestou, ty si jdi svou!” Jindy prohlásil, že pokud v červnu nebude umožněn tureckým občanům bezvízový vstup do shengenského prostoru, tak pustí uprchlíky do Evropy, což není nic jiného, než tvrdé vydírání.

Představitelé Evropské unie uvažují o udělení podmíněného souhlasu s bezvízovým stykem pro turecké občany. Ale to je cesta do pekel, neboť Turecko dnes má 78,7 miliónů obyvatel, v naprosté většině muslimů, a na jejím území je dnes registrováno cca 2,75 miliónů uprchlíků. Vzhledem k tomu, že v Turecku dnes dosahuje nezaměstnanost 11,1 %, lze očekávat velký zájem o cestu do vysněné Evropy, zejména do Německa, které svými štědrými sociálními dávkami a velkou finanční podporou náboženských obcí etnických menšin, je lákadlem pro imigranty, zejména z muslimských zemí.

Jelikož Německo doposud oficiálně nezrušilo pozvání A. Merkelové pro uprchlíky, tak v důsledku této neprozíravé politiky hrozí státům Evropské unie postupná islamizace jejich území, neboť jak je známo, Německo příval uprchlíků nezvládá a prostřednictvím Bruselu se snaží o jejich přemístění pomoci kvót do dalších zemí EU.

Nejen balkánské země, ale dokonce i Rakousko a také Bavorsko přijaly opatření, která by vedla k zamezení volného a nekontrolovatelného vstupu pro uprchlíky, z nichž, jak bylo zjištěno, je většina ekonomicky motivována.

Přitom samotná smlouva EU s Tureckem, kterou dohodlo Německo pod vedením A. Merkelové, je prakticky pro EU nevýhodná, neboť slíbená finanční pomoc, či její určitá část, může být Tureckem zneužita proti Kurdům. Požadovaný bezvízový styk ve své podstatě může umožnit nekontrolovatelný vstup radikálních islamistů či bojovníků Islamského státu do Evropy. Že řada z nich je již v Evropě, to ví všechny zpravodajské služby.

Pokud představitelé EU před požadavky tureckého prezidenta Erdogana tzv. “servilně nesednou na zadek”, lze očekávat, že Evropská unie si bude muset poradit i bez Turecka. Místo Turků, by evropskou finanční pomoc mohli získat Řekové a Italové pro vybudování záchytných center pro uprchlíky, nejen na řeckých, ale i na italských ostrovech, např. na Sicili a Sardinii, odkud by odmítnutí žadatelé o azyl byli přímo posílání zpět do zemí jejich původu.

Předseda tureckého parlamentu Ismail Kahraman nedávno prohlásil, že Turecko potřebuje novou

ústavu, v níž bude zakořeněn islám jako národní náboženství. Rovněž prohlásil, že tradiční turecký sekularismus by měl být z nejvyšší právní normy vyškrtnut, čímž v podstatě popřel základní principy Turecké republiky, na nichž tato stojí od zavedení a přijetí Atatürkových reforem v minulém století. Rovněž prohlásil, že Turecko jako muslimská země, by mělo mít náboženskou ústavu.

Prezident Erdokan usiluje o uzákonění prezidentského principu vládnutí a za státní peníze si staví přepychovou rezidenci, které se vyrovnají snad pouze paláce bývalých tureckých sultánů. Že by se Turecko pod vedením Erdokana vracelo do 19. století? A tento muž hodlá Evropu vydírat vyhrožováním, že pustí uprchlíky do Evropy!

Jestliže podmínky vstupu do EU museli v minulosti splnit všichni uchazeči, tak stejné podmínky by mělo rovněž splnit Turecko. Nelze se nechat vydírat. Jelikož je Turecko převážně asijskou a muslimskou zemí, hrozí Evropě, v případě udělení výhod bezvízového styku Turecku, agresivní islamizace jejího území, čehož jsme již dnes svědky v řadě západních zemí.

Ve vlastním zájmu a v zájmu příštích generací evropských národů je nutno Evropu chránit před postupnou islamizací. Saudská Arábie, místo aby nabídla pomoc a finanční prostředky uprchlíkům v táborech vTurecku, v Syrii a v Libyi, tak nabízí Evropě, že bude financovat výstavbu 200 mešit!?! Zdá se to absurdní, ale je to vypočítaný kalkul, neboť mešity a jejich imáni jsou základem islamizace jejich okolí.

Podobné “danajské dary” musí Evropa rázně odmítnout a jednotlivé státy EU musí především zajistit bezpečnost pro své vlastní obyvatele. Vynucovaný soucit s ekonomickými migranty v tomto případě musí jít stranou!O LIDSKÉ HLOUPOSTI A PÝŠE

Bohumila Jandourková, 18. května 2016
Není sice pravidlem, že jen nevzdělaný a hloupý člověk je pyšný a rád se vytahuje na druhé. Pýcha a pocit nadřazenosti se nevyhýbají žádné skupině lidí. Snad jen skutečně moudrým lidem se hloupost, pýcha a nadřazenost více vyhýbají než jiným.

Kolikrát jsme my, Moravané, slyšeli o tom, jak je hloupé “chodit s fangličkami”. A byla tím myšlena naše moravská vlajka a moravští patrioti, kteří s moravskými vlajkami na moravské akce chodí.

Kdyby nebyla zrušena Moravskoslezská země, nebo kdyby byla – jak by odpovídalo právnímu státu a demokratickým zvyklostem – po Listopadu obnovena, asi by nikdo na moravské akce s moravskými vlajkami nechodil. Nebylo by třeba upozorňovat ne nenapravenou nespravedlnost vůči Moravě a Moravanům.

Kdyby byl oficiálně uznáván moravský národ, který tu až do doby historicky nedávné byl stejně, jako národ český, také by nebylo třeba chodit na moravské akce s moravskými vlajkami. Ale od poloviny 19. století se snaží Češi silou mocí asimilovat Moravany a ti se jen taktak z posledních sil ještě brání.

A kdo se na nás vytahuje? Jsou to samozřejmě naši “bratři” Češi. Oni skutečně nemusejí chodit s vlajkami. Ta “česká” visí na kdejakém úřadě, na budově kdejaké firmy. Ti to, na rozdíl od nás, Moravanů, skutečně nemají zapotřebí. A že je to vlajka české republiky – tedy i naše? Ale Česká republika se k Moravanům tak nechová, aby ji mohli zcela upřímně považovat za svou a od toho se odvíjí i vztah k vlajce.

Vždyť i ta státní hymna opěvuje jen Čechy, Zemi českou. Jakoby Morava a Moravané ani neexistovali, nebo snad ani neměli být.

Mám dvě takové zkušenosti ze zaměstnání z doby po Listopadu.

Jedna kolegyně, jejíž manžel se velmi angažovat v Občanském fóru za mnou přišla do kanceláře a řekla mně se zvednutým nosem, že ona moravanství a to co prosazuje Společnost pro Moravu a Slezsko neuznává.

PROTOŽE ONA JE Z ČESKOMORAVSKÉ VYSOČINY !

Podívala jsem se na ni a řekla jsem jí, že ovšem Českomoravská vysočina se dříve nazývala Moravská vysočina. A že to stále ještě je na starých mapách. A o tom, že to je. Že jsou stále posouvány všechny hranice, téměř ve všem, pomalu, ale stále v neprospěch Moravy a Moravanů a ve prospěch Čech a Čechů.

Jiný kolega, tamtéž, se mně možná chtěl kvůli něčemu zavděčit a tak mně řekl, že on je také pro “Moravu”. Možná jsem měla být tehdy diplomatičtější. Ale ten člověk by podle mého názoru stejně pro věc Moravy nikdy nepohnul ani prstem. Podívala jsem se na něho a řekla jsem mu: “Ty Michale? Vždyť ty jsi pusou stále ‘v Čechách’. Vždyť ty ani nevíš, že Čechy končí za Havl.Brodem před Jihlavou!” A to jsem mu nekřivdila. Bylo to jeho běžné vyjadřování i když žil v moravském Brně. Ale z něho alespoň nemluvila pýcha. Jen naprostý nezájem. A s tím se u nás, na Moravě, také často potkáváme. To je také zlé. Asimilační pročeský, protimoravský tlak, desetiletí a desetiletí oficiální, šířící se ze všech masmédií, udělal a dělá své.

 ROZHOVOR UVEŘEJNĚNÝ V ČASOPISU “DEVÍTKA”

Petr Mahel

 

„Devítka“ je občasníkem, vydávaným pro celkem devět obcí pod Kralickým Sněžníkem. Níže uvedený rozhovor byl pořízen v lednu letošního roku a otištěn v prvním čísle Devítky z letošního roku.

_____________________________

Pozorným čtenářům našeho zpravodaje nemohlo uniknout, že už tři roky uveřejňujeme seriál o dějinách moravské země – Črty z moravských dějin. Mezi občany pracují po celé zemi skupiny aktivistů, jejichž snahou je obnovit povědomí o Moravě, o její historii, kultuře, ekonomických schopnostech jejích obyvatel, atd.

Položil jsem panu Ing. Milanu Trnkovi, koordinátorovi Moravského Kulatého Stolu, bývalému předsedovi politické strany Moravané, k tomuto tématu několik otázek:

Otázka: Můžete stručně říci, co je to Moravský Kulatý Stůl?

Odpověď:

Moravský Kulatý Stůl (MKS) byl založen skupinou lidí z několika moravských iniciativ 6. října 2011. Původním záměrem bylo vyhovět požadavkům na včasnou výměnu informací o pořádání akcí na podporu obnovy identity Moravy a moravského Slezska různými spolky. Postupně se ale začal MKS přetvářet na volnou organizaci, sdružující jak občanské spolky, tak významné jednotlivce – osobnosti a právnické osoby, i zástupce nejrůznějších politických stran. Všechny, kteří jsou ochotni spolupracovat na konečném cíli: navrácení samosprávy Moravě. Jde například o vytváření různých odborných projektových týmů, které dokumentují a rozšiřují informace o moravských osobnostech, kultuře, historii, atd. MKS podporuje vydávání internetového měsíčníku Hlas Moravy, organizuje besedy s občany, přednášky, veřejné akce, atd. Vše s tématy, zaměřenými na moravské záležitosti. O většině z těchto záležitostí se jinak v České republice nemáte možnost nic dozvědět. Takže kromě angažovaných jednotlivců z řad podnikatelů, historiků, umělců, zvolených zastupitelů obcí a dalších pracuje v současnosti u MKS třináct společenských iniciativ. Členem MKS je také Království Králického Sněžníku.

Otázka: Mluvíte o navrácení samosprávy Moravě. Lidé budou mít strach, že chcete rozbít Českou republiku, jako to bylo v devadesátých letech se Slováky.

Odpověď:

Abychom si rozuměli: chceme dosáhnout navrácení samosprávy Moravě. Lidé si pletou pojmy samospráva a samostatnost. Je pravdou, že v dějinách Moravy byla období, kdy Morava měla možnost chovat se jako samostatný stát. Ale po většinu své existence v průběhu řekněme 1500 let byla součástí jiného státního útvaru. A nebyly to vždy Čechy. Dá se doložit, že v každém takovém státu měla jako jeden z nejstarších historických evropských celků výsadu samosprávy. To znamená, že o záležitostech, které nebyly nutně podřízeny orgánům státu si rozhodovala Morava prostřednictvím svých volených orgánů sama. Této výsady byla zbavena až po nástupu Komunistické strany Československa v roce 1948 k moci a této výsady je zbavena i v současné České republice. Zjednodušený příklad: o výzbroji armády nechť rozhoduje stát. Avšak o tom, jestli se postaví nová silnice z Olomouce do Jeseníku nechť si Země moravská rozhodne sama. A Země česká nechť si sama rozhodne, zda chce mít novou třeba silnici z Prahy do Liberce.

Samospráva Moravy neznamená rozbití stávajícího státu. Znamená návrat od současného centrálního ovládání státu k tradičnímu spravedlivějšímu samosprávnému rozdělení výkonu moci.

A doufám, že nechcete obviňovat moravské iniciativy z podílu na rozbití bývalé Československé republiky v roce 1992. Byly to moravské iniciativy, které po roce 1990 dokladovaly, že udržet celistvou republiku je žádoucí možné, pokud se prosadí přeměna na spolkový stát po vzoru Německa, Rakouska, Švýcarska a dalších.

Otázka: Má ale smysl obnovovat v dnešní době existenci samosprávy nějaké rozlohou malé země? V době, kdy je Česká republika členem EU?

Odpověď:

Členství České republiky v Evropské unii nijak nebrání obnovení samosprávného vnitřního uspořádání České republiky. Už jsem jmenoval Rakouskou spolkovou a Německou spolkovou republiku jako důkaz, že samospráva má i v dnešní době smysl. I tyto státy jsou přece členy Evropské unie. Samotná EU do budoucna zvažuje svou další existenci v několika variantách. Relativně velkou podporu má představa EU jako spolku historických území. To znamená takového uspořádání Evropy, ve kterém by i Morava, jako jedna z nejstarších evropských zemí měla svoje samostatné zastoupení.

A že je Morava malá země? Podívejte se na rozlohu států, které jsou členy EU. Vždyť mnohé jsou rozlohou či počtem obyvatel ještě menší, než naše Morava!

Otázka: Jakou má tedy MKS představu o státním a politickém systému v České republice, v případě, že bude obnovena Země moravská?

Odpověď:

Česká republika jako spolkový stát složený buď ze tří nebo ze čtyř zemí: České země, Moravské země, Slezské země (variantou je jednotná Moravskoslezská země) a Prahy. Praha má specifické postavení v České republice a přísluší ji statut země podobně jako třeba Vídni v sousedním Rakousku. Samosprávná by tedy nebyla jen Morava, ale i Čechy!

Každá země by měla svoje samosprávné orgány. Nejvyšším orgánem by bylo občany volené zemské zastupitelstvo (v období první Československé republiky bylo pro Zemi Moravskoslezskou šedesátičlenné), v čele Země by stál zemský prezident a zemská vláda (v Moravskoslezské Zemi byla dvanáctičlenná).

Několika nezávislými odbornými rozbory je prokázáno, že návrat k zemskému uspořádání by České republice přinesl roční úsporu na výdaje státní správy čtyři až pět miliard korun.

Otázka: V České republice ale máme zřízeny kraje. A ty přece představují samosprávu.

Odpověď:

Těch současných 14 krajů nápadně připomíná kraje, zřízené komunistickým režimem namísto zemského zřízení od 1.1.1949. Taky se jim přezdívá Gottwaldovy kraje. Sami komunisté po čase naznali, že udělali chybný krok a alespoň částečně svůj omyl napravili. Česká republika Gottwaldovy kraje převzala. Nerespektují přirozenou spádovost ani historické hranice.

Současný krajský systém jen vytváří zdání samosprávy. Kraje nemají dostatek pravomocí, nemají ani dostatek finančních prostředků, aby se mohly chovat jako samosprávné. Naprostá většina financí v krajích shromážděných se odvádí do centra. A Praha tyto prostředky přerozděluje. Do krajů vrací jen nedostatečné procento financů. Tímto způsobem se centralismus spíše utužuje.

Snížení počtu územních celků v ČR a oddělení státní správy od samosprávy by přineslo značnou úsporu finančních prostředků. K tomuto tvrzení nás opravňuje několik nezávisle na sobě zpracovaných rozborů. V důsledku by také vedlo k většímu respektu občanů ke společnému státu, protože by se tak odstranili morální křivdy z dob všech Československých a současné České republiky.

Otázka: Někteří občané jsou přesvědčeni, že se chcete dostat za každou cenu k moci.

Odpověď:

Po letech, kdy se moravští politici mezi sebou hádali, navzájem na sebe házeli špínu a jinak znehodnocovali moravanství, se těm občanům ani nedivím. Samotný politický život v této republice je plný podrazů, pomluv, plný snahy prospěchářů vyšplhat se po zádech voličů k vytouženému vlastnímu korýtku.

Moravský kulatý stůl ale není politickou organizací, i když v něm pracují i politici různých politických stran. Pokud se bude nějaký vědecký pracovník, který zpracovává pro potřeby MKS třeba otázky vztahů mezi Moravou a Uhrami za panování markraběte Jošta, ucházet o zvolení do českého parlamentu, MKS mu v tom sotva pomůže. Musí se přece zapsat nechat před volbami na kandidátku některé partaje! Myšlenka, že by Moravský kulatý stůl byl „výtahem k moci“ je naprosto scestná. MKS není politická organizace. Pravda však je, že chce prostřednictvím své činnosti tlačit politické síly k prosazování myšlenek samosprávy.

Otázka: Proč tedy politici, kteří pochází z Moravy, za Moravu nebojují?

Odpověď:

Nerad bych někoho z takových politiků urazil. Každý je samozřejmě jiný a jak už jsem říkal: u Moravského kulatého stolu pracují i lidé mnohdy ve vysokém postavení u svých politických stran. Obecně však platí: „Čí chleba jíš, toho píseň zpívej!“ I když je takový na Moravě zvolený politik zapřisáhlým Moravanem, jakmile se ocitne mezi poslanci nebo senátory, je vystaven obrovskému tlaku. Jeho moravanství je zesměšňováno, jsou mu nabízeny různé „výměny“ za to, že se nebude příliš projevovat jako Moravan. On sám si rychle uvědomí, že přišel do Prahy za lepším a hájením výhod samosprávného zřízení státu by se o to lepší mohl připravit. Většina těchto lidí časem podlehne.

Otázka: Můžete říci, jaké jsou ohlasy na moravské snahy v zahraničí?

Odpověď:

Jeden z nedostatků všech moravských aktivit, bylo a je nedůsledné informování zahraničí o snahách obnovení samosprávy Moravy. Iniciativy jako Královský řád moravských rytířů, politická strana Moravané nebo Spolek monarchistů Brno, které v důsledku své činnosti nutně spolupracují se zahraničními iniciativami stejného zaměření pochopitelně informují své partnery v cizině. Podobně na své profesní úrovni i spolupracující jednotlivci – osobnosti. Z ohlasů víme, že podporu máme. Zasvěcení cizinci ponejvíce vyjadřují údiv, že v záležitostech vnitrostátního uspořádání setrvává Česká republika na totalitním systému. Ale to je k naší podpoře málo. O moravských snahách v zahraničí něco ví zase jen jednotlivci nebo členové několika organizací. Veřejnost v zahraničí ne. V druhé polovině loňského roku se u Moravského kulatého stolu začaly vytvářet dva projektové týmy, které by měly tento dlouholetý nedostatek napravit.

Otázka: Na závěr: jaké symboly má vlastně Morava?

Odpověď:.

V prvé řadě má Morava své zemské symboly. Je to znak, vlajka a hymna. Jako znak upřednostňuje Moravský kulatý stůl zlatočerveně šachovanou orlici na modrém štítu. Víte, že ve velkém státním znaku České republiky je ale stříbrnočerveně šachovaná orlice. Proč zlaté nebo stříbrné šachování, to by bylo na delší povídání.

Za vlajku Moravy považujeme žlutočervenou bikolóru, na které je uprostřed položen moravský znak. Jde o podobu vlajky, která byla až na malé výjimky občany přijata a je běžně

používána při různých příležitostech. Někdy je k vidění i podoba takzvané markraběcí moravské vlajky – ta je celá modrá s moravským znakem uprostřed. Nic proti ní.

Hymnou Moravy by podle našeho názoru měla zůstat „Moravo, Moravo“ od moravského skladatele Ludvíka Ditricha. Poměrně velká část moravských aktivistů by dala přednost skladbě českého skladatele Václava Novotného „Jsem Moravan“. Z více důvodů osobně nesouhlasím – ale to by opět bylo na dlouhé vysvětlování.

Obecně se domnívám, že bychom při výběru symbolů Moravy měli ctít dřívější rozhodnutí našich předků. Alespoň do doby, než Morava bude mít opět svoje zákonodárné orgány. Ty pak rozhodnou.

V druhé řadě existují i další zemské symboly – bratři Češi mají například Říp (my Hostýn), svatého Václava (my bratry Cyrila a Metoděje), praotce Čecha (my krále Ječmínka), a tak dále. Zatím co symboly české země jsou vnucovány jako symboly celé České republiky, ty moravské jsou cíleně zamlčovány.

 VÝBĚR AKCÍ S PODPOROU MORAVSKÉHO KULATÉHO STOLU V ROCE 2016

Ing. Milan Trnka, Ing. Jan Smejkal

 

Aktualizováno s ohledem na datum zveřejnění na webu časopisu Hlas Moravy

Uveřejněný výběr je sestavena na základě návrhů od jednotlivých organizací, sdružených u MKS.

4. červen 2016

Pietní setkání při příležitosti 25. výročí ztráty velkého Moravana, pana docenta Boleslava Bárty,  v 15 hodin u jeho hrobu na Ústředním hřbitově v Brně.

Červenec 2016

Účast Moravanů na Slavnostech bratrství na Velké Javořině. Organizačně přislíbili zajistit Mladí Moravané.

Září 2016

Výstup k prameni Moravy. 27. ročník pořádaný pod hlavičkou Společnosti pro Moravu a Slezsko, v letošním roce organizačně zajistí také Království Králického Sněžníku a Spolek moravských karavanistů, ve spolupráci s organizátory Mezinárodního výstupu na Králický Sněžník.

Říjen 2016

Den za Moravu v Brně. 11. Ročník, tradičně organizovaný Moravskou národní obcí s bohatým doprovodným programem.

Říjen 2016

Mše svatá za posledního moravského markraběte a císaře Karla v Brně. Tradiční akce, organizovaná Spolkem pro monarchii Brno.

 

Všem organizacím, sdruženým kolem Moravského kulatého stolu je doporučeno vyslat svoje zástupce na vzpomínkové shromáždění k úmrtí docenta Boleslava Bárty 4.6.2016 a k účasti na veřejné části jednání Evropské svobodné aliance (EFA) – konferenci 30.9.2016 v Brně. Organizačně zajišťuje strana Moravané.18. ZASEDÁNÍ MORAVSKÉHO KULATÉHO STOLU 31.3.2016

Milan Trnka, koordinátor MKS

 

31. března 2016 se uskutečnilo v přednáškovém sále restaurace Mitrovski u brněnského Výstaviště v pořadí 18. zasedání organizací i jednotlivců, spolupracujících u Moravského Kulatého Stolu. Z pozvaných 38 účastníků se nedostavili všichni. Přes tuto skutečnost byl o program zasedání zájem, o čemž svědčí fakt, že tři hodiny, po které byl přednáškový sál rezervován, nestačili k projednání všech otázek a námětů kolem současného postavení Moravy v České republice a jednání se protáhlo přes čtyři hodiny. A kdo nebyl vázán na veřejné dopravní prostředky, setrval v dalších rozhovorech do pozdních hodin – až do zavírací doby restaurace.

Hlavním bodem jednání bylo pokračování politologických rozborů současného moravanství, z hlediska českého státu prokazatelně překážky v prosazování české ideologické doktríny. Do zpracování těchto rozborů je již zapojeno několik odborníků – především historiků a právníků. Koordinační sekce Moravského Kulatého Stolu přijímá stále další podněty a návrhy na doplnění podkladů pro zpracování. Existují jen dvě podmínky pro přijímání informací: za prvé musí být všechny informace dokladovatelné, za druhé veškerá následná debata o zapracování do rozborů musí podléhat  ustanovením Kodexu Moravského Kulatého Stolu.

Protože jednotlivé okruhy materiálů o současném moravanství vyžadují řadu časově náročných vysvětlení, rozhodli delegáti 18. zasedání MKS o pořádání seminářů k jednotlivým okruhům. Seminářů se mohou zúčastnit všichni, kdo budou mít o téma semináře zájem.

Mimo jiné organizační záležitosti činnosti MKS byl delegáty schválen také výběr akcí z jednotlivých organizací MKS, které budou považovány v roce 2016 za akce s podporou celého Moravského Kulatého Stolu.

 19. ZASEDÁNÍ ÚČASTNÍKŮ MORAVSKÉHO KULATÉHO STOLU

Milan Trnka, koordinátor MKS

 

Zasedání se uskutečnilo ve čtvrtek 26. května v Brně. Ze třinácti spolupracujících organizací byli přítomni delegáti jedenácti z nich.

Hlavním bodem programu byla přednáška pana PhDr. Marka Pavky, PhD. pod názvem „Moderní moravanství – překážky a scénáře.“

Pan doktor Pavka především zpochybnil použití jakékoliv paralely ve vývoji státoprávního postavení Moravy. Vždy, když se snažíme odhadnout další vývoj moravského hnutí, hledáme nějakou podobnou situaci u jiných národů nebo území, která se odehrála v minulých letech nebo v současné době. Morava prochází za poslední století svým nejhorším obdobím a nachází se v situaci, která v Evropě neměla a nemá období. Přednášející doložil svoje tvrzení citováním výsledků řady studií a průzkumů, na kterých dokazoval, že ani zastupitelské orgány České republiky, ani politické strany, ba ani samotní občané nechtějí nebo nemohou situaci změnit. Nicméně uvedl pět možných scénářů, podle kterých by za určitých doprovodných okolností mohlo vést postavení Moravy k lepšímu ať už v rámci stávající České republiky nebo jinak. Každý ze scénářů byl opět podložen řadou dokladovatelných skutečností.

S rozborem příčin, současného stavu naší země a s rozborem překážek ve snahách tento stav změnit, musel souhlasit snad každý z účastníků zasedání. Více příspěvků, souhlasných i nesouhlasných, zaznělo v rozpravě k možným scénářům dalšího vývoje.

Přítomní delegáti 19. zasedání Moravského Kulatého Stolu doporučili vytvoření pracovní sekce MKS, která by rozpracovala každý ze scénářů a pokusila se pokročit v případné realizaci dílčích činností v každém z nich s cílem shromáždit takové informace, které by umožnili moravskému hnutí soustředit se v další existenci MKS na ty z nich, které mají předpoklady k uskutečnění.

Současně bylo dohodnuto, aby materiál z dosavadních tří částí projektu „Moderní moravanství – nepřítel státu“ (přednesených na zasedání v listopadu 2015 v Bohdalicích, 31. března 2016 v Brně a 26. května v Brně) byl postupně zveřejňován v Hlasu Moravy (v tištěné podobě i prostřednictvím internetu) s cílem dosáhnout co největší míry informovanosti všech, kteří budou mít o problematiku zájem.

Zbývající čas jednání věnovali delegáti zasedání MKS vnitřním organizačním záležitostem Moravského Kulatého Stolu.